BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Subiektywne postrzeganie sytuacji dochodowej - mikroekonometryczna analiza danych panelowych
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 119-233, tab., bibliorg. 22 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Dane panelowe, Dochody gospodarstw domowych, Analiza makroekonomiczna, Gospodarstwa domowe, Mikroekonometria
Panel data, Household income, Macroeconomic analysis, Households, Microeconometrics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem pracy jest analiza determinant subiektywnego postrzegania sytuacji materialnej w Polsce. Oprócz typowych cech wyjaśniających to zjawisko, takich jak wiek, płeć czy wykształcenie, uwzględniono także sytuację dochodową w ujęciu relatywnym. Do analizy wykorzystano dane z badania panelowego Diagnoza społeczna 2011 - warunki i jakość życia Polaków. W analizie subiektywnej percepcji objaśnia się cechę mierzoną na skali porządkowej, co sugeruje wykorzystanie uporządkowanych modeli logitowych i probitowych. Modele te jednak nakładają dość silne ograniczenia na zależności między zmienną objaśnianą a zmiennymi objaśniającymi. W pracy przedstawiono wyniki weryfikacji tych założeń oraz propozycje zastosowania uogólnień modeli uporządkowanych. (abstrakt oryginalny)

The study's main objectives ware the identification of determinants of income satisfaction in Poland. The data used come from the panel survey "Social Diagnosis" conducted in 2000-2011. In the paper the method of random-effects partial generalized ordered probit models was used. It was found that the perception of own income situation of Polish households depended on many factors, in particular on their relative deprivation and their current incomes. Moreover, as determinants of subjective assessment of income should be considered a place of residence, biological type of household and main source of livelihood.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. D'Ambrosio C., Frick J. R., Income satisfaction and relative deprivation: An empirical link, "Social Indicators Research" 2007, vol. 81, s. 497-519.
 2. Diagnoza społeczna 2011 - warunki i jakość życia Polaków, raport z badania, red. J. Czapiński, T. Panek, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2011.
 3. Dudek H., Skale ekwiwalentności - estymacja na podstawie kompletnych modeli popytu, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 4. Dudek H., Subiektywne skale ekwiwalentności - analiza na podstawie danych o satysfakcji z osiąganych dochodów, w: Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", red. K. Jajuga, M. Walesiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 153-162.
 5. Dudek H., Subjective aspects of economic poverty - ordered response model approach, w: Quality of Life Improvement through Social Cohesion, red. W. Ostasiewicz, "Research Papers of Wrocław University of Economics" 2009, vol. 73, s. 9-24.
 6. Easterlin R. A., Will raising the incomes of all increase the happiness of all?, "Journal of Economic Behavior & Organization" 1995, vol. 27, s. 35-47.
 7. Ferrer-i-Carbonell A., Income and well-being: An empirical analysis of the comparison income effect, "Journal of Public Economics" 2005, vol. 89, s. 997-1019.
 8. Ferrer-i-Carbonell A., Van Praag B., Income satisfaction inequality and its causes, "The Journal of Economic Inequality" 2003, vol. 1 (2), s. 107-127.
 9. Greene W. H., Hensher D. A., Modeling ordered choices: a primer, Cambridge University Press, Cambridge 2010.
 10. Kot S. M., Ku stochastycznemu paradygmatowi ekonomii dobrobytu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2012.
 11. Książek M., Modele zmiennych wielomianowych uporządkowanych, w: Mikroekonometria, red. M. Gruszczyński, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 103-152.
 12. Labeaga J. M., Molina J. A., Navarro M., Income satisfaction and deprivation in Spain, The Institute for the Study of Labor (IZA) Discussion Papers, no. 2702, 2007.
 13. Liberda B., Pęczkowski M., Gucwa-Leśny E., How do we value our income from which we save?, "Faculty of Economic Sciences Working Papers" University of Warsaw 2011, vol. 3 (43), s. 1-19.
 14. Long J. S., Regression models for categorical and limited dependent variables, Sage Publications, Thousand Oaks 1997.
 15. Pfarr C., Schmid A., Schneider U., Estimating ordered categorical variables using panel data: a generalized ordered probit model with anautofit procedure, "Journal of Economics and Econometrics" 2011, vol. 54 (1), s. 7-23.
 16. Pfarr C., Schmid A., Schneider U., REGOPROB2: Stata module to estimate random- effects generalized ordered probit models (update), Statistical Software Components, Boston College Department of Economics, 2010.
 17. Schwarze J., Using panel data on income satisfaction to estimate equivalence scale elasticity, "Review of Income and Wealth" 2003, vol. 49, s. 359-372.
 18. Stanovnik T., Verbič M., Analysis of subjective economic well-being in Slovenia, "Eastern European Economics" 2006, vol. 44 (3), s. 60-70.
 19. Stark O., Income redistribution going awry: The reversal power of the concern for relative deprivation, "Journal of Economic Behavior & Organization" 2013, vol. 86, s. 1-9.
 20. Ulman P., Subjective assessment of economic poverty in Poland, 25th SCORUS Conference on Regional and Urban Statistics and Research "Globalization Impact on Regional and Urban Statistics", Wrocław, 30.08-1.09.2006.
 21. Vera-Toscano E., Ateca-Amestoy V., Serrano-Del-Rosal R., Building financial satisfaction, "Social Indicators Research" 2006, vol. 77 (2), s. 211-243.
 22. Yitzhaki S., Relative deprivation and the Gini coefficient, "Quarterly Journal of Economics" 1979, vol. 93, s. 321-324.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu