BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ross Wiktor
Tytuł
Instytucja prezydenta w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej
The Issue of President in the Political System of the Russian Federation
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 1, s. 63-81, bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Polityka, Konstytucja, System polityczny, Prezydent
Politics, Constitution, Political system, President
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Federacja Rosyjska
Russian Federation
Abstrakt
Instytucja prezydenta jako głowy państwa jest w Rosji instytucją nową, powstałą w okresie reform ustrojowych poprzedzających rozpad Związku Sowieckiego. Jej utworzenie było w pewnym stopniu zabiegiem mającym na celu zahamowanie procesów destrukcji zmurszałego reżimu komunistycznego i jego rewitalizację. Tymczasem wbrew intencjom jej inicjatora - Sekretarza Generalnego KPZS, Michaiła Gorbaczowa - walka o kształt prezydentury stała się elementem dynamizującym procesy rozpadu starej państwowości, ujawniającym głębokie sprzeczności systemu sterowania procesami decyzyjnymi na wszystkich poziomach organizacji społecznej - w gospodarce, sferze politycznej i socjalnej. Mimo iż instytucja prezydentury w niektórych republikach została wprowadzona nawet nieco wcześniej niż w Federacji Rosyjskiej, to jednak przemiany polityczne i instytucjonalne w Rosji miały charakter określający dla kierunku przeobrażeń na całym obszarze Związku Sowieckiego. Z tego względu wymagają one bardziej szczegółowej analizy i ukazania politycznego kontekstu oraz ewolucji instytucji prezydenta w ZSRS i FR. (fragment tekstu)

Tis article presents the course that passed the political system of USSR going from the old soviet structure to the modern form of the state. Total economic and political crisis forced the last General Secretary of the Communist Party Mikhail Gorbatchev to seek the new political institutions and were helpful in the process of maintaining socialist character of the state and social relations and, simultaneously, to carry out the changes of the political system which became necessary. These efforts were a failure because of strong resistance, on the one hand, communist nomenklatura and the other hand, the new democratic movement in the Russian Federation conducted by Boris Yeltsin and independent movements in Soviet Republics. After the trial to stop the process of reforming of the state undertaken by communist leaders of USSR during coupé d'etat in August 1991 the initiative passed to the democratic forces in Russia. The fall of the USSR and foundation of the CIS as the platform of the reintegration of Post-Soviet area started the new stage of the political conflict in the Russian Federation. The objective needs occurred in the process of reforming of the economic structures, growing of the protest attitudes, necessity to relief the mood of the local authorities in order to attain their support for the course of modernization, pushed President Yeltsin to concentrate enormous power. The old Soviet Constitution was more comfortable for such political conditions than modern solutions based on the power's division in three branches - Parliament, Government and independent jurisdiction. Contradictions of the Post-Soviet period brought to the deep conflict between President Yeltsin and Supreme Soviet in October 1993. The defeat of the conservative forces in this confrontation meant the end of Soviet system in Russia, however political system that was created on such ground had authoritarian features, which was used all Yeltsin's presidential decade bringing, as a result, the system very far to the principles of the democracy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Awakian S. A., Prezident Rossijskoj Federacji. Ewoliucyja konstitucyonnoprawowogo statusa, "Wiestnik Moskowskogo Uniwersitieta" nr 1, Moskwa 1998.
  2. Czajowski A., Demokratyzacja Rosji w latach 1987-1999, Wyd. Atla 2, Wrocław 2001, s. 313.
  3. Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s. 53.
  4. Kuzniecow J. L., Iz istorii sozdanija instituta prezidienta SSSR, "Gosudarstwo i prawo" nr 5, Moskwa 1996, s. 96.
  5. Łazariew B., Prezidient SSSR, "Sowietskoje gosudarstwo i prawo" nr 7, Moskwa 1990, s. 3.
  6. Marciniak W., Rozgrabione imperium. Upadek Związku Sowieckiego i powstanie Federacji Rosyjskiej, Wyd. Arcana, Kraków 2001.
  7. Remington Th. F., The Politics of Institutional Choice: The Formation of the Russian State Duma, Princeton University Press, Princeton 2001, s. 5.
  8. Stalin J., Zagadnienia leninizmu, Książka i Wiedza, Warszawa 1949, s. 532.
  9. Wilga G., Kształtowanie się instytucji Prezydenta Federacji Rosyjskiej w latach 1988-1993, Wydz. Orientalistyczny UW, 2008, niepublikowana praca magisterska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.1.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu