BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokajuk Ewa (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Bankowe i pozabankowe formy inwestowania oszczędności na polskim rynku finansowym
Bank and Off-Bank Forms of Investing the Frugality on the Polish Financial Market
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 273-286, rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Oszczędności gospodarstw domowych, Inwestowanie, Fundusze inwestycyjne, Inwestycje długoterminowe, Obligacje skarbowe
Household savings, Investing, Investment funds, Long-term investments, Treasury bond
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynki finansowe odznaczają się najczęściej dynamicznymi zmianami, stąd też inwestowanie wymaga ciągłej obserwacji, umiejętności podejmowania szybkich ryzykownych bądź też ostrożnych decyzji. Wszystko zależy od zasobów finansowych, długości inwestycji i ryzyka, jakie jesteśmy gotowi podjąć. W czasach ciągłych przemian pomysłów na dobre inwestycje nie brakuje, jednak najczęściej wygrywa ten, kto ma gotówkę. Jest to jednak podejście krótkoterminowe i bez odpowiedniej wiedzy na temat inwestowania trudno osiągnąć sukces. Wachlarz możliwości inwestycyjnych gospodarstw domowych był i jest nadal bardzo szeroki. Uwzględniając swoje potrzeby, a także sytuację panującą na rynku zarówno polskim, jak i światowym, tzw. inwestorzy indywidualni wybrali te formy lokowania kapitału, które pasowały im najbardziej. Gospodarstwa domowe nie zapominały o dywersyfikacji produktów, co nawet przy ryzykownych inwestycjach, pozwoliło zwiększyć bezpieczeństwo kapitału. (abstrakt oryginalny)

Financial markets most often are characterized dynamic changes, and therefore investing requires constant observation, abilities of making fast risky or careful decisions. Everything depends on financial resources, the time of investment and the risk, which we are ready to take. In times of crisis there are also ideas for making good investments, but usually the one who has the cash wins. However that is short term thinking and it is very hard to achieve success without good knowledge how to invest. The spectrum of the possibility of households investment was and is still very wide. Taking into account their needs as well as the situation on the both Polish and world markets, so-called individual investors chose such forms of investing capital which most fit for them. Households didn't forget about the diversification of products, what let them increase the safety of capital even during risky investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. CzapińskiJ., Panek T. (red.) (2011), Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
  2. Fatuła D. (2010), Zachowania polskich gospodarstw domowych na rynku finansowym, Wyd. UE w Krakowie, Kraków.
  3. Kopycińska D. (2006), Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce, Printgroup, Szczecin.
  4. Mierzejewska G., Urbaniec A. ((2012), Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych, Instytut Ekonomiczny, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  5. Indywidualne konta emerytalne w 2011 r. (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
  6. Należności i zobowiązania monetarnych instytucji finansowych, Rozwój systemu finansowego w Polsce (2010), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  7. Raport o stabilności systemu finansowego. Lipiec 2012 r., Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  8. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2010 r. (2011), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
  9. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Raport 2011 (2012), Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, Warszawa.
  10. Przegląd rynku, Dane finansowe o pracowniczych funduszach emerytalnych, Biuletyn roczny. Rynek PPE 2011 (2012), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu