BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwiazda Adam (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji w Gdyni)
Tytuł
Demograficzne wyzwania dla Unii Europejskiej i świata
Demographic Challenge for the European Union and the World
Źródło
Wspólnoty Europejskie, 2010, nr 1 (200), s. 48-55, tab.
Słowa kluczowe
Analiza demograficzna, Przemiany demograficzne, Statystyka demograficzna, Sytuacja demograficzna
Demographic analysis, Demographic transformation, Demographic statistics, Demographic situation
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przemiany demograficzne, zachodzące w ostatnich latach zarówno w krajach gospodarczo rozwiniętych, jak i rozwijających się, stanowią przedmiot ożywionych dyskusji. Są też źródłem różnych, niekiedy kontrowersyjnych poglądów na temat przyczyn spadku liczby urodzeń i zmiany modelu rodziny, starzenia się społeczeństw i pogarszania struktury demograficznej. Przemiany te powodują wzrost liczby ludzi starych przypadających na coraz mniejszą liczbę ludzi w wieku produkcyjnym. Zjawiska te są coraz bardziej odczuwalne nie tylko w krajach Unii Europejskiej, Japonii i innych krajach OECD, lecz także w wielu krajach rozwijających się, w których tempo przyrostu naturalnego do niedawna było znacznie wyższe niż w krajach zachodnich. (fragment tekstu)

One of the most visible demographic changes is the decline of the total fertility rate in the majority of countries of the world. It is not the same as the birth rate, which is the number of children born in a year as a share of the total population. Rather, it represents the number of children an average woman is likely to have during her childbearing years, i. e. between 15 and 49. Demographic decline worries politicians and community at large because it is believed to lead in the future to economic decline. Already, the death rate exceeds the birth rate in many countries of the European Union and all EU member countries have fertility rates too low to sustain the population forever. The classical demographic theory assumed that modern societies would have birth rates just high enough to balance low death rates. Higher standards of living reduce fertility and lower fertility improves living standards. However, low fertility means fewer working-age people who are to provide support for the elderly people. As the share of elderly people in the population increases and the share of working-age people in the population decreases, so it creates a new challenge for the politicians. As the age structure changes, there is the need to carry out well-designed policies in the areas of education, labour, pension systems, health care and governance in order to allow a country to benefit from changes in its age structure. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Staton, The rapid growth of human populations 1750-2000: histories, consequences, issues, Multi-Science Publishing Company, New York 2005, s. 30-34.
 2. A.M. Bosu, The new international population movement: a framework for a constructive critique, "Health Transition Review", 1997, nr 7, s. 7-32.
 3. A. Gwiazda, Zmiany demograficzne w krajach Unii Europejskiej - wyzwania dla polityki, "Wspólnoty Europejskie", 2006, nr 10, s. 26.
 4. W.F. Ogburn, Social change, New York 1922, s. 9-10, K. Davis, Law fertility in evolutionary perspective, [w:] K. Davis, M.S. Bernstam R. Ricardo-Campbell (red.), Below-replacement fertility in industrial societies, New York 1987, s. 48-65.
 5. A. Landry, Demographic transition theory, London 1934.
 6. P. Ehrlich, The population bomb, New York 1968, s. 3-5.
 7. M. Mesarovic, E. Pestel, Ludzkość w punkcie zwrotnym. Drugi Raport dla Klubu Rzymskiego, PWE, Warszawa 1977, s. 60-63.
 8. M. Mamdani, The myth of population, New York 1974, s. 20-21.
 9. T.R. Malthus, An essay on the principle of population, London 1978, cyt. za: W.S. Bainbridge, Demographic collapse, "Futures", 2009, nr 41, s. 740-741.
 10. D. Blanchet, Population growth and income growth during the demographic transition: does a Malthusian model help explain their relationship? "Population: An English Selection", 1990, nr 2, s. 37-52.
 11. N. Eberstadt, Four surpises in global demography, Washington DC 2004, s. 10.
 12. Fertility and living standards - go forth and multiply a lot less, "The Economist", 31.10.2009, s. 29.
 13. Declining populations - incredible shrinking countries, "The Economist", 7.01.2006, s. 12.
 14. P. G. Petersen, Kształt przyszłości: starzenie się populacji świata w XXI wieku, "Międzynarodowy Przegląd Polityczny", 2005, nr 10, s. 5
 15. A. Gwiazda, Młodych ludzi coraz mniej na świecie, "Przegląd", 2009, nr 27, s. 45.
 16. D.C. Bloom i D. Canning, How demographic change can bolster economic performance in developing countries, "World Economics", 2003, nr 4, s. 6-7.
 17. G. Friedman, The next 100 years: A forecast for the 21st century, New York 2008, s. 45 oraz Świat według Friedmana, "Forum", 2009, nr 20, s. 37.
 18. M. Walker, Zmierzch Zachodu, "Forum", 2009, nr 20, s. 34.
 19. W.S. Bainbridge, The endtime family, New York 2002.
 20. Carone D. Costello, Can Europe afford to grow old?, "Finance and Development", 2006, nr 3, s. 28-31.
 21. J.C. Chesnais, Ginący kontynent, "Forum", 2006, nr 4, s. 28-31, przedruk z: "L'Expansion" grudzień 2005
 22. H.P. Kohler, F.C. Billari, J.A. Ortega, The emergence of lowest-low ferbility in Europe during the 1990s, "Population and Development Review", 2002, nr 28, s. 641-680.
 23. I. Grabowska, Proces starzenia się ludności w Europie i jego skutki dla rynku pracy, "Wspólnoty Europejskie", 2004, nr 9, s. 33-39.
 24. G. Carone i inni, The economic impact of aging populations in the EU25 Member States, Economic Paper 236, Brussels 2005, European Commission, Directorate General for Economic and Financial Affairs; http://europa.eu.ont/comm/ economy_finance/publications/economicpapers_en.htm
 25. K. Dunnel, The changing demographic picture of the UK, "Population Trends", 2007, nr 130, s. 9-21, http://www.statisticsgov.uk/ usbase/onlineproducts/default.asp#population
 26. Sytuacja demograficzna Polski - Raport 2007-2008, pod red. Z. Strzeleckiego, SGH, Warszawa 2008, s. 9-12.
 27. A. Kawalec, Polaków coraz mniej, "Przegląd", 14.06.2009, s. 41.
 28. Women in the workforce: female power, "The Economist", 2.01.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-2568
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu