BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowska-Gwarda Karolina (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Migracje zagraniczne w Polsce - analiza z wykorzystaniem przestrzennego modelu SUR
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 43-57, rs., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zmienne ekonomiczne, Dane panelowe, Rynek pracy
Economic variables, Panel data, Labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano przestrzenno-czasową analizę migracji zagranicznych w Polsce. Badanie przeprowadzono na danych statystycznych dotyczących powiatów w latach 2007-2011. W analizie danych panelowych wykorzystano wielorównaniowy model regresji przestrzennej o równaniach pozornie niezależnych (Spatial Seemingly Unrelated Regression). Model ten umożliwił ocenę wpływu wybranych zmiennych ekonomicznych na kształtowanie się migracji zagranicznych oraz uwzględnienie aspektów przestrzennych w postaci sąsiedztwa badanych obszarów. Ponadto, zaprezentowano podstawy metodologiczne budowy i estymacji przestrzennego modelu SUR jako narzędzia efektywnej analizy danych panelowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present results of spatio-temporal analysis of migration (immigration and emigration) in Poland. This analysis was done on "poviat" level in 2007-2011. Spatial Seemingly Unrelated Regression was used to describe the migration in relation to selected economic variables. The model also allows incorporation of spatial interactions between variables into the analysis. Moreover, this paper presents construction and estimation methods of spatial SUR models as a tool that enables effective analysis of panel data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L., Spatial Econometrics: Methods and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1988.
 2. Baltagi B. H., Pirotte A., Seemingly unrelated regressions with spatial error components, "Empirical Economics" 2011, vol. 40 (1), s. 5-49.
 3. de Hass H., The determinants of international migration. Conceptualizing policy,origin and destination effects, International Migration Institute, University of Oxford, Working Paper 32, 2011.
 4. Elhorst J. P., Specification and Estimation of Spatial Panel Data Models, "International Regional Science Review" 2003, vol. 26 (3), s. 244-268.
 5. Helbich M., Leitner M., Spatial Analysis of the Urban-to-Rural Migration. Determinants in the Viennese Metropolitan Area. A Transition from Suburbia to Postsuburbia?, Apply Statistical Analysis, Springer Science, 2009.
 6. Kaczmarek P., Współczesne migracje zagraniczne Polaków - skala, struktura oraz potencjalne skutki na rynku pracy, Ośrodek Badań nad Migracjami, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 7. LeSage J. P., Pace R. K., Spatial econometric modeling of origin-destination flows, "Journal of Regional Science" 2008, vol. 48, s. 941-967.
 8. Lewandowska-Gwarda K., Przestrzenne modele o równaniach pozornie niezależnych - teoria i zastosowania, w: Osiągnięcia i perspektywy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. B. Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 80-91.
 9. Lewandowska-Gwarda K., Wielorównaniowe modele regresji przestrzennej, w: Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, red. B. Suchecki, C. H. Beck, Warszawa 2012, s. 153-164.
 10. Murgante B., Borruso G., Analyzing Migration Phenomena with Spatial Autocorrelation Techniques, "Lecture Notes in Computer Science" 2012, vol. 7334, s. 670-685.
 11. Tsegai D., Bao Le Q., District-level Spatial Analysis of Migration Flows in Ghana: Determinants and Implications for Policy, ZEF-Discussion Papers on Development Policy no. 144, University of Bonn, 2010.
 12. http://spoleczenstwo.newsweek.pl/polska-mlodziez-chcialaby-mieszkac-pozapolska, 101279,1,1.html [dostęp 12.02.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu