BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marzec Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Pisulewski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, doktorant)
Tytuł
Ekonometryczna analiza efektywności technicznej farm mlecznych w Polsce na podstawie danych z lat 2004-2011
Econometric Analysis of the Technical Efficiency of Milk Farms in Poland in the 2004-2011 Period
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 255-271, bibliorg. 29 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Przemysł mleczarski, Modele stochastyczne, Dane panelowe, Analiza ekonometryczna, Badanie efektywności, Gospodarstwa rolne, Efektywność techniczna
Dairy industry, Stochastic models, Panel data, Econometric analysis, Research efficiency, Arable farm, Technical efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była ekonometryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją mleka w Polsce. Przede wszystkim zaprezentowano konstrukcję i założenia stochastycznej granicznej funkcji produkcji w przypadku danych panelowych. Następnie omówiono szczegółową specyfikację mikroekonomicznej funkcji produkcji na podstawie danych panelowych, pochodzących z polskiego FADN (ang. Farm Accountancy Data Network). Główne rezultaty badań uzyskano w ramach funkcji translogarytmicznej. Wyniki te wskazały na rosnące korzyści skali w próbie, a średni poziom efektywności polskich farm wyniósł 69%. Dokonano również identyfikacji zmiennych egzogenicznych (tj. specjalizacji i wielkości gospodarstw), które okazały się źródłem istotnych różnic w poziomach efektywności badanych producentów mleka (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was the analysis of Polish dairy farms technical efficiency using 2004-2011 panel data. In particular, the design and assumptions of frontier stochastic production function for panel data has been presented. Further, a detailed specification of microeconomic production function based on panel data, derived from the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network) has been discussed. The key findings were obtained using translog function. The results show the increasing returns to scale and that in the analyzed period the average efficiency level of Polish dairy farms equals to 69%. Moreover, the exogenous variables affecting the level of average farm efficiency were identified, namely; specialization level, farm land size and economic farm size, which are the source of significant differences in the levels of efficiency of dairy farmers surveyed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Battese G. E., Coelli T. J., Prediction of Firm - Level Technical Efficiencies with a Generalized Frontier Production Function and Panel Data, "Journal of Econometrics" 1988, vol. 38, s. 387-399.
 2. Battese G. E., Coelli T. J., Colby T. C., Estimation of Frontier Production Functions and the Efficiencies of Indian Farms Using Panel Data from ICRISAT's Village Level Studies, "Journal of Quantitative Economics" 1989, vol. 5, s. 327-348.
 3. Battese G. E., Corra G. S., Estimation of Production Frontier Model: with Application to the Pastoral Zone of Eastern Australia, "Australian Journal of Agricultural Economics" 1977, vol. 21, s. 169-179.
 4. Bezat A., Zastosowanie metody DEA w analizie efektywności przedsiębiorstw rolniczych, "Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy", nr 545, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, s. 1-27.
 5. Bezat-Jarzębowska A., Rembisz W., Sielska A., Wybrane postacie analityczne funkcji produkcji w ocenie relacji czynnik-czynnik oraz czynnik-produkt dla gospodarstw rolnych FADN, "Studia i Monografie", nr 154, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
 6. Bravo-Ureta B. E., Solís D., López V. H. M., Maripani J. F., Thiam A., Rivas T., Technical Efficiency in Farming: a Meta-Regression Analysis, "Journal Productivity Analysis" 2007, vol. 27 (1), s. 57-72.
 7. Brümmer B., Glauben T., Thijssen G., Decomposition of Productivity Growth Using Distance Functions: The Case of Dairy Farms in Three European Countries, "American Journal of Agricultural Economics" 2002, vol. 84, s. 628-644.
 8. Czekaj T., Ziółkowska J., Kulawik J., Analiza efektywności ekonomicznej i produktywności, w: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, red. J. Kulawik, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009, s. 150-256.
 9. Farrell J., The Measurement of Productive Efficiency, "Journal of the Royal Statistical Society Series A" 1957, vol. 120 (3), s. 253-290.
 10. Goraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2010 roku. Część I. Wyniki standardowe, w: Polski FADN - system zbierania i wykorzystania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011, s. 1-61.
 11. Gorton M., Davidova S., Farm Productivity and Efficiency in the CEE Applicant Countries: a Synthesis of Results, "Agricultural Economics" 2004, vol. 30, s. 1-6.
 12. Henningsen A., Kumbhakar S., Semiparametric Stochastic Frontier Analysis: An Application to Polish Farms During Transition, Paper presented at the European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), Pisa, Italy, 24 June 2009.
 13. Jondrow J., Lovell Knox C. A., Ivan S., Materov I. S., Schmidt P., On the Estimation of Technical Inefficiency in the Stochastic Frontier Production Function Model, "Journal of Econometrics" 1982, vol. 19 (2-3), s. 233-238.
 14. Kagan A., Góral J., Kulawik J., Efektywność techniczna przy zastosowaniu metody DEA, w: Sytuacja produkcyjna, efektywność finansowa i techniczna gospodarstw powstałych w oparciu o mienie byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, red. J. Kulawik, IERiGŻ, Warszawa 2010, s. 180-239.
 15. Kalirajan K. P., Shand R. T., A Generalized Measure of Technical Efficiency, "Applied Economics" 1989, vol. 21, s. 25-34.
 16. Koop G., Osiewalski J., Steel M. F. J., Bayesian Efficiency Analysis through Individual Effects: Hospital Cost Frontiers, "Journal of Econometrics" 1997, vol. 76, s. 77-105.
 17. Kuczaj M., Hodowla bydła: standardy unijne i krajowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2010.
 18. Kulawik J., Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, red. J. Kulawik, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2008.
 19. Kumbakhar S. C., Lovell C. A. K., Stochastic Frontier Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2000.
 20. Latruffe L., Balcombe K., Davidova S., Zawalinska K., Determinants of Technical Efficiency of Crop and Livestock Farms in Poland, "Applied Economics" 2004, vol. 36, s. 1255-1263.
 21. Marzec J., Osiewalski J., Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches, "Bank i Kredyt" 2008, nr 9, s. 29-43.
 22. Munroe D. K., Economic Efficiency in Polish Peasant Farming: An International Perspective, "Regional Studies" 2001, vol. 35, s. 461-471.
 23. Pitt M., Lee L. F., The Measurement and Sources of Technical Inefficiency in the Indonesian Weaving Industry, "Journal of Development Economics" 1981, vol. 9, s. 43-64.
 24. Prędki A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, "Przegląd Statystyczny" 2003, nr 50 (1), s. 87-100.
 25. Rasmussen S., Scale Efficiency in Danish Agriculture: An Input Distance-Function Approach, "European Review of Agricultural Economics" 2010, vol. 37 (3), s. 335-367.
 26. Rocznik Statystyczny Rolnictwa, GUS, Warszawa 2012.
 27. Schmidt P., Sickles R., Production Frontiers and Panel Data, "Journal of Business and Economic Statistics" 1984, vol. 2, s. 367-374.
 28. Smędzik K., Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw Polskiego FADN z powiatu gostyńskiego), "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2012, no. 3 (25), s. 241-250.
 29. Ziółkowska J., Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, "Studia i Monografie", nr 140, IERiGŻ, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu