BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gałecki Maciej
Tytuł
Hipoteza neutralności pieniądza w Polsce i w strefie euro
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 121-138, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Strefa euro, Metoda najmniejszych kwadratów, Cykl koniunkturalny, Modele panelowe
Eurozone, Least squares method, Business cycles, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy testowania długookresowej hipotezy neutralności pieniądza (LRN) dla Polski i dla strefy euro. Do tego celu zostały użyte: test ADF, strukturalny model VAR (SVAR), skumulowane odpowiedzi funkcji na impuls. W badaniu łącznym dla Polski i strefy euro wykorzystano test Ima, Pesarana i Shina (IPS) oraz test Levin-Lin-Chu oraz dynamiczne modele panelowe estymowane przy pomocy jednostopniowego estymatora GMM pierwszych różnic Arellano i Bonda (FDGMM1)(abstrakt oryginalny)

This article relates testing of Long-Run Monetary Neutrality (LRN) for Poland and Euro Area. To do this taken: ADF test, Structural VARs, Cumulated Impulse Response Functions (IRFs). In research of Euro Area were used Im, Pesaran and Shin test (IPS) and Levin-Lin-Chu test as well as panel models which were estimated using weighted least squares method estimator.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Belka M., Neutralność pieniądza - ewolucja poglądów, "Bank i Kredyt" 1993, nr 5-6, s. 2-8.
  2. Brzoza-Brzezina M., Kłos B., Kot A., Łyziak T., Hipoteza neutralności pieniądza, "Materiały i Studia" NBP, z. 142, Warszawa 2002, s. 5-13.
  3. Dańska-Borsiak D., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
  4. King R. G., Watson M. W., Testing Long-Run Neutrality, "Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly" 1997, vol. 83/3, Summer, s. 69-98.
  5. Lucas R. E., Understanding Business Cycles, Business Cycle Theory, red. F. E. Kydland, Edward Elgar Publishing Limited, Aldershot 1995, s. 85-107.
  6. Skrzypczyński P., Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej, "Materiały i Studia" NBP, z. 252, Warszawa 2010, s. 12-13.
  7. https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=ACE- 10&paper_id=107 [dostęp 12.04.2013].
  8. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database [dostęp 11.04.2013].
  9. https://www.ecb.int/stats/money/aggregates/aggr/html/index.en.html [dostęp 11.04.2013].
  10. http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/miary.html [dostęp 10.04.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu