BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kucharska Beata (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Social competences of employees : feeling of injustice of professional competence assessment in opinions of company workers
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 4 (22), s. 93-109, rys., tabl., wykr., bibliogr. poz. 20
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kompetencje, Test kompetencji, Zatrudnienie, Kompetencje społeczne
Competences, Competency test, Employment, Social competences
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the results of the author's own empirical studies, conducted within her scientific paradigm, allowing for comparing real results of the social competences (SC) level of Polish workers from enterprises (n=208) with the subjective assessment of their competences level estimated by their superiors. The psychological SC Questionnaire was used to measure the SC. The satisfaction of a worker from the already received assessment of their potential made by the direct superior was measured by means of Questionnaire - QFOI and the quality method - IDIs. The analyses show that there are differences between a profile of employees' SC and a prolife evaluated by their superiors. In most cases superiors estimated the level of employees' SC significantly lower. The subjects claim that they experience the feeling of injustice while assessing their professional competence in their workplace. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cavell T., Social adjustment, social performance, and social skills: A Tri-Component model of Social Competence, "Journal of Clinical Child Psychology" 1990, Volume 19, No 2.
 2. Coie D., Fitting social skills intervention to the target group, in: Children's peer relation. Issues in assessment and intervention, Eds. B. H. Schneider, K. H. Rubin, J. E. Ledingham, Springer-Verlag, New York 1985.
 3. Dodge K. A., Facets of social interpretation and the assessment of social competence in children, in: Children's peer relation. Issues in assessment and intervention, Eds. B. H. Schneider, K. H. Rubin, J. E. Ledingham, Springer-Verlag, New York 1985.
 4. Försterling F., Attributions. An introduction to theories, research and applications, Psychology Press Ltd., Philadelphia 2001.
 5. Global Social Change: Historical and Comparative Perspectives, Ed. Ch. Chase-Dunn, S. Babones, Baltimore, Maryland: The Johns Hopkins University Press 2006.
 6. Handbook of multicultural competencies in counseling and psychology, Eds. D. B. Poppe-Davies, H. L. K. Coleman, W. Ming Liu, R. L. Toporek, SAGE Publications, Thousand Oaks 2003.
 7. Kappen D. M., Branscombe N. R., The effects of reasons given for ineligibility on perceived gender discrimination and feelings of injustice, "British Journal of Social Psychology" 2001, 40.
 8. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 9. Mazurek-Kucharska B., Diagnoza psychologiczna w programach wspierających aktywizację zawodową, in: Praca, kształcenie, partnerstwo. Zbiór opracowań powstałych w ramach programu Phare 2000 "Rozwój Zasobów Ludzkich"; Ed. M. Kubisz, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2004.
 10. Mazurek-Kucharska B., Kompetencje menedżera - stereotyp polski i australijski. Badania międzykulturowe (Competence of the manager. The Polish and Australian stereotype. Intercultural research), "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", April 2006, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 11. Mazurek-Kucharska B., Kompetencje społeczne we współczesnej psychologii i teorii zarządzania. Przegląd wybranych podejść i problemów (Social competence in modern psychology and management theory. A review of selected approaches and problem), in: Kompetencje społeczno - psychologiczne ekonomistów i menedżerów. Teoria, badania, edukacja, Ed. St. Konarski, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, 2006 (edition I,), 2008 (edition II).
 12. Mazurek-Kucharska B., Kompetencje społeczne młodzieży, in: Młodzież na rynku pracy - od badań do praktyki, część II - Badania młodzieży jako podstawa diagnozowania i prognozowania jej sytuacji zawodowej, Eds. S. M. Kwiatkowski, Z. Sirojč, Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR, Warszawa 2006.
 13. Mazurek-Kucharska B., Oczekiwania pracodawców oraz czynniki sprzyjające odnoszeniu przez młodzież sukcesów na rynku pracy, in: Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży, Eds. E. Giermanowska, J. Kotzian, HRK S.A., HRM Partners, Warszawa 2011.
 14. Mazurek-Kucharska B., Perspektywy i oczekiwania: Mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, MWK OHP, Warszawa 2007.
 15. Mazurek-Kucharska B., Uwarunkowania atrakcyjności zatrudnieniowej i sukcesu w opinii rodziców powracających do aktywności zawodowej (Conditions for success and employability of the employment in the opinion of parents returning to professional activity), "Edukacja Dorosłych", No 1 (64), Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Akademickie Towarzystwo Andragogiczne, 2011.
 16. Mądrzycki T., Deformacje w spostrzeganiu ludzi, PWN, Warszawa 1986.
 17. McFall, R. M., A review and reformulation of the concept of social skills, "Behavioural Assessment" 1982, No 4.
 18. Miceli M., Castelfranchi C., The envious mind, "Cognition and Emotion" 2007, 21 (3).
 19. Sidor-Rządkowska M., Kompetencyjne systemy ocen pracowników, Wolters Kluwer, Kraków 2006.
 20. Standardy europejskie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Ed. M. Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5541
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu