BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Martysz Czesław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Gospodarczy cud Trzeciej Rzeszy - prawda czy mit?
The Economic Miracle of the Third Reich. The Truth of Myth?
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 127, s. 9-26, tab., bibliogr. 43 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka, Polityka gospodarcza, Koniunktura gospodarcza
Economy, Economic policy, Business trends
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Gospodarka Trzeciej Rzeszy jest przykładem przekształcenia w swe przeciwieństwo sił uruchamianych w celu poprawy koniunktury gospodarczej. Intensywne zbrojenia pochłaniające coraz większe środki sprawiły, że Bank Rzeszy stracił kontrolę nad wydatkami. Polityka gospodarcza prowadziła nieuchronnie do rabunkowej eksploatacji zasobów materiałowych i siły roboczej. W Niemczech tamtego okresu w specyficzny sposób wykorzystywano skutki poprawy koniunktury gospodarczej, które powinny się przejawiać we wzroście społecznej konsumpcji. Dzięki skutecznej propagandzie, uniformizacji społeczeństwa, ograniczeniu sfery zachowań autonomicznych, wykorzystaniu ludzkich słabości i przed wszystkim charyzmie Adolfa Hitlera naród niemiecki bezwiednie zaufał systemowi totalitarnemu. Polityka pełnego zatrudnienia za pomocą militaryzacji gospodarki natrafiła na późniejsze trudności w postaci braku siły roboczej, pogłębione dodatkowo przez mobilizację do armii. Trudności te mogła rozwiązać w zasadzie jedynie wojna, dostarczając masowo przymusowych robotników z podbitych krajów, z wielką korzyścią dla niemieckiej gospodarki. Co ciekawe, mniej rygorystyczna kontrola i ograniczenie konsumpcji oraz zaniechanie fanatycznej polityki ponownego zatrudnienia po roku 1933 mogłyby przyczynić się do stworzenia większej bazy produkcyjnej, zaś siła robocza byłaby lepiej przystosowana do wymagań gospodarki wojennej po 1939 r.38 Lata 1933-1936 przyniosły rzeczywiście pewną poprawę sytuacji gospodarczej w Trzeciej Rzeszy, jednak okres ten z wielu przytoczonych tu powodów trudno nazywać cudem gospodarczym. Mitologizacja rzekomego "cudu gospodarczego" świadczy o niezwykłej sile i skuteczności oddziaływania nazistowskiej propagandy.(abstrakt oryginalny)

In the years 1933-1936 the National Product of the Third Reich grew annually by 9.5%, production by 17% and unemployment dropped down nearly to zero. What did the "Nazi economic miracle" consist in? Did it really occur? What contributed to the fact that Germany before World War II was perceived as the best economically developed country of the world? Was the war unavoidable then? Having analysed the most important events of the period 1933-1936, I will try to find answers to these and other questions bothering historians.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aly G., Hitlers Volksstaat: Raub, Rassenkrieg und nationaler Sozialismus, S. Fischer, Frankfurt am Main 2005.
 2. Barkai A., Nazi economics: ideology, theory, and policy, Berg, New York 1990.
 3. Benz W., Historia Trzeciej Rzeszy, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 4. Błahut K. J., Elementy polityki gospodarczej Niemiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
 5. Buchheim C., Einführung In die Wirtschaftsgeschichte, C. H. Beck, München 1997.
 6. Burgleigh M., Trzecia Rzesza - nowa historia, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 7. Davies N., Moorhouse R., Mikrokosmos, Znak, Kraków 2003.
 8. Galbraith J. K., Hereditary Land in the Third Reich, "The Quarterly Journal of Economics", Vol. 53, No. 3 (05.1939), Oxford University Press, s. 465-476.
 9. Grunberger R., Historia społeczna Trzeciej Rzeszy, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.
 10. Hardach K., Wirtschaftsgeschichte Deutschland im 20. Jahrhundert (1914-1970), Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1993.
 11. Herbert U., Fremdarbeiter: Politik und Praxis des "Ausländer-Einsatzes" in der Kriegswirtschaft des Dritten Reiches, J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 1986.
 12. Kaliński J., Historia gospodarcza XIX i XX wieku, PWE, Warszawa 2004.
 13. Kinder H., Hilgemann W., dtv-Atlas Weltgeschichte, Band 2: Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart, Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1991.
 14. Konsumpolitik: die Regulierung des privaten Verbrauchs im 20. Jahrhundert, red. H. Berghoff, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1999.
 15. Kozłowski S. G., Systemy ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- -Skłodowskiej, Lublin 2004.
 16. Krasuski J., Historia Niemiec, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1998.
 17. Kuczynski J., The economics of barbarism: Hitler's new economic order in Europe, Frederick Muller Ltd., London 1942.
 18. Łuczak C., Dzieje gospodarcze Niemiec: 1871-1945, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1984.
 19. Łuczyński W., Modyfikacje dynamiki gospodarczej Niemiec, Ata-kom, Poznań 1993.
 20. Masser W., Adolf Hitler: legenda, mit, rzeczywistość, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1998.
 21. Nonnenbruch F., Die Wirtschaft in der nationalsozialistischen Politik, E. Schade- Verlag, Danzig 1935.
 22. Overy R. J., The Nazi Economic Recovery 1932-1938, King's College, London 1996.
 23. Overy R. J., War and economy in the Third Reich, Clarendon Press, Oxford 1994.
 24. Piński A., Mit gospodarczego sukcesu III Rzeszy, Obserwator Finansowy, 24.10.2012, http://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/analizy/mit-gospodarczego-sukcesuiii- rzeszy/.
 25. Roth K. H., Intelligenz und Sozialpolitik im "Dritten Reich": eine methodisch-historische Studie am Beispiel des Arbeitswissenschaftlichen Instituts der Deutschen Arbeitsfront, K. G. Saur, München 1993.
 26. Ryszka F., Noc i mgła: Niemcy w okresie hitlerowskim, Książka i Wiedza, Warszawa 1997.
 27. Schulte J. E., Zwangsarbeit und Vernichtung: das Wirtschaftsimperium der SS, Verlag Ferdinand Schöningh, Padeborn 2001.
 28. Szpak J., Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa 2003.
 29. Taylor B., Inżynierowie - tajna armia Hitlera, Wydawnictwo RM, Warszawa 2011.
 30. Ursachen und Voraussetzungen des Zweiten Weltkrieges, red. W. Deist, Ficher Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 1995.
 31. Walter R., Wirtschaftsgeschichte: vom Merkantilismus bis zur Gegenwart, Böhlau, Köln 1998.
 32. Zeiten und Menschen, Neue Ausgabe G, Band 2: Entfaltung und Krise der modernen Welt, red. W. Borth, E. Schanbacher, Verlag Ferdinand Schöningh, Padeborn 1986.
 33. Zieliński Z., Niemcy. Zarys dziejów, Wydawnictwo Unia, Katowice 2003.
 34. http://www.shoa.de, 01.10.2012
 35. http://www.thueringen.de, 01.10.2012
 36. http://www.history-of-the-holocaust.org, 01.10.2012
 37. http://www.wspiz.edu.pl, 01.10.2012
 38. http://www.vorkriegsgeschichte.de/content/view/24/40/, 01.10.2012
 39. http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/ 39551/wirtschaft-und-gesellschaft?p=all, 01.10.2012
 40. http://videokatalog.msn.de/Kultur/Ideologien/video-Wirtschaftsaufschwung-im- Dritten-Reich-Adolf-Hitler-Wirtschaftsaufschwung-Reich-47186.html, 01.10.2012
 41. http://de.academic.ru/dic.nsf/dewiki/408222, 01.10.2012
 42. http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1981/jul-aug/becker.htm, 01.10.2012
 43. http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/dossier-nationalsozialismus/ 39551/wirtschaft-und-gesellschaft, 01.10.2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu