BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szelągowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Koncepcja programu Mieszkanie dla Młodych a kwestia mieszkaniowa w Polsce
Concept for the Housing Programme "Flat for Young People" and the Housing Issue in Poland
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 251-259, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Potrzeby mieszkaniowe, Zasoby mieszkaniowe, Mieszkalnictwo
Housing needs, Housing resources, Housing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W Polsce brakuje efektywnego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o zróżnicowanym poziomie zamożności. Poszukiwanie rozwiązań sprzyjających długoterminowej polityce mieszkaniowej jest wyzwaniem władz lokalnych i rządu. Kolejne programy mieszkaniowe są adresowane do niewłaściwej grupy beneficjentów i nie przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju sektora budownictwa mieszkaniowego. Opracowanie miało na celu weryfikację następującej hipotezy badawczej: proponowany przez rząd program mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych nie ma charakteru innowacyjnego i w aktualnej formie nie przyczyni się do rozwiązania kwestii mieszkaniowej w Polsce. Mając na uwadze powyższe, zaprezentowano problematykę ubóstwa mieszkaniowego w Unii Europejskiej, problematykę potrzeb mieszkaniowych w Polsce oraz przedstawiono koncepcję proponowanego programu Mieszkanie dla Młodych, który ma wejść w życie od 2014 roku. (abstrakt oryginalny)

There is no efficient system of fulfilling housing needs of different wealth level households in Poland. The challenge of the government as well as the local authority is to create favourable solutions for long-term housing policy. Consecutive housing programmes are directed to improper beneficiaries and do not contribute to the sustainable development of housing sector. The aim of this paper was to put forward the following hypothesis: proposed by the government programme "Flat for young people" is not innovative and in the actual form does not contribute to solution of the housing issue in Poland. Taking into consideration above, in this paper was presented the housing poverty issue and the concept for the housing programme "Flat for young people" which will be implemented about 2014. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Basic figures on the EU. Autumn 2012 edition-, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GL-12-003/EN/KS-GL-12-003-EN.PDF (z dnia 25.10.2012 r.).
  2. COM(2010) 758 final - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. "The European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion", December 2010.
  3. Główny Urząd Statystyczny, Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-IX2012 r. Wyniki wstępne, Warszawa 18.10.2012 r.; http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_budown_mieszkan_1-9m_2012.pdf (z dnia 30.10.2012 r.).
  4. Główny Urząd Statystyczny, Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Podstawowe informacje o sytuacji demograficzno-społecznej ludności Polski oraz zasobach mieszkaniowych. Opracowanie przygotowane na Kongres Demograficzny w dniach 22-23 marca 2012 r. Warszawa, marzec 2012.
  5. Housing conditions in the EU27 in 2009, No. 27/2011 - 23 February 2011 ; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-23022011-BP/EN/3-23022011-BP-EN.PDF (z dnia 25.10.2012 r.).
  6. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-12-666/EN/KS-31-12-666-EN.PDF (z dnia 10.10.2012 r.).
  7. http://www.unhabitat.Org/downloads/docs/11312_1_594569.pdf (z dnia 21.10.2012 r.).
  8. Rybkowska A., Schneider M., Housing conditions in Europe in 2009, No. 4/2011; http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-004/EN/KS-SF-11-004-EN.PDF (z dnia 23.09.2012 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu