BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borowiec Jan
Tytuł
Strategie rozwoju krajów Trzeciego Świata
Les stratégies da développement des pays du Tiers-Monde
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 102), 1993, nr 655, 125 s., bibliogr. 107 poz.
Słowa kluczowe
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, Gospodarka otwarta, Przemysł, Rolnictwo
Socio-economic development strategy, Open economy, Industry, Agriculture
Uwagi
res.
Kraj/Region
Kraje Trzeciego Świata
Third World's countries
Abstrakt
Celem pracy jest analiza i ocena strategii rozwoju krajów Trzeciego Świata z punktu widzenia wzrostu gospodarczego, przeobrażeń strukturalnych w gospodarce, rozwoju społecznego i roli państwa w rozwoju. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adelman I., Morris C.T.: Economic Growth and Social Equity in Developing Countries, Palo Alio: Stanford University Press 1973.
 2. Albertini J.M.: Mécanismes du sous-développement et développement. Paris: Editions Ouvrières 1981.
 3. Arrow K., Debreu G.: Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. "Econometrics" vol. 22 No. 31954.
 4. Balassa B.: Change and Challenge in the World Economy. London: Macmillan 1985.
 5. Balassa B.: Development Strategies in Semi-Industrial Economies. Oxford: Oxford University Press 1982.
 6. Balassa B.: The Structure of Protection in Developing Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1971.
 7. Berry R.A., Cline W.R.: Agrarian Structure and Productivity in Developing Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1979.
 8. Bhagwati J.: Export - Promoting Trade Strategy: Issues and Evidence. "The World Bank Research Observer" 1988.
 9. Binswanger H., Scandizzo P.L.: Patterns of Agricultural Protection. Washington, D.C.: The World Bank 1983.
 10. Brewet T., L.: Foreign Direct Investment in Developing Countries. Patterns, Policies, and Prospects. Washington, D.C.: The World Bank 1991.
 11. Cartier-Sresson J.: Le Plan "Cruzado" et l'hétérodoxie économique. "Revue Tiers-Monde" t. XXVIII nr 1091987.
 12. Cele, procesy i wskaźniki rozwoju. Red. nauk. J. Danecki. Wrocław: Ossolineum 1989.
 13. Chenery H., Robinson S., Syrquin M.: Industrialization and Growth: A Comparative Study. New York: Oxford University Press 1986.
 14. Chenery H. (i in.): Redistribution with Growth. London: Oxford University Press 1974.
 15. Cho Y.J., Khatkhate D.: Lessons of Financial Liberalization in Asia. A Comparative Study. Washington, D.C.: The World Bank 1991.
 16. Corden M.: The Effects of Trade on the Rate of Growth. W: J.N. Bhagwati, R.W. Jones, R.A. Mundell, J. Vanek: Trade, Balance of Payments and Growth: Essays in Honour of Charles P. Kindleberger. Amsterdam: North Holland 1971.
 17. Diaz A.C.: Good-Bye Financial Repression, Hello Financial Crash. "Journal of Development Economics" vol 19 No. 1/2 1985.
 18. Different Theories and Practices of Development. Paris: UNESCO 1982.
 19. Donges J.B.: A Comparative Survey of Industrialization Policies in Fifteen Semi-Industrial Countries, "Weltwirtschaftliches Archiv" 1976 Heft 4 Bd. 112.
 20. Edwards S.: The International Monetary Fund and the Developing Countries: A Critical Evaluation. NBER No. 1387 1990.
 21. Edwards S.: Stabilization with Liberalization: An Evaluation of Ten Years of Chile's Experiment with Free-Market Policies, 1973-1983. "Economic Development and Cultural Change" vol. 33 No. 2 1985.
 22. Emmery J. (red. nauk.): Lespolitiques de développement et la crise des années SO. Paris: Centre de Developpement de l'OCDE 1987.
 23. Employment, Growth and Basic Needs. Geneva: ILO 1976.
 24. Epargne et développement Red. nauk. D. Kessler i P.A. Uilmo. Paris: Economica 1985.
 25. Fei J.C.H., Ranis G., Kuo S.W.Y.: Growth with Equity: The Taiwan Case. New York: Oxford University Press 1979.
 26. French-Davis R.: The Monetary Experiment in Chile: A Critical Survey. "World Development" vol. 11 No. 11 1983.
 27. Fishlow A.: Brazilian Size Distribution of Income. "American Economic Review" vol. LX No. 3 1972.
 28. Friedman M., Friedman R.: Free to Choose. Penquin 1980.
 29. Furtado C.: Mit rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWE 1982.
 30. Galtung J., O'Brien P., Preisweik R.: Self-Relitmce. London: Bogle Publications Ltd 1980.
 31. Ghai D.P., Khan A.R., Lee E.L.M., Alfthan T.: The Basic Needs Approach to Development Geneva: ILO 1977.
 32. Giovannini A.: Saving and the Real Interest Rate in LDCs. "Journal of Development Economics" vol. 18 No. 2-3 1985.
 33. Greenwald W., Stiglitz J.F.: Externalities in Economics with Imperfect Information and Incomplete Markets. "Quarterly Journal of Economics" vol. CI No. 2 1986.
 34. Grellet G.: Les politiques d'ajustment orthodoxes, un point de vue critique." Revue Tiers-Monde" t. XXVIII No. 109 1987.
 35. Grellet G.: Structures et stratégies du développement économique. Paris: PWF 1986.
 36. Griffin K.: World Hunger and the World Economy. London: Macmillan 1987.
 37. Griffin K.: Stratégies de développement Paris: Économica 1989.
 38. Guillaumont P.: Economie du développement Paris: PWF 1985.
 39. Gurley J.G., Shaw E.S.: Financial Structure and Economic Development. "Economic Development and Cultural Change" No. 15 1967.
 40. Handbook of International Trade and Development Statistics 1989. New York: UNCTAD 1990.
 41. Harberler G.: Some Problems in the Pure Theory of International Trade. "Economic Journal" vol. 60 No. 2 1950.
 42. Harberger A.C.: Observations on the Chilean Economy, 1973-1983. "Economic Development and Cultural Change" vol. 33 No. 3 1985.
 43. Hayami Y., Ruttan V.: Agicultural Development: An International Perspective. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1985.
 44. Hicks J.R.: Capital and Growth. Oxford: Clarendon Press 1965.
 45. Hirechman A.O.: Stratégies du développement économique. Paris: Editions Ouvrières 1964.
 46. Human Development Report 1991. New York: UNDP 1991.
 47. Iconicoff M.: Une politique alternative pour le Tiers-Monde? Les leçons du Plan "Austral" et du Plan "Cruzado". "Revue Tiers-Monde" t. XXVIII nr 114 1987.
 48. Industry and Development Global Report 1989/1990. Vienna: UNIDO 1990.
 49. Kaldor N.: Limits on Growth. "Oxford Economic Papers" vol. 38 No. 2 1986.
 50. Khan M.S.: The Macro-Economics Effects of Fund-Supported Adjustment Programs. "MF Staff Papers" vol.37 No. 24 1990.
 51. Killick T.: The Role of the Public Sector in the Industrialization of African Countries. "Industry and Development" 1983 No. 7.
 52. Kirkpatrick C.H., Lee N., Nixon F.I.: Industrial Structure and Policy m Less Developed Countries. London: Allen and Unwin 1984.
 53. Kitchen R.L.: Finance for the Developing Countries Chichester: John Wiley and Sons 1986.
 54. Kleer J., Porczyński M., Dobosiewicz Z.: Z doświadczeń rozwoju skokowego. Warszawa: PWE 1989.
 55. Krueger A.O.: Comparative Advantage and Development Policy 20 Years Later. W: M. Syrquin, L. Taylor, L. Westphal: Economic Structure and Performance: Essays in Honor Hollis B. Chenery. Orlando: Academic Press 1984.
 56. Krueger A.O.: Trade Policies in Developing Countries. W: Handbook of International Economics. Amsterdam: North-Holland 1985.
 57. Kulig J.: Nadzieje Trzeciego Świata. Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny, Warszawa: KiW 1981.
 58. Kuo S.W.Y., Ranis G., Fei J.C.H.: The Taiwan Succes Story: Rapid Growth with Improved Distribution in the Republic of China, 1952-1979. Colorado: Westview Press 1981.
 59. Kuznets S.: Croissance et structure économique. Paris: Caiman-Levy 1972.
 60. Kuznets S.: Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji. Warszawa: PWE 1976.
 61. Le développement accéléré en Afrique au Sud du Sahara. Washington: Banque Mondiale 1981.
 62. Lewis S.R.: Development Problems of the Mineral-Rich Countries. W: M. Syrquin, L. Taylor, L. Westphal: Economic Structure and Performance: Essays in Honor of Hollis B. Chenery. Orlando: Academic Press 1984.
 63. Lewis W.A.: The Theory of Economic Growth. London: Allen and Unwin 1955.
 64. Liberska B.: Brazylia przyszłości. Warszawa: PWE 1989.
 65. Lipowski A., Kulig J.: Państwo czy rynek? Wokół źródeł "cudu gospodarczego" w Korei Południowej. Warszawa: Poltext 1992.
 66. List F.: Das nationale System der Politischen Ökonomie. Tubingen: Mohr-Siebeck Vertag 1959.
 67. Little I.M.D., Scitovsky T., Scott.: Industry and Trade in Some Developing Countries. New York: Oxford University Press 1970.
 68. McKinnon R.I.: Money and Capital in Economic Development Washington, D.C: The Brookings Institution 1973.
 69. Meier G.M.: Leading Issued in Economic Development New York: Oxford University Press 1984.
 70. Michell T.: Promo Developing to Newly Industrialized Country: The Republic of Korea 1961-1982 Geneva: ILO 1988.
 71. Müller A.: Przegrupowanie gałęzi przemysłu. Geneza i perspektywy redeployment Warszawa: PWN 1988.
 72. Nam S.W.: A Sectoral Accounting Approach to National Savings Applied to Korea "Journal of Development Economics" 1990 No. 1.
 73. Nowicki J.: Stratega rozwoju krajów ekonomicznie mniej zaawansowanych. Warszawa : PWE 1982.
 74. Nurkse R.: Problemy tworzenia kapitału w krajach gospodarczo słabo rozwiniętych. Warszawa: PWN 1962.
 75. Ohlin B.: Interregional and International Trade. Cambridge: Harvard University Press 1933.
 76. Fenouil M.: Socio-économie du sous-développement Paris: Dalloz 1979.
 77. Perroux F.: New Concept of Development Paris: UNESCO 1983.
 78. Powerty and Landlessness in Rural Asia. Geneva: ILO 1977.
 79. Problemy planowania i polityki społeczno-gospodarczej. Warszawa: PWE 1980.
 80. "Production Yearbook" 1990. Rome: FAO 1991.
 81. Raffinot M.: Dette extérieure et ajustement structurel Vanves: EDICEF 1991.
 82. Raport o stanie świata 1985-1988. Red. nauk. L.R. Brown, Warszawa: PWE 1990.
 83. Redeployment of Industries from Developed to Developing Countries. Vienna: UNIDO 1979.
 84. Ricardo D.: Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania Warszawa: PWN 1957.
 85. Rodrik D.: Où en est la relation commerce extérieur-développement? "Problèmes économiques" nr 2281 1992.
 86. Rozwarstwienie dochodów a rozwój gospodarczy w krajach Trzeciego Świata. Red. nauk. Z. Dobrska. Warszawa: PWN 1990.
 87. Scitovsky T.: Economic Development in Taiwan and South Korea, 1965-1981. W: L.J. Lau (ed.): Models of Development: A Comparative Study of Economic Growth in South Korea and Taiwan. San Francisco: ICS 1986.
 88. Senghaas D.: The European Experience: A Historical Critique of Development Theory. Berg: Leamington Spa 1985.
 89. Shaw E.S.: Financial Deepening in Economic Development. New York: Oxford University Press 1973.
 90. Smith A.: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: PWN 1954.
 91. Stewart F.: Basic Needs in Developing Countries. Baltimore: Johns Hopkins University Press 1985.
 92. Stiglitz J.E.: The New Development Economics. "World Development" vol. 14 No. 21986.
 93. Stiglitz J.E., Weiss A.: Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. "American Economic Review" vol. 71 No. 3 1981.
 94. Streeten P.: Development Perspectives. London: Macmillan 1981.
 95. Streeten P. (i in.): First Things First: Meeting Basic Needs in the Developing Countries. New York: Oxford University Press 1981.
 96. Szentes T.: Ekonoma polityczna zacofania gospodarczego. Warszawa: PWE 1974.
 97. Tyler W.G.: The Brazilian Industrial Economy. Toronto: Lexington Books 1981.
 98. The Process of Industrial Development in Latin America. New York: United Nations 1966.
 99. Todaro M.: Economic Development in the Third World. New York: Longman 1983.
 100. Turnham D.: The Employment Problem in Less Developed Countries: A Review of Evidence. Paris: OCDE 1971.
 101. Wickramasekara P.: Strategies and Programme for Raking Productivity of the Rural Poor in Sri Lanka. W: S. Mukhopadhyay (ed.): The Poor in Asia: Productivity-Raising Programmes and Strategies. Kuala Lumpur: UN Asian and Pacific Development Centre 1985.
 102. World Development Report 1986. New York: Oxford University Press 1986.
 103. World Development Report 1987. New York: Oxford University Press 1987.
 104. World Development Report 1992. New York: Oxford University Press 1992.
 105. World Industry since 1960. Progress and Prospects. New York: United Nations 1979.
 106. "Yearbook of Labour Statistics" 1945-1989, Geneva: ILO 1990.
 107. Zantman A.: Le Tiers-Monde. Les stratèges de développement à l'épreuve des faits... Paris: Hatier 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
0239-8532
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu