BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolibok Piotr (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
The Impact of IFRS on the Value Relevance of Accounting Data of Banks Listed on the Warsaw Stock Exchange
Wpływ MSSF na znaczenie danych księgowych dla wartości rynkowej banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
Źródło
Copernican Journal of Finance & Accounting, 2014, vol. 3, nr 1, s. 33-43, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Banki, Wartość rynkowa, Standardy rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
Banks, Market value, Accounting standards, International Financial Reporting Standard
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena wpływu MSSF na znaczenie fundamentalnych danych księgowych dla wartości rynkowej banków notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w okresie 1998-2012. Mając na uwadze specyfikę sektora bankowego, analizy zostały oparte na Ohlsona modelu zysków rezydualnych. Wyniki empiryczne wskazują, że obserwowany po wprowadzeniu MSSF wzrost znaczenia zarówno wartości księgowych kapitałów własnych, jak i rezydualnych wyników finansowych banków dla ich wyceny przez rynek kapitałowy jest nieistotny statystycznie. Uzyskane rezultaty są zatem spójne z wynikami dotychczasowych badań dotyczących przedsiębiorstw niefinansowych notowanych na polskim rynku kapitałowym. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at investigating the impact of IFRS on the value relevance of fundamental accounting data announced by banks listed on the Warsaw Stock Exchange over the period 1998-2012. Given the specificity of banking sector, the analyses were based on the Ohlson residual income valuation model. The empirical evidence indicates that observed increase in the value relevance of both book values of equity and residual incomes of banks after introduction of IFRS is statistically insignificant. The obtained results are, therefore, consistent with the findings of previous research conducted on non-financial enterprises in the context of Polish capital market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act of 29 September 1994 on accounting. J. L. 2013, item 330, 613.
 2. Agostino M., Drago D., Silipo D. B. (2011). The value relevance of IFRS in the European banking industry. Review of Quantitative Finance and Accounting, 36 (3), 437-457. http://dx.doi.org/10.1007/s11156-010-0184-1.
 3. Anandarajan A., Francis B., Hasan I., John K. (2011). Value relevance of banks: Global evidence. Review of Quantitative Finance and Accounting, 36 (1), 33-55. http://dx.doi.org/10.1007/s11156-010-0170-7.
 4. Ball R., Brown P. (1968). An empirical evaluation of accounting income numbers. Journal of Accounting Research, 6 (2), 159-178.
 5. Barth M. E., Landsman W. R., Lang M. H (2008). International Accounting Standards and accounting quality. Journal of Accounting Research, 46 (3), 467-498. http://dx.doi.org/10.1111/j.1475-679X.2008.00287.x.
 6. Bartov E., Goldberg S., Kim M. (2005). Comparative value relevance among German, US, and international accounting standards: A German stock market perspective. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 20 (2), 95-119. http://dx.doi.org/10.1177/0148558X0502000201.
 7. Beaver W. H., Eger C., Ryan S., Wolfson M. (1989). Financial reporting, supplemental disclosures, and bank share prices. Journal of Accounting Research, 27 (2), 157-178.
 8. Beaver W. H., McAnally M. L., Stinson C. H. (1997). The information content of earnings and prices: A simultaneous equations approach. Journal of Accounting and Economics 23 (1), 53-81. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-4101(96)00424-7.
 9. Bernard V. L. (1995). The Feltham-Ohlson framework: Implications for empiricists. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 733-747. http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00463.x.
 10. Dobija D., Klimczak K. M. (2010). Development of accounting in Poland: Market efficiency and the value relevance of reported earnings. The International Journal of Accounting, 45 (3), 356-374. http://dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2010.06.010.
 11. Dougherty C. (2011), Introduction to econometrics,4th edition, Oxford University Press Inc., New York, 245-249.
 12. Escaffre L., Sefsaf R. (2011). Comparing the value relevance of earnings and book value in IFRS and GAAP standards. Bankers. Markets and Investors, 114, 4-18.
 13. http://site.securities.com/cgi-bin/comp_profiles/94dec/PL/comp_profiles.html (accessed: 12.2013).
 14. http://www.mf.gov.pl/documents/766655/1185844/bonyskarbowe.xls (accessed: 30.12.2013).
 15. http://www.parkiet.com/pscHtmlData/dane/dane_atxt.jsp (accessed: 25.04.2013).
 16. Hung M., Subramanyam K. R. (2007). Financial statement effects of adopting international accounting standards: The case of Germany. Review of Accounting Studies, 12, 623-657. http://dx.doi.org/10.1007/s11142-007-9049-9.
 17. Karampinis N. I., Hevas D. L. (2009). The effect of the mandatory application of IFRS on the value relevance of accounting data: Some evidence from Greece. European Research Studies, 12 (1), 73-100.
 18. Karampinis N. I., Hevas D. L. (2011). Mandating IFRS in an unfavorable environment: The Greek experience. The International Journal of Accounting, 46, 304-332. http://dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2011.07.001.
 19. Karğin S. (2013). The impact of IFRS on the value relevance of accounting information: Evidence from Turkish firms. International Journal of Economics and Finance, 5 (4), 71-80. http://dx.doi.org/10.5539/ijef.v5n4p71.
 20. Khanagha J. B. (2011). Value relevance of accounting information in the United Arab Emirates. International Journal of Economics and Financial Issues, 1 (2), 33-45.
 21. Klimczak K. M. (2011). Market reaction to mandatory IFRS adoption: Evidence from Poland. Accounting and Management Information Systems, 10 (2), 228-248.
 22. Kohlbeck M., Warfield T. D. (2007). Unrecorded intangible assets: Abnormal earnings and valuation. Accounting Horizons, 21 (1), 23-41. http://dx.doi.org/10.2308/acch.2007.21.1.23.
 23. Macías M., Muiño F. (2011). Examining Dual Accounting Systems in Europe. The International Journal of Accounting, 46 (1), 51-78. http://dx.doi.org/10.1016/j.intacc.2010.12.001.
 24. Ohlson J. A. (1995). Earnings, book values and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 661-687. http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.1995.tb00461.x.
 25. Regulation (EC) No. 1606/2002 of the European Parliament and of the Council of 19 July 2002 on the application of the international accounting standards. Official Journal of the European Communities. L 243, 19.07.2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-1240
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/CJFA.2014.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu