BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeczycka Anna (Politechnika Gdańska), Golawska-Witkowska Gabriela (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kształtowanie poziomu płynności w bankach komercyjnych w Polsce w warunkach kryzysu
Shaping the Liquidity of Commercial Banks in Poland in the Context of the Crisis
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 157-167, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Płynność finansowa
Commercial banks, Financial liquidity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wymogi nadzoru bankowego w zakresie kształtowania poziomu płynności ulegały zmianom wraz ze zdarzeniami w turbulentnym otoczeniu. Początkowo miały one charakter fakultatywny. Banki bowiem były jedynie zobowiązane do utrzymywania płynności finansowej. Istniejące wskaźniki były najczęściej traktowane jako te, których wielkości powinny być zachowane przez bank. Nie miały one jednak charakteru obligatoryjnego. Jednak wraz ze zmianami na rynkach finansowych, w procesie dostosowania systemu bankowego do funkcjonowania w warunkach kryzysu, przybrały one postać obligatoryjną, w postaci określonych norm ostrożnościowych. W opracowaniu przeprowadzono analizę sytuacji płynnościowej w sektorze banków komercyjnych, w kontekście obowiązujących norm ostrożnościowych oraz innych wybranych parametrów. Płynność została przedstawiona jako element celu działalności przedsiębiorstwa bankowego. Omówiono regulacje prawne, kształtujące płynność w bankach komercyjnych oraz przeprowadzono analizę jej kształtowania. (abstrakt oryginalny)

Requirements for banking supervision in shaping the liquidity fluctuated along with the events in the turbulent environment. Initially, they were optional. Because banks were only required to maintain financial liquidity. Existing indicators were often treated as those whose size should be maintained by the bank. They were not, however, of obligatory character. However, with the changes in the financial markets, in the process of adapting to the functioning of the banking system during the crisis, they took the form of mandatory, in the form of specific prudential standards. The aim of this study is to analyze the situation of liquidity in the commercial banking sector, in the context of the existing prudential standards and other parameters. The study presents liquidity as part of the activities of the banking business. There are described regulation, influencing the liquidity of commercial banks, and analyzes of its development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Iwanicz-Drozdowska M. (2012), Zarządzanie ryzykiem bankowym, Poltext, Warszawa.
  2. Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2001), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa.
  3. Michalski G. (2004), Wartość płynności w bieżącym zarządzaniu finansami, CeDeWu, Warszawa.
  4. Monitoring banków 2005-2010 (2010), GUS, Warszawa.
  5. Raport o sytuacji banków (2007, 2008, 2009, 2010, 2011), UKNF, Warszawa.
  6. Rekomendacja P (2002), KNF, Warszawa.
  7. Uchwała nr 9/2007 KNF z dnia 13 marca 2007 r.
  8. Uchwała nr 386/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wiążących banki norm płynności.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu