BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ekielski Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Powałka Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Żelaziński Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Badania wstępne stabilności wilgotnościowej produktów ekstrudowanych
Preliminary Investigation of Moisture Stability of Extrudated Products
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 53-60, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Towaroznawstwo, Produkty rolne, Zboża, Ekstruzja
Commodity science, Agricultural products, Corn, Extrusion
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie wpływu zmiennych warunków wilgotnościowych na dynamikę wchłaniania wilgoci z powietrza przez produkty ekstrudowane. Materiałem wykorzystywanym w badaniach był ekstrudat pszenno-kukurydziany wyprodukowany na ekstruderze dwuślimakowym. Próbki poddawane były działaniu trzech czynników: temperatury, wilgotności względnej i czasu oddziaływania, podczas przechowywania ich w komorze klimatycznej. Stwierdzono, że ekstrudaty charakteryzowały się dużą wrażliwością na zmienne warunki przechowywania. Obserwowano szybki wzrost ich wilgotności masowej, szczególnie w pierwszych godzinach przechowywania w komorze klimatycznej. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to evaluate the influence of variable humidity conditions, especially dynamic water absorption from air, on the extrudated products. The material used for the research was the wheat - corn extrudate processed in a double-screw extruder. During the storage in the climatic chamber three factors influenced the investigated samples: temperature, relative humidity and the storage time. It was found that extrudates were characterized with considerable sensibility on variable conditions of the storage. Rapid growth of the absorbed humidity mass, particularly in the initial hours of the storage in the climatic chamber was reported. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrejko, D.; Rydzak, L. (2011). Wpływ wilgotności na właściwości mechanicznej ziarniaków pszenicy ozimej. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 5-10.
 2. Cha, J.Y.; Chung, D.S.; Seib, P.A.; Flores, R.A.; Hanna, M.A.; (2001). Physical properties of starchbased foams as affected by extrusion temperature and moisture content. Industrial Crops and Products 14 (2001) 23-30 spent fowl meat, or beef, Meat Science, 52, 135-141.
 3. Cienko, Z. (1993). Ocena jakości i przechowalnictwa produktów rolnych. Skrypt. Wyd. II, UWM Olsztyn, ISBN 83-7299-281-9.
 4. Ekielski, A.; Majewski, Z.; Żelaziński, T. (2007). Effect of extrusion conditions on physical properties of buckwheat-maize blend extrudate. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 57, 2(A), 57-61.
 5. Johnson, P.N.T.; Brennan, J.G. (2000). Kinetics of moisture absorption by plantain flour. Journal of Food Engineering, 45, 33-36.
 6. Korus, J.; Gumul, D.; Gibiński, M. (2006). Wpływ ekstruzji na zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą nasion fasoli zwyczajnej (Phaseolus vulgaris). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2(47), 102-111.
 7. Meinders, M. B.J.; van Vliet, T. (2011). Oscillatory water sorption dynamics of bread crust. Food Research International Volume: 44, Issue: 9, November, 2814-2821.
 8. Pijanowski, E.; Dłużewski, M.; Dłużewska, A.; Jarczuk, A. (2004). Ogólna technologia żywności. Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 81-131.
 9. Rhee, K.S.; Cho, S.H.; Pradahn, A.M. (1999). Composition, storage stability and sensory properties of expanded extrudates from blends of corn starch and goat meat, lamb, mutton, spent fowl meat, or blef. Meat Science, 52, 135-141.
 10. Rocha-Guzma´na, N.E.; Gallegos-Infantea, J.A.; Gonza´ lez-Laredoa, R.F.; Castillo-Antonio, P.A.; Delgado-Licona, E.; Ibarra-Pe´rezb, F. (2006). Functional properties of three common bean (Phaseolus vulgaris) cultivars stored under accelerated conditions followed by extrusion. LWT, 39, 6-10.
 11. Sowbhagya, H.B.; Smitha, S.; Sampathu, S.R.; Krishnamurthy, N.; Suvendu Bhattacharya. (2005). Stability of water-soluble turmeric colourant in an extruded food product during storage. Journal of Food Engineering, 67, 367-371.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu