BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Szopik-Depczyńska Katarzyna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ koniunktury gospodarczej na działalność innowacyjną peryferyjnych systemów przemysłowych w Polsce - studia przypadków
Economic Cycle and Innovation Activity of Enterprises in Polish Regions
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 239-249, tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Innowacyjność regionu, Wyniki badań
Business trends, Regional innovation, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Województwo podlaskie, Województwo lubelskie, Województwo zachodniopomorskie
Warmian-Masurian Voivodeship, Podlaskie Voivodship, Lubelskie voivodship, West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Struktury przemysłowe w krajach typu "catching up" posiadają najczęściej mało konkurencyjny charakter, a przede wszystkim różnią się niskim udziałem produktów wysokiej techniki w międzynarodowym handlu. Jednocześnie ze wzrostem poziomu gospodarczego przebadanych województw można zaobserwować rosnącą liczbę modeli ze statystyczną istotnością. Oznacza to tylko tyle, że w regionach rozwiniętych zjawisko cyklu koniunkturalnego znacznie częściej wpływa na aktywność w sferze działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych. Obserwacje uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw wraz z prowadzonymi od wielu lat przez autorów badaniami sugerują, że struktura wymiany (jej poprawa) będzie miała charakter zmian ewolucyjnych głównie w obszarze stosowanej w przemyśle technologii produkcji. Koniunktura gospodarcza jest zatem istotnym czynnikiem, który może wpłynąć na decyzje, czy aktywizować lub w części przypadków podejmować w ogóle działalność innowacyjną przez przedsiębiorstwa. Zachodzi zatem niewątpliwa potrzeba uwzględnienia obecnie panujących warunków rynkowych w programowaniu oddziaływania na zjawisko procesu innowacyjnego w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)

Structure of industry in catching-up' countries has generally not very modern (read competitive) nature, characterized by a low share of high technology products in international trade. With the increase of the economic level of the region an increasing number of models was observed with statistical significance parameters, which means that in developed regions, the economic cycle affects more on the innovation activity. Previous observations in conjunction with current research conducted by the authors suggests that improving the structure of the exchange will be the nature of evolutionary changes in the used technologies. Economic prosperity is an important factor in making decisions on innovation activity by businesses not only in Poland, but also in more developed countries. There is therefore a need to take into account of current market conditions in the strategic planning of the impact on innovation processes in the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Maddala G.S. (2006), Ekonometria, PWN, Warszawa.
  2. OECD (2005), Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie trzecie, Paryż.
  3. Stanisz A. (2007), Przystępny kurs statystki. Tom 2, Statsoft, Kraków.
  4. Welfe A. (1988), Ekonometria, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu