BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słubik Hubert (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Murray Newton Rothbard a Joseph Alois Schumpeter. Syntetyczne porównanie teorii ekonomicznych
Murray Newton Rothbard versus Joseph Alois Schumpeter. Synthetic Comparison of Economic Theories
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 127, s. 27-46, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Austriacka szkoła ekonomii, System rynkowy
Economic theory, Austrian School, Market system
Uwagi
summ., streszcz.
Newton Rothbard
Abstrakt
Pomimo że Rothbard był stuprocentowym przedstawicielem austriackiej szkoły ekonomicznej i w wielu kwestiach występował przeciwko Schumpeterowi, w trakcie całej swej kariery naukowej pozostawał pod wielkim wrażeniem jego teorii. W swych publikacjach doceniał bystrość umysłu Schumpetera i umiejętność odcinania się od własnych wartości i przekonań. Dlatego też, gdy podejmował się polemiki z teoriami Schumpetera, czynił to w sposób konstruktywny, bez zbytecznych uwag i z pełnym szacunkiem, który okazywał tylko najbardziej cenionym przez siebie ekonomistom. Gdy analizował schumpeterowską teorię cyklu koniunkturalnego, która w istocie mocno odbiega od procesów teorii austriackiej, starał się dostrzec jej najcenniejsze elementy, a o wadliwych wypowiadał się w sposób czysto techniczny. W podobny sposób pisał tylko o teoriach swego nauczyciela, Ludwiga von Misesa. W swych pracach Rothbard nigdy nie ukrywał swych sympatii względem Schumpetera, którego nazywał wielkim ekonomistą. Jest to szczególnie znaczące, ponieważ Rothbard nigdy nie naużywał tego słowa w stosunku do innych uczonych. Powtarzał natomiast za Misesem, że w nauce ekonomii istnieje góra dwudziestu myślicieli, którzy wnieśli poważny wkład do tej nauki. Można mniemać, iż za jednego z takich ekonomistów uważał Schumpetera. Rothbard był pełen uznania dla teorii systemu państwowego stworzonej przez Schumpetera35. Wynikało to z faktu, iż była to pierwsza teoria, która nie traktowała istoty państwa w kategoriach bytu dobrowolnego i logicznego. Schumpeter jako pierwszy w całkowicie naukowy sposób dowiódł, iż istota państwa leży w opozycji do istoty wolnego rynku, a tym samym stanowi dla niego największe zagrożenie. Teoria degeneracji systemu rynkowego Schumpetera odegrała z pewnością znaczącą rolę w badaniach Rothbarda poświęconych ekspansji państwa demokratycznego.(abstrakt oryginalny)

Murray Newton Rothbar was one of the most oustanding representatives of the Austrian school. Thanks to the openness of mind and continual search for the objective truth in the economic science, he enriched the Austrian theory by the theory of American anarchists and the Schumpeter's analysis of the state system degeneration. Schumpeter initially linked with the Austrian school, abandoned its paradigm in favour of the search for theories examining the economic reality better. Eventually, Schumpeter returned to the cause-and-effect analysis, but he enriched it with the contribution of Marx and Max Weber. The comparison of the theory of Rothbard and Schumpeter is a comparison of some of the most interesting theories of the 20th century.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Glapiński A., Kapitalizm, demokracja i kryzys państwa podatków, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2004.
 2. Glapiński A., Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2006.
 3. Hoppe H., Demokracja. Bóg, który zawiódł, Fijor Publishing, Warszawa 2006.
 4. Lundberg U. Amark K., Państwo socjalne w Europie: historia, rozwój, perspektywy - Rozwój państwa socjalnego w Szwecji w XX w., red. K. Kraus, T. Geisen, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005.
 5. Mises L., Interwencjonizm, Arcana, Kraków 2000.
 6. Rothbard M. N., Egalitaryzm, Fijor Publishing, Warszawa 2009.
 7. Rothbard M. N., Ekonomia wolnego rynku, t. II, Fijor Publishing, Warszawa 2007.
 8. Rothbard M. N., Ekonomia wolnego rynku, t. III, Fijor Publishing, Warszawa 2008.
 9. Rothbard M. N., Etyka wolności, Fijor Publishing, Warszawa 2010.
 10. Rothbard M. N., O nową wolność, Volumen, Warszawa 2007.
 11. Rothbard M. N., Wielki kryzys w Ameryce, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2010.
 12. Schumpeter J. A., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 13. Schumpeter J. A., Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1969.
 14. http://www.nbportal.pl/pl/commonPages/EconomicsEntryDetails?entryId=184&pageId= 608, 16.11.2011.
 15. http://opinieekonomiczne.blox.pl/2008/09/Rozpietosc-dochodow-w-Polsce-wskaznik- Giniego.html, 16.11.2011.
 16. http://mises.pl/blog/2010/06/09/s-kluz-joseph-schumpeter-a-szkola-austriacka/, 11.11.2011.
 17. http://mises.pl/blog/2010/01/27/m-t-kahler-czy-innowacje-wywoluja-cyklekoniunkturalne/, 11.11.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu