BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dańska-Borsiak Barbara (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Migracje do podregionów według typów; wpływ czynników ekonomicznych i gospodarki opartej na wiedzy
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 27-41, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Regiony miejskie, Kapitał ludzki, Dane panelowe, Migracja, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Urban region, Human capital, Panel data, Migration, Knowledge-based economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie wpływu poziomu rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w tym kapitału ludzkiego, a także innych czynników ekonomicznych na napływ migracji według typów podregionów. W tym celu skonstruowano własną miarę kapitału ludzkiego oraz wydzielono podregiony miejskie i okołomiejskie. Do estymacji zastosowano metodę Hausmana-Taylora. (abstrakt oryginalny)

In the paper the impact of the knowledge-based economy, especially the human capital level on the migration inflow is analyzed. Other economic determinants are also taken into consideration, according to different types of NUTS-3 regions. An author's measure of human capital was constructed. Among the NUTS-3 regions two groups were discriminated: city-regions and around-city-regions. The inference was based on the Hausman-Taylor estimator.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 2. Dańska-Borsiak B., Factors affecting TFP formation in manufacturing in Poland; application of a dynamic panel data model, "Polish Journal of Environmental Studies" 2009, vol.18 (5B), s. 75-81.
 3. Dańska-Borsiak B., Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego województw w Polsce a wielkość migracji międzywojewódzkich, "Prace Naukowe" Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 7 (Taksonomia 15), Wrocław 2008, s. 364-370.
 4. Dańska-Borsiak B., Laskowska I., The Determinants of Total Factor Productivity in Polish Subregions. Panel Data Analysis, "Comparative Economic Research" 2012, vol. 15, issue 4, s. 17-29.
 5. Florczak W., Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, w: Gospodarka oparta na wiedzy, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 2007, s. 112-172.
 6. Ghatak S., Mulhern A., Watson J., Inter-Regional Migration in Transition Economies: The Case of Poland, "Review of Development Economics" 2008, vol. 12 (1), s. 209-222.
 7. Hausman J. A., Taylor W. E., Panel data and unobservable individual effects, "Econometrica" 1981, vol. 49, s. 1377-1398.
 8. Krajobrazy migracyjne Polski, red. P. Kaczmarczyk, M. Lesińska, OBM UW, Warszawa 2013.
 9. Kunasz M., Indeks gospodarowania kapitałem ludzkim, raport przygotowany na zlecenie Centrum Badań Socjologicznych, VOLUMINA, Szczecin 2010.
 10. Kwiatkowski E., Kucharski L., Tokarski T., Determinanty migracji międzywojewódzkich w Polsce, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005, s. 51-68.
 11. LeSage J. P., Pace R. K., Spatial Econometric Modeling of Origin-Destination Flows, "Journal of Regional Science" 2008, vol. 48 (5), s. 941-967.
 12. Pietrzak M. B., Żurek M., Matusik S., Wilk J., Application of structural equation modeling for analysing internal migration phenomena in Poland, "Przegląd Statystyczny" 2012, t. 4, s. 487-503.
 13. Sarra A. L., Del Signore M., A dynamic origin-constrained spatial interaction model applied to Poland's inter-provincial migration, "Spatial Economic Analysis" 2010, vol. 5 (1), s. 29-41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu