BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecki Jarosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Białczyk Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Cudzik Anna (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Brennensthul Marek (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wolski Karol (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Użytkowanie obiektu sportowego a zmiany jego parametrów wytrzymałościowych oraz stanu i jakości murawy
The Use of the Sport Facility and Changes of Its Endurance Parameters and Changes of the Condition and Quality of the Lawn
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 43-51, rys., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Sport, Jakość infrastruktury, Jakość, Parametry techniczne
Sport, Infrastructure quality, Quality, Technical parameters
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań była ocena zmian wybranych parametrów wytrzymałościowych oraz wartości użytkowej murawy boiska piłkarskiego w wiosennym i jesiennym terminie pomiarowym. Analizowano wilgotność i zwięzłość podłoża oraz maksymalne naprężenia ścinające. Określono również skład gatunkowy murawy. Wyższe wartości tych parametrów stwierdzono w terminie jesiennym dla niższej wilgotności podłoża. Wykazano również, że zwięzłość oraz maksymalne naprężenia ścinające miały najniższe wartości w warstwie najpłytszej. Intensywne użytkowanie murawy w środkowej części boiska skutkowało większym zagęszczeniem gleby i wzrostem wartości parametrów wytrzymałościowych. W tej części boiska zaobserwowano również słabsze jakościowo zadarnienie o większej podatności na choroby. (abstrakt oryginalny)

The objective of the research which was carried out was the assessment of the selected endurance parameters and the use value of the football pitch lawn in the spring and autumn measurement season. Moisture and compactness of the ground and the maximum shear stress was analysed. Moreover, variety composition of the lawn was determined. Higher values of these parameters were reported in the autumn season for lower moisture of the ground. Furthermore, it was proved that the compactness and the maximum shear stress had the lowest values in the highest layer. Intensive use of lawn in the central part of the football pitch resulted in a higher compaction of soil and in the increase of the endurance parameters. In this part of the pitch, a weaker sod formation of a higher disease sensibility was also reported. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burton, G.; Lance, C. (1966). Golf car versus grass. Golf Superintendent, 34(1), 66-70.
 2. Carrow, R. 1997. Tire change offers small decline in turf wear. Golf Course Man, 65(49), 51-53.
 3. Domański, P. (1992). System badań i oceny traw gazonowych w Polsce. Biuletyn IHAR, 183, 251-263.
 4. Frazier, C. (1982). The history of the golf car. Golf Course Man, 50(17), 19-21.
 5. Głąb, T. (1999). Reakcja koniczyny łąkowej na ugniatanie kołami ciągnika. Inżynieria Rolnicza, 4(10), 37-43.
 6. Frame, J.; Merrilees, D. (1996). The effect of tractor wheel passes on herbage production from diploid and tetraploid ryegrass swards. Grass and Forage Science, 51, 13-20.
 7. Trenholm, L.; Carrow, R.; Duncan, R. (2000). Mechanisms of Wear Tolerance in Seashore Paspalum and Bermudagrass. Crop Sci, 40, 1350-1357.
 8. Samaranayake, H.; Lawson, T.; Murphy, J. (2008). Traffic Stress Effects on Bentgrass Putting Green and Fairway Turf. Crop Sci, 48, 1193-1202.
 9. Sveistrup, T.; Haraldsen, T. (1997). Effects of soil compaction on root development of perennial grass leys in northern Norway. Grass and Forage Science, 52, 381-387.
 10. Wolski, K. (2002). Analiza wybranych elementów gry w piłkę nożną na murawie przed renowacją i po renowacji. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, R.11, z.1(24), 210-213.
 11. Wolski, K.; Gawędzki, J.; Bartmański, A.; Sokolska, D.; Baronowski, M. (2006). Analiza przydatności gatunków i odmian traw gazonowych oraz ich mieszanek do zakładania muraw piłkarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Rolnictwo, 545(88), 285-291.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu