BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Justyna
Tytuł
Kształtowanie przedsiębiorczości lokalnej w pobudzaniu potencjału wewnętrznego gminy
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, 2006, s. 337-353, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość lokalna, Pobudzanie przedsiębiorczości, Rozwój społeczno-gospodarczy, Rozwój lokalny, Rozwój regionalny, Gmina, Polityka samorządu terytorialnego
Local entrepreneurship, Stimulation of entrepreneurship, Social economic development, Local development, Regional development, District, Local government policy
Abstrakt
W niniejszym artykule ukazano znaczenie lokalizmów i regionalizmów w rozwoju społeczno-gospodarczym. Przedstawiono wpływ przedsiębiorczości na potencjał endogeniczny obszarów, omówiono zarządzanie wspólnotami samorządowym, oraz politykę władz samorządowych w kształtowaniu wizerunku obszaru. Na koniec zaprezentowano kształtowanie przedsiębiorczości w gminie Polkowice dla rozwoju lokalnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth G.J.: The Blue - Grey Transition: Heritage in the Reinvention of the Tourism Resort. Dubrovnik 2004. www.thebestinheritage.com
 2. Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny. www.stat.gov.pl
 3. Diagnoza Społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków. Red. J. Czapliński, T. Panek. Rada Monitoringu Społecznego, 25.09.2005.
 4. Długosz D., Wygnański J.: Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej. Stowarzyszenie na Rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa 2005.
 5. Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów. Red. T. Markowski, D. Stawasz. Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.
 6. Gołembski G.: Rola jakości w formułowaniu strategii produktu turystycznego. W: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym. Red. G. Gołembski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004, z. 53.
 7. Gołembski G.: The Role of Public Sector in Developing Tourism Product Strategies for Tourism Destionation. "The Poznań University of Economic Review" 2004, Vol. 4, No 1.
 8. Janik W.: Przedsiębiorczość i przedsiębiorstwo. WSPA, Lublin 2004.
 9. Klasik A.: Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Kluczowe pojęcia i metodologia. W: Przedsiębiorczy i konkurencyjny region w teorii i polityce rozwoju regionalnego. Red. A. Klasik. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa 2005.
 10. Kopańska A.: Zewnętrzne źródła finansowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Difin, Warszawa 2003.
 11. Niezgoda A.: Rola samorządu lokalnego we wprowadzaniu turystyki zrównoważonej. W: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym. Red. G. Gołembski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004, z. 53.
 12. Pająk K: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2005.
 13. Przedsiębiorczość a współczesne wyzwania cywilizacyjne. W: Przedsiębiorczość - Edukacja. Nr 1. Red. R. Rachwał, Z. Zioło. "MiWa", Kraków 2005.
 14. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Red. Z. Niewiadomski. "Brania", Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 15. Strony internetowe Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, stan 16.05.2004. www.parp.gov.pl
 16. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 17. Dz.U.,nr 96, poz. 873. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
 18. Weber S., Tomljenović R.: Reinventing a Tourism Destination. Facing the Challenge. Institute for Tourism, Zagreb 2004.
 19. Wojtasiewicz L.: O potrzebie zmian w modelu działalności samorządu terytorialnego w Polsce. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny". Poznań 2004, z. 2.
 20. Zmyślony Z.: Przywództwo w regionach turystycznych: utopia czy konieczność? W: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym. Red. G. Gołembski. Zeszyty Naukowe. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2004, z. 53.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu