BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skrok Łukasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Liczba widzów na meczach polskiej ekstraklasy piłki nożnej - metoda szacowania poziomu sportowego drużyn
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 30, s. 273-290, tab., bibliorg. 14 poz.
Tytuł własny numeru
II Ogólnopolska Konferencja : Modelowanie danych panelowych : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Sport, Analiza empiryczna, Prawdopodobieństwo
Sport, Empirical analysis, Probability
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest analiza determinant popytu na mecze polskiej ekstraklasy piłki nożnej, mierzonego liczbą widzów na stadionach w sezonie 2011/2012. Zaletą wykorzystanego zbioru danych jest niewielka liczba spotkań, w których liczba widzów była równa maksymalnej pojemności stadionu, co jest rzadkością przy analizach najwyższych klas rozgrywkowych. Szczególnie ważne jest pytanie o wpływ jakości drużyny przeciwnej - jeżeli jest on istotny, to na rynku tym występują efekty zewnętrzne, a zatem i nieefektywność. Jakość drużyn została oszacowana za pomocą uporządkowanego modelu probitowego, w literaturze przedmiotu wykorzystywanego do prognozowania rezultatów spotkań. Jako kolejny krok przeprowadzono estymację wewnątrzgrupową - konieczną do odseparowania nieobserwowalnego zróżnicowania wielkości rynków, na których działają poszczególne kluby. Rezultaty analizy wskazują, że jakość drużyny gości wpływa istotnie i pozytywnie na liczbę widzów na stadionie. W ramach analizy pokazano także, że wykorzystanie wielomianu prawdopodobieństwa zwycięstwa gospodarzy nie dostarczyłoby rezultatów spójnych z hipotezą, zgodnie z którą jak największe zrównoważenie sił obydwu współzawodniczących drużyn sprzyja zainteresowaniu kibiców (jest to tzw. hipoteza niepewności wyniku, powszechnie przyjmowana w literaturze ekonomii sportu i testowana za pomocą wspomnianego wielomianu). Uzyskany rezultat (brak istotności) był otrzymywany w licznych badaniach prezentowanych w literaturze. Jak można jednak wykazać, wykorzystanie miar jakości drużyn jako zmiennych objaśniających może być uznane za tożsame z uwzględnieniem wielomianu prawdopodobieństwa. Pokazuje to, że z jednej strony stosowana w literaturze empirycznej strategia testowania za pomocą wielomianu jest wadliwa, a z drugiej - że utrudnia to interpretację rezultatów. (abstrakt oryginalny)

The article presents a method for estimating unobservable determinant of the demand for sports - the quality of the teams competing in the league. For this purpose, an ordered probit model was used, which allowed determining the theoretical probabilities of games' results. Using some standard assumptions, qualities of the competing teams were estimated. Then, in the second stage of the analysis, the determinants of the attendance at the stadiums during Polish Ekstraklasa games in the season 2011/12 were estimated. On the methodological level, the advantage of the method used, in contrast to those used in the literature external data (for example, based on the betting odds), is that it allows (at least theoretically) to correct standard errors of the estimators for the fact of the two-stage estimation. Presented results indicate the presence of positive externalities between competing teams. The quality of the visitors has an impact on the interest of fans, and therefore the revenues of the clubs. There is therefore a justification for a league-level intervention.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Borghans L., Groot L., Competitive Balance Based on Team Quality, w: Economics, Uncertainty and European Football, red. L. Groot, Edward Elgar, Cheltenham 2008, s. 97-116.
 2. Buraimo B., Simmons R., Do Sport Fans Really Value Uncertainty of Outcome? Evidence from the English Premier League, "International Journal of Sports Finance" 2008, vol. 3, s. 146-155.
 3. Cameron A., Gelbach J., Miller D., Robust Inference with Multi-way Clustering, 2006, NBER Technical Working Papers 0327.
 4. Coates D., Humphreys B., Zhou L., Outcome Uncertainty, Reference-Dependent Preferences and Live Game Attendance, Working Papers 2012-7.
 5. Dobson S., Goddard J., Revenue Divergence And Competitive Balance In A Divisional Sports League, "Scottish Journal of Political Economy" 2004, vol. 51, no. 3, s. 359-376.
 6. Dobson S., Goddard J., The Economics of Football, Cambridge University Press, Cambridge 2011.
 7. Owen P. D., Weatherston C. R., Uncertainty of outcome and Super 12 Rugby Union attendance, "Journal of Sports Economics" 2004, vol. 5, s. 347-370.
 8. Pawlowski T., Anders C., Stadium attendance in German professional football. The (un) importance of uncertainty of outcome reconsidered, "Applied Economics Letters" 2012, vol. 19, s. 1553-1556.
 9. Rascher D. A., Solmes J. P. G., Do Fans Want Close Contests? A Test of the Uncertainty of Outcome Hypothesis in the National Basketball Association, "International Journal of Sports Finance" 2007, vol. 2, s. 131-141.
 10. Skrok Ł., Niepewność czy jakość? O pułapkach empirycznych analiz popytu widzów na mecze sportów zespołowych, w: Ekonomia. Finanse. Zarządzanie, red. K. Poznańska, K. Kraj, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 125-145.
 11. http://ekstraklasa.wp.pl [dostęp 08.2012].
 12. http://maps.google.pl [dostęp 08.2012].
 13. http://www.90minut.pl [dostęp 08.2012].
 14. http://www.oddsportal.com [dostęp 06.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu