BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goczek Łukasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Regulacje, wolność gospodarcza i wzrost gospodarczy
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 155-168, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Wolność gospodarcza, Badania empiryczne
Economic growth, Economic freedom, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano przegląd literatury na temat wpływu zmiennych stosowanych w analizie wzrostu gospodarczego, szczególnie skupiając się na roli regulacji i szerzej - wolności gospodarczej we wzroście gospodarczym. Następnie przeprowadzono badanie empiryczne czynników wzrostu gospodarczego dla zobrazowania dotychczasowych zależności pomiędzy regulacjami a wzrostem gospodarczym. Podejście to polega na regresji tempa wzrostu produkcji przy pomocy szerokiego zestawu zmiennych objaśniających odnoszących się do przedmiotu zainteresowania oraz zestawu zmiennych kontrolnych. Badanie to zostało wykonane za pomocą uogólnionej metody momentów na różnicach i poziomach w próbie przekrojowo-czasowej krajów świata. Przy użyciu tej metody możliwe jest dowiedzenie, że kraje o wyższym i najniższym poziomie regulacji wykazują niższą stopę wzrostu gospodarczego. Następnie zaprezentowano wnioski w kontekście wynikającej z przeprowadzonych badań optymalności średniego poziomu regulacji. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a review of the literature on the impact of the variables used in the analysis of economic growth, focusing on the role of regulation in economic growth. Then, an empirical study was conducted in the tradition of factors of growth to illustrate the relationship between regulation and economic growth. The approach entails the regression of output growth on a comprehensive set of explanatory variables relating to the object of interest and a set of control variables. The study was performed using System GMM method. Using this method it is possible to argue that countries with higher levels of regulation have a lower rate of economic growth.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R., Lee J., A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950- 2010, NBER Working Paper, no. 15902, April 2010.
 2. Benhabib J., Spiegel M., The Role of Human Capital in Economic Development: Evidence from Aggregate Cross-Country Data, "Journal of Monetary Economics" 1994, vol. 34, no. 2, s. 143-174.
 3. Caselli F., Coleman W., The World Technology Frontier, "American Economic Review" 2006, vol. 96 (3), June, s. 499-522.
 4. Easton S., Walker M., Income, Growth, and Economic Freedom, "American Economic Review" 1997, vol. 87, no. 2, s. 328-332.
 5. Economic Freedom of the World, Economic Freedom of the World Annual Report 2012.
 6. Goczek Ł., Analiza empiryczna regulacji gospodarki w kontekście innowacyjności i produktywności, w: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, WSH Kielce, Kielce 2011, s. 324-333.
 7. Goczek Ł., Corruption and Regulation, "Polish Law & Economics Yearbook", vol. 3, red. J. Bełdowski, K. Metelska-Szaniawska, L. Visscher, C. H. Beck, Warszawa 2013.
 8. Goczek Ł., Przegląd i ocena ekonometrycznych metod używanych w modelach empirycznych wzrostu gospodarczego, "Gospodarka Narodowa" 2012, nr 10, s. 49-73.
 9. Goczek Ł., Skutki regulacji dla inwestycji w badania i rozwój na poziomie firm - wnioski z analizy regresji logistycznej, w: Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, red. Z. Zieliński, PITWIN, Kielce 2012, s. 90-98.
 10. Gwartney J., Hall J., Lawson R., Economic Freedom of the World 2012.
 11. Gwartney J., Lawson R., Holcombe R., The Size and Functions of Government and Economic Growth, Report to the Joint Economic Committee of the U. S. Congress, Washington 1998.
 12. Haan J., Sturm J., How Robust Is the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth, "Applied Economics" 2000, vol. 33, no. 7, s. 839-844.
 13. Haan J., Sturm J., On the Relationship between Economic Freedom and Economic Growth, "European Journal of Political Economy" 2000, vol. 16, no. 2, s. 215-241.
 14. Heston A., Summers R., Aten B., Penn World Table, University of Pennsylvania, August 2012.
 15. Jorgenson D., Griliches Z., The explanation of productivity change, "Review of Economic Studies" 1967, vol. 34 (3), s. 249-283.
 16. Ngai R., Barriers and the transition to modern growth, "Journal of Monetary Economics"2004, vol. 51 (7), October, s. 1353-1383.
 17. Prescott E., Needed: a theory of total factor productivity, "International Economic Review" 1998, vol. 39, s. 525-551.
 18. Próchniak M., Witkowski B., Bayesian Model Averaging in Modelling GDP Convergence with the Use of Panel Data, "Roczniki" Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, z. 26, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012, s. 45-60.
 19. Próchniak M., Witkowski B., Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, "Economic Modelling" 2013, vol. 30, s. 322-333.
 20. Romer P., Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, vol. 98, s. 71-102.
 21. Romer P., Increasing returns and long-run growth, "Journal of Political Economy" 1986, vol. 94, s. 1002-1037.
 22. Temple J., Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD Countries, CEPR Discussion Papers 2875, C. E. P. R. Discussion Papers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu