BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachura Michał (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Wodecka Barbara (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Asymetria w ujęciu Boshnakova - propozycja metody szacowania miar asymetrii z próby
Boshnakov's Approach to Asymmetry - Proposal of Estimation of Sample Asymmetry Measures
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 323, s. 328-336, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski
Słowa kluczowe
Estymacja, Analiza nierównomierności rozkładów
Estimation, Unequal distribution analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiona jest koncepcja G.N. Boshnakova, dotycząca wybranych, alternatywnych, funkcyjnych i liczbowych miar asymetrii, odzwierciedlających asymetrię względem mody rozkładu. W odniesieniu do miar nazywanych krzywą asymetrii i współczynnikiem asymetrii zaproponowana jest autorska procedura estymacji, która następnie weryfikowana jest za pomocą badań symulacyjnych.(abstrakt oryginalny)

In the paper, a specific approach to measuring the asymmetry of distribution is presented. The approach was originally proposed by Boshnakov in 2007 and refers to quite intuitive ideas involving a mode of underlying distribution. Consequently, two notions: asymmetry curve, and asymmetry index are introduced. The authors propose an algorithm that serves to estimate mentioned measures, and they verify its accuracy by simulation research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Boshnakov G.N., 2003, Confidence characteristics of distributions, Statistics & Probability Letters, vol. 63, s. 353-360.
  2. Boshnakov G.N., 2007, Some measures for asymmetry of distributions, Statistics & Probability Letters, vol. 77, s. 1111-1116.
  3. Doksum K.A., 1975, Measures of location and asymmetry, Scandinavian Journal of Statistics, vol. 2, s. 11-22.
  4. Hengartner W., Theodorescu R., 1973, Concentration functions, Probability and Mathematical Statistics, vol. 20.
  5. MacGillivray H.L., 1986, Skewness and asymmetry: Measures and orderings, The Annals of Statistics, vol. 14, no. 3, s. 994-1011.
  6. Stachura M., Wodecka B., 2011, Porównanie wybranych miar asymetrii rozkładów, [w:] K. Jajuga, W. Ronka-Chmielowiec (red.), Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 183, s. 359-368.
  7. R Development Core Team, 2011, R: A language and environment for statistical computing, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu