BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stańko Dariusz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Metody ograniczania ryzyka inwestycyjnego w procesie oszczędzania na emeryturę
Investment Risk Reduction Methods in the Process of Saving for Retirement
Źródło
Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 2013, t. 27, s. 331-344, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
System finansowy : aktualne wyzwania i perspektywy rozwoju
Słowa kluczowe
Ryzyko inwestycyjne, Emerytury, Zabezpieczenie emerytalne
Investment risk, Pensions, Pension arrangement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie przedstawia rodzaje ryzyka, przed jakimi stoi osoba oszczędzająca na emeryturę. Omawia metody stosowane w dobrowolnych i obowiązkowych systemach emerytalnych, służące zabezpieczaniu się przed jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka, czyli ryzykiem inwestycyjnym. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z podziałem ryzyka między uczestnikami planu emerytalnego oraz pracodawcą, instytucjonalne gwarancje wypłacalności oraz stóp zwrotu w obowiązkowych systemach emerytalnych Europy Środkowej i Centralnej, jak również technikę rebalancingu, czyli okresowe dostosowania struktury portfela do założonej alokacji aktywów. Opracowanie omawia także systemy inwestowania w cyklu życia oraz technikę income flooring. Zakończenie zawiera krótką ocenę wad i zalet poszczególnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The article presents risks faced by a person saving for retirement. It discusses the methods, used in the voluntary and mandatory pension systems, for securing the one of the most important risks, i.e. the investment risk. The paper covers issues related to the risk sharing between the participants and the employer in retirement plans, the institutional guarantees of solvency and minimum rates of return in pension systems of the Central and Central Europe, as well as the rebalancing technique that is the periodic adjustment of the portfolio to a predetermined asset allocation. The paper discusses also the life cycle investment framework and a method of income flooring. A brief assessment of the pros and cons of different solutions concludes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antolin R., Payet S., Yermo J. (2010), Assessing Default Investment Strategies in Defined Contribution Pension Plans, OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 2, OECD: Paris.
 2. Berstein S., Fuentes O., Torrealba N. (2011), Esquema de mulfifondos en Chile, Documente de Trabajo N° 43, Superintendencia de Pensiones, Santiago, Chile.
 3. Bodie Z., Merton R., Samuelson W. (1992), Labor Supply Flexibility and Portfolio Choice in a Life Cycle Model, Journal of Economic Dynamics and Control, Vol. 16(3/4): 427-450.
 4. Bohl M., Voronkova S. (2005), Institutional Traders' Behaviour in an Emerging Stock Market: Empirical Evidence on Polish Pension Funds, Journal of Business Finance and Accounting 32(7/8): 1537-1560.
 5. Chłoń-Domińczak A., Kawiński M., Stańko D. (2012), System oceny i prezentacji wyników inwestycyjnych kapitałowych systemów emerytalnych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 6. EIOPA (2011), Report on Variable Annuities, EIOPA-11/031, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Frankfurt a/M.
 7. EIOPA (2012), Draft Technical Specifications QIS of EIOPA's Advice on the Review of the IORP Directive: Consultation Paper, EIOPA-CP-12-003, European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA), Frankfurt a/M.
 8. Góra M., Chłoń-Domińczak A., Otto W., Stańko D., Szymański M. (2010), Bezpieczeństwo dzięki różnorodności. Poprawa efektywności funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych. Propozycje zmian, raport pod kierownictwem Marka Góry dla Kancelarii Premiera RP, Warszawa.
 9. Kawiński M., Stańko D., Rutecka J. (2012). Protection mechanisms in the old-age pension systems of the CEE countries, Journal of Pension Economics and Finance, First View Article.
 10. Kominek Z. (2006), Regulatory induced herding? Evidence from Polish pension funds, Working Paper No. 96, European Bank for Reconstruction and Development.
 11. Kuné J.B. (2007), Solidarities in collective pension schemes, ss. 13-32, [w:] Costs and Benefits of Collective Pension Systems, (eds.) O.W. Steenbeek, S. G. van der Lecq, Springer Berlin Heidelberg New York.
 12. Malagoli A. (2011), Rethinking Target Date Funds. No Magic Formula, Buckconsultans, http://ssrn.com/abstract=1904931.
 13. Molenaar R., Ponds E. (2010), Risk sharing and individual lifecycle investing in funded collective pensions, a paper for conference Risk Sharing in Defined Contribution Pension Schemes, 7-8 January 2010, The Innovation Centre, University of Exeter.
 14. Merton R. (1996), Lifetime Portfolio Selection Under Uncertainty: The Continuous-Time Case, Review of Economics and Statistics, Vol. 51: 247-257.
 15. OECD (2012), OECD Pensions Outlook, OECD Publishing.
 16. Rocha R., Vittas D., Rudolph Heinz P. (2011), Annuities and Other Retirement Products. Designing the Payout Phase, The World Bank, Washington.
 17. Scheuenstuhl G., Blome S., Mader W., Karim D., Friederich T. (2010), Assessing Investment Strategies for Defined Contribution Pension Plans under Various Payout Options, A background paper to the OECD Policy Report, risklab GmbH: Munchen.
 18. Stańko D. (2003), Polish Pension Funds - Does The System Work? Cost, Efficiency and Performance Measurement Issues, The Pensions Institute, Cass Business School, London, Discussion Paper PI-0302.
 19. Stańko D. (2008), Rynek rent dożywotnich, Studia i Prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, Zeszyt 15, ss. 819-862, Szkoła Główna Handlowa: Warszawa.
 20. Stańko D. (2009), Pension Funds Returns: The Case of Central and Eastern Europe, ss. 25-45, [w:] Investments and Payouts in Funded Pension Systems, International Federation of Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile.
 21. Stańko D. (2010), Doświadczenia z wprowadzania wielofunduszowości w innych krajach, ss. 24-44, [w:] Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, red. nauk. A. Wiktorów, B. Wyżnikiewicz, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa, styczeń 2010.
 22. Walker E. (2009), Risk and Pensions, w Investments and Payouts in Funded Pension Systems, International Federation of Pension Fund Administrators (FIAP), Santiago, Chile.
 23. Zwecher M.J. (2010), Retirement Portfolios. Theory, Construction, and Management, Wiley.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9867
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu