BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzyk Irena (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Implikacje globalizacji dla rozwoju regionalnego
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 930, t. 2, s. 131-143, bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Globalizacja
Regional development, Globalization
Abstrakt
Scharakteryzowano wpływ globalizacji na rozwój regionalny, który przejawia się we wzroście znaczenia skali lokalnej (regionalnej) i terytorialnego wymiaru rozwoju gospodarczego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumont C., Combes P.-Ph., Derycke P.-H., Javet H., Economie géographique. Les théories à l'éprueve des faits, Economica, Paris 2000.
 2. Becattini G., Dal settore industríale al distretto industríale. Alcune considerazioni sull'unita d'indagine dell'economía industríale, "Rivista di economía e política industríale", 1979 nr 1.
 3. Benko G., Lipietz A. (dir.), Les régions qui gagnent, PUF, Paris 1992.
 4. Benko G., Lipietz A., (dir.), La richesse des régions. La nouvelle géographie socio- économique, PUF, Paris 2000.
 5. Cohen E., "Glocalisation", intégration et souveraineté [w:] Foucauld J.-B. de (dir.), La France et l'Europe d'ici 2000. Facteurs et acteurs décisifs, La Documentation Française, Paris 1993.
 6. Conseil d'Analyse Economique, Aménagement du territoire, La Documentation Française, Paris 2001.
 7. Commission Européenne: Sixième rapport périodique sur la situation et le développement économique et social des régions de l'Union Européenne, Luxembourg 1999.
 8. Czernielewska M., Lokacyjne efekty regionalnej integracji gospodarczej [w:] Bilski I., Miziołek T., Liberalizacja stosunków ekonomicznych Polski z gospodarką światową, Uniwersytet Łódzki, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 2001.
 9. DATAR, Réseaux d'entreprises et territoires. Regards sur les systèmes productifs locaux, La Documentation Française, Paris 2001.
 10. DATAR - OECD, Congrès Mondial des systèmes productifs locaux. Actes, Paris 23-24 janvier 2001.
 11. Fourcade C., Torres O., Proximité et stratégies d'internationalisation des PME: le rôle des mileiux internationalisants, Les trosièmes journées de la proximité "Nouvelles croissances et territoires", Paris 13-14 XII 2001 (maszynopis powielony).
 12. Gilly J.-P., Torre A. (dir.), Dynamiques de proximité, L'Harmattan, Paris 2000.
 13. Gorynia M. (red.), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002r.
 14. Gruchman B., Nowy paradygmat rozwoju regionalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1992r., z.2.
 15. Maillat D., Kebir L., "Learning region" et systèmes territoriaux de production, "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 1999, nr 3 (przedruk [w:] Johanson B., Karlsson Ch., Stought R.R. (eds.), Theories of endogenous régional growth. Lessons for régional policies, Springer, Heidelberg, Barcelona, New York 2001, s.255-277).
 16. Marchesnay M., Michel Porter, "Revue Française de Gestion" 2001, nr 135.
 17. Munier F., Ronde P.. Densité scientifique des régions et compétences pour innover des entreprises: une mise en perspective du concept de "learning region", "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 2001, nr 4.
 18. OCDE, Economies locales et globalisation, Paris 1995, "Cahiers LEED" nr 20.
 19. OCDE, Entreprises et emplois dans le monde rural, Paris 1992.
 20. OCDE, Réseaux d'entreprises et développement local. Compétition et coopération dans les systèmes productifs locaux, Paris 1996 i 1999.
 21. OCDE, Bologna Charter on SME Policies, "SMEs 2000, Local Strenght-Global Reach", adopted 15 june 2000.
 22. OECD, Clusters in transition économies, Note by the Secrétariat, Paris, 30 X 2001
 23. Pecqueur B. (ed.), Dynamiques territoriales et mutations économiques, L'Harmattan, Paris 1996.
 24. Perrin P., Un apport autrichien à la théorie du territoire, "Revue d'Economie Régionale et Urbaine" 2001, nr 2.
 25. Pietrzyk I., "Fenomen technopolii" a postęp techniczny i rozwój regionalny, "Gospodarka Planowa", 1989r., nr 8-9.
 26. Pietrzyk I., Konkurencyjność regionów w ujęciu Komisji Europejskiej [w:] Klamut M., Cybulski L. (red.), Polityka regionalna i jej rola w podnoszeniu konkurencyjności regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O.Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000r.
 27. Pietrzyk I., Paradygmat rozwoju terytorialnego [w:] Kosiedowski W. (red.), Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 1995r. (przedruk [w:] Kosiedowski W. (red.), Gospodarka i polityka regionalna okresu transformacji, Wydawnictwo UMK w Toruniu, Toruń 2001r.).
 28. Porter M., Porter o konkurencji, PWE Warszawa, 2000r.
 29. Rainelli M., Ekonomia przemysłowa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1996r.
 30. Scott A. J., Les régions et l'économie mondiale, L'Harmattan, Paris 2001.
 31. Steiner M., Hartmann Ch., A la recherche des données inconnues. Materiał and immaterial dimensions of clusters, referat na konferencji "Nouvelles croissances et territoires", Paris 13-14 XII 2001
 32. Veltz P., Mondialisation, villes et territoires: l'économie d'archipel, PUF, Paris 1996.
 33. Viard J., La société ou les territoires du village global, Editions de l'Aube 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu