BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górna Joanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Górna Karolina (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza konwergencji gospodarczej wybranych regionów Europy w latach 1995-2009
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 169-185, tab., bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Dane panelowe, Konwergencja gospodarcza, Metody estymacji, Efekty przestrzenne, Modele panelowe
Panel data, Economic convergence, Estimation methods, Spatial effects, Panel model
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zbadanie konwergencji dochodów per capita regionów NUTS 2 Unii Europejskiej oraz regionów według tej samej klasyfikacji wybranych grup krajów należących do UE w latach 1995-2009. Cel ten ma być zrealizowany przez wykorzystanie wybranych modeli danych panelowych. Opracowany zostanie model z efektami stałymi (EF) oraz zmiennymi (RE). Podjęte będą próby estymacji modelu dynamicznego za pomocą uogólnionej metody momentów (GMM). Wykorzystanie do obliczeń modeli panelowych umożliwia uzyskanie estymatorów zgodnych i nieobciążonych, poprzez uwzględnienie efektów grupowych. Pozwala to otrzymać model lepiej opisujący rzeczywistość. Analizowana będzie zarówno β-konwergencja, jak i o-konwergencja. W artykule zostaną również wskazane różnice w dopasowaniu modeli wynikające z różnic w doborze regionów do badania (test Chowa). Ponadto będzie przedstawione porównanie metod opartych na danych panelowych z metodą polegającą na wprowadzeniu efektów przestrzennych. (abstrakt oryginalny)

The paper presents analysis of β-convergence in separated area of eight European countries in period 1995-2009. The aim of the paper is to present different approaches to estimating β-convergence. Under consideration will be taken models which include spatial dependence, fixed and random effects. Also attention will be paid to issue of dynamic in panel data.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barro R. J., Sala-i-Martin X., Public Finance in Models of Economic Growth, C. E. P. R. Discussion Papers, 1992.
 2. Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models, "Journal of Econometrics" 1998, vol. 87, s. 115-143.
 3. Bode E., Rey S. J., The spatial dimension of economic growth nd convergence, Papers in Regional Science, vol. 85, 2006.
 4. Bond S., Hoeffler A., Temple J., GMM estimation of empirical growth models, September 12, 2001.
 5. Caselli F., Esquivel G., Lefort F., Reopening the convergence debate: a new look at cross-country growth empirics, "Journal of Economic Growth" 1996, vol. 1, s. 363-389.
 6. Ciołek D., Badanie konwergencji krajów Europy Środkowo-Wschodniej z wykorzystaniem danych panelowych, w: Dynamiczne modele ekonometryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2003, s. 329-342.
 7. Cuaresma J. C., Doppelhofer G., Nonlinearities in cross-country growth regressions: A Bayesian averaging of thresholds (BAT) approach, "Journal of Macroeconomics" 2007, vol. 29, issue 3, s. 541-554.
 8. Dańska-Borsiak B., Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 9. Dańska-Borsiak B., Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, w: Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonomicznych, red. B. Suchecki, Absolwent, Łódź 2000.
 10. Dańska-Borsiak B., Zastosowanie panelowych modeli dynamicznych w badaniach mikroekonomicznych i makroekonomicznych, "Przegląd Statystyczny" 2009, z. 2, s. 27-41.
 11. Ekonometria przestrzenna II. Modele zaawansowane, red. B. Suchecki, C. H. Beck, Warszawa 2012.
 12. Elhorst J. P., Spatial panel models (w druku).
 13. Gawlikowska-Hueckel K., Konwergencja regionalna w Unii Europejskiej, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 10, s. 91-113.
 14. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, CeDeWu, Warszawa 2007.
 15. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe, CeDeWu, Warszawa 2009.
 16. Mankiw N. G., Romer D., Weil D. N., A contribution to the empirics of economic growth, "The Quarterly Journal of Economics" 1992, vol. 107, issue 2, s. 407-437.
 17. Markowska-Przybyła U., Konwergencja regionalna w Polsce w latach 1999-2007, "Gospodarka Narodowa" 2010, nr 11-12, s. 85-110.
 18. Próchniak M., Analiza zbieżności wzrostu gospodarczego województw w latach 1995-2000, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 3, s. 27-44.
 19. Próchniak M., Witkowski B., Time stability of the beta convergence among EU countries: Bayesian model averaging perspective, "Economic Modelling" 2013, vol. 30, s. 322-333.
 20. Wójcik P., Konwergencja regionów Polski w latach 1990-2001, "Gospodarka Narodowa" 2004, nr 11-12, s. 69-86.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu