BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki; Narodowy Bank Polski), Roszkowska Sylwia (Narodowy Bank Polski; Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Czy wykształcenie i doświadczenie zawodowe mają znaczenie? Wyniki równania Mincera dla Polski
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 235-253, rys., tab., bibliorg. 12 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Płace, Stopa zwrotu, Kwalifikacje zawodowe, Wykształcenie, Równanie Mincera
Wages, Rate of return, Professional skills, People's education, Mincer equation
Uwagi
streszcz., summ
Abstrakt
W opracowaniu dokonano reestymacji parametrów równania opisującego zależności pomiędzy umiejętnościami i kwalifikacjami pracowników a ich wynagrodzeniem w gospodarce polskiej. Punktem wyjścia prowadzonych analiz jest równanie płac Mincera z modyfikacjami uwzględniającymi nieliniowości w zależnościach między poziomem płac i poziomem umiejętności. Głównym celem opracowania jest analiza nierówności płacowych w Polsce według grup zawodowych w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Określony został również wpływ edukacji formalnej i doświadczenia zawodowego na rozkład płac w Polsce, a także oszacowano zmiany stóp zwrotu z obu rodzajów edukacji w Polsce w analizowanym okresie dla różnych grup zawodowych w czasie. Analizy są prowadzone w przekroju średnich (trzycyfrowych) grup zawodowych w latach 2001-2010. Analizy przedstawione w niniejszym opracowaniu potwierdzają, że zarówno edukacja formalna, jak i szkolenia w pracy mają znaczny wpływ na wysokość wynagrodzeń w Polsce. Obserwuje się statystycznie istotną zależność liniową pomiędzy płacami i poziomem wykształcenia formalnego oraz nieliniową między płacami i doświadczeniem zawodowym. Ponadto, przeprowadzone analizy wskazują na znaczące zmiany w stopach zwrotu z obu rodzajów edukacji w czasie. Stopy zwrotu z kształcenia w trakcie życia zawodowego są istotnie zróżnicowane pomiędzy poszczególnymi grupami zawodowymi. Najwyższe uzyskują osoby pracujące w zawodach wymagających specjalistycznych wyższych oraz technicznych kwalifikacji. Najmniejsze stopy zwrotu w trakcie życia zawodowego uzyskują osoby pracujące w zawodach wymagających ogólnych kwalifikacji. Szacunki pokazują ponadto wzrost tych różnic w analizowanym okresie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is the empirical verification of the Mincer equation for Poland based on the Structure of Wages and Salaries by Occupation data. The analyses of relation between wages and education and experience were undertaken on the three-digit occupational level in 2004-2010. The results indicate that individual's pay increase with increasing education level and job experience however the impact of both variables is non-linear. Moreover in case of occupations where individuals have to increase qualifications at work the salaries increase with job experience but only to some point. The lowest wages were received by persons with general secondary education and by persons with basic skills. No need for improving skills during their working life translates into a very small increase in the remuneration of those employees with increasing seniority.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chiswick B. R., Jacob Mincer, Experience and Distribution of Earnings, IZA Discussion Paper no. 847, 2005.
 2. Cichy K., Malaga K., Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, w: Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Scholar, Warszawa 2007.
 3. Fallon P., Verry D., The economics Economics of Labour Markets, Philip Allan, Hertfordshire 1988.
 4. Gajderowicz T., Grotkowska G., Wincenciak L., Premia płacowa z wykształcenia wyższego według grup zawodów, "Ekonomista" 2012, nr 5, s. 577-603.
 5. Mincer J., Schooling, Experience and Earnings, National Bureau of Economic Research, New York 1974.
 6. Mincer J., The Production of Human Capital and the Life Cycle of Earnings: Variations on a Theme, "Journal of Labor Economics" 1997, vol. 15, no. 1, s. 26-47.
 7. Myck M., Nicinska A., Morawski L., Count Your Hours: Returns to Education in Poland, IZA Discussion Papers, no. 4332, 2009.
 8. Newell A., Socha M. W., The Polish Wage Inequality Explosion, "Economics of Transition" 2007, vol. 15 (4), s. 733-758.
 9. Puhani P. A., The Heckman Correction for Sample Selection and its Critique, "Journal of Economic Surveys" 2000, vol. 14 (1), s. 53-68.
 10. Roszkowska S., Rogut A., Rozkład płac i kapitału ludzkiego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2007, nr 11-12, s. 55-84.
 11. Strawiński P., Zwrot z inwestowania w wyższe wykształcenie, "Ekonomista" 2006, nr 6, s. 805-821.
 12. Struktura wynagrodzeń według zawodów, GUS, Warszawa 2004, 2006, 2008, 2010, www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu