BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podogrodzka Małgorzata
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności w Polsce a płodność
Fertility and Spatial Differences and Aging of Population in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 1, s. 85-114, rys., tabl., aneks, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Płodność, Starzenie się społeczeństw, Dzietność kobiet
Spatial distribution, Fertility, Ageing of the population, Women's fertility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opis przestrzennego zróżnicowania płodności kobiet dla pięcioletnich grup w wieku 25-34 lata oraz dla pięcioletnich grup odsetka osób w wieku 60 lat i więcej (starość demograficzna) w Polsce w latach 1991-2011 oraz ukazanie wzajemnych powiązań między tymi zjawiskami na szczeblu wojewódzkim. (fragment tekstu)

The text aims at describing spatial distribution of people aged 60+ in Poland between 1991-2011 and showing correlation between aging of society and fertility. The analysis revels that in those regions of Poland where the number of people aged 60+ is highest, the fertility rate is lowest, however important differences between regions and in time were observed. Therefore no common and unvarying pattern was observed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk F., Rodzina. Wymiar społeczno -kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
 2. Brody E. M. , "Women in the middle" and family help to older people, "The Gerontologist" 1981, Vol. 21, s. 471-480.
 3. Budnik A., Mrowicka B., Baran S., The fertility of women Poland in the period of transformation of the political and economics system (the 80's and 90's), "Human Evolution" 2007, Vol. 18, s. 123-144.
 4. Cantor M. H., Family and community: Changing roles in an aging society, "The Gerontologist" 1991, Vol. 31, s. 337-346.
 5. Chisholm J. F., The Sandwich Generation, "Journal of Social Distress and the Homeless" 1999, Vol. 8, s. 177-191.
 6. Chojnicki Z. , Region w ujęciu geograficzno -systemowym, w: Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 1996, s. 7-43.
 7. Dautzenberg M. G. H. , Diederiks J. P. M., Philipsen H., Stevens F. C. J., Women of a middle generation and parent care, "International Journal of Aging and Human Development" 1998, Vol. 47, s. 241-262.
 8. Florczak W., Makroekonomiczne uwarunkowania płodności w Polsce: próba kwantyfikacj, "Studia Demograficzne" 2008, nr 1-2, s. 53-59.
 9. Frątczak E., Changes in Fertility Pattern in Poland during the Transformation Period - Measurement and Interpretation, "Polish Population Review" 2000, No. 16, s. 27-33.
 10. Kotowska I. E., Drugie przejście demograficzne i jego uwarunkowania, w: Przemiany demograficzne w Polsce w latach 90. w świetle koncepcji drugiego przejścia demograficznego, red. I.E. Kotowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1999, s. 11-33.
 11. Kotowska I. E., Joźwiak J., Matysiak A., Baranowska A., Poland: Fertility decline as a response to profund societal and labour market changes?, "Demographic Research" 2008, Vol. 19, s. 134-154.
 12. Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 2005.
 13. Loomis L., Booth A., Multigenerational caregiving and well -being: The myth of the beleaguered sandwich generation, "Journal of Family Issues" 1995, Vol. 16, s. 131-148.
 14. Maddala G. S. , Ekonometria, PWN, Warszawa 2006, s. 164-240.
 15. Matysiak A., Posiadanie własnego mieszkania a rodzicielstwo w Polsce, "Working Papers" nr 19, Instytut Statystyki i Demografii SGH, Warszawa 2011.
 16. Miller D., The 'sandwich' generation: Adult children of the aging, "Social Work" September 1981, s. 419-423.
 17. Mishtal J. Z., Understanding low fertility in Poland. Demographic consequences of gendered discrimination in employment and post -socialist neoliberal restructuring, "Demographic Research" 2009, Vol. 21, s. 228-234.
 18. Raphael D., Schlesinger B., Caring for elderly parents and adult children living at home, "Social Work" 1993, Vol. 29, s. 3-10.
 19. Raphael D., Schlesinger B., Women in the Sandwich Generation: Do Adult Children Living At Home Help?, "Journal of Women and Aging" 1994, Vol. 6, s. 21-45.
 20. Rodzina w okresie transformacji systemowej, red. A. Kurzynowski, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1995.
 21. Sobczak I., Factors which shape birth number, intensity and spatial distribution of women's fertility in Poland, "Polish Population Review" 2000, No. 16, s. 23-28.
 22. Stanisz A., Przystępny kurs statystyki, t. 2, StatSoft Polska, Warszawa 2007, s. 59-98.
 23. Stuart -Hamilton I., Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2000.
 24. Ward R. A., Spitze G., Sandwiched Marriages: The Implications of Child and Parent Relations for Marital Quality in Midlife, "Social Forces" 1998, Vol. 77, s. 647-666.
 25. Wróblewska W., Wróblewski Ł., Jakość życia ludności uwarunkowana stanem zdrowia, "Wiadomości Statystyczne" 2007, nr 6, s. 41-50.
 26. Zal H., The sandwich generation: Caught between growing children and aging parents, Insight Books, New York 1992.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.1.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu