BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław
Tytuł
Jakość usług przewozowych
Źródło
Problemy Jakości, 2014, nr 4, s. 21-25, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Jakość usług transportowych, Rynek usług transportowych, Kolej na rynku transportowym, Transport pasażerski, Transport kolejowy, Przewozy pasażerskie, Metoda SERVQUAL
Quality of transport services, Transport market, Railways on the transport market, Passenger transport, Railway transport, Passenger traffic, SERVQUAL method
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji przedstawiono teoretyczne aspekty związane z jakością usług przewozowych odnośnie przewozów pasażerskich. Specyfika usługi przewozowej powoduje, że stosując do niej klasyczne modele jakości usług (np. Servqual), należy dokonać ich modyfikacji w celu określenia tych elementów, które są charakterystyczne dla tejże usługi. W niniejszej publikacji pokazano, od strony teoretycznej, w jaki sposób można przenieść podstawowe elementy modelu Servqual na kwestie dotyczące jakości usługi transportowej. W wyniku analizy wyodrębniono takie kwestie jak: czas podróży, warunki podróży, niezawodność, bezpieczeństwo oraz dostępność. (abstrakt oryginalny)

The paper presents theoretical aspects related to the quality of transport services relating to passenger transport. The specificity of the transport service makes applying to the classical models of quality of service (eg Servqual), you have to modify them in order to identify those elements that are characteristic of that service. In this publication shows the theoretical how you can move the basic elements of the model Servqual on issues concerning the quality of the transport service. The analysis of isolated issues such as travel time, travel conditions, reliability, safety, affordability and availability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Colye J.J., Bardi E. J., Lngley C.: Zarządzanie logistyczne, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 2002.
 2. Hołowiński J.: Ekonomika transportu morskiego w zarysie, Wydawnictwo Morskie, Gdynia, 1961.
 3. Liberadzki B., Mindur L.: Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii i Eksploatacji, Warszawa, 2006.
 4. Mrozik M.: Strategie stosowane do zarządzania przedsiębiorstwem transportu samochodowego, Problemy współczesnej praktyki zarządzania, tom l, Wyd. Politechniki Łódzkiej, 2007.
 5. Nieżurawski L., Witkowska J.: Pojęcie satysfakcji klienta, Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 31-35.
 6. PN-EN ISO 9000:2005. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 7. Równa N.: Ocena jakości obsługi klienta w oparciu o badania ankietowe w spółce Przewozy Regionalne i spółce Koleje Śląskie, praca magisterska napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. inż. R. Wolniaka, Zabrze 2012.
 8. Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O.: Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2004.
 9. Rydzykowski W., Wojewódzka-Król K.: Transport, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.
 10. Skrzypek A.: Satysfakcja i lojalność klienta w konkurencyjnym otoczeniu, Problemy Jakości, 2007, nr 7, s. 4-12.
 11. Stajniak M., Hajdul M., Foltyński M., Krupa A.: Transport i spedycja - podręcznik do kształcenia w zawodzie technik logistyk, Wydawnictwo Biblioteki Logistyki, Poznań, 2008.
 12. Stoma M.: Jakość a satysfakcja, Problemy Jakości, 2009, nr 4, s. 35.
 13. Śliwińska J.: Jakość usług samochodowych w przewozach ładunków, Przegląd komunikacyjny, nr 4, 1976.
 14. Tarski I.: Ekonomika i organizacja transportu międzynarodowego, Wydawnictwo PWE, Warszawa, 1973.
 15. Wolniak R., Skotnicka-Zasadzień B.: Ocena poziomu jakości usług na przykładzie przychodni medycznych, "Marketing i Rynek", nr 4, 2011, s. 27-32.
 16. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień: Czynniki jakości usług świadczonych przez przychodnie medyczne, "Organizacja i Zarządzanie", nr 1, 2012, s. 17-28.
 17. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień: Ocena czynników jakości usług w administracji samorządowej, "Marketing i Rynek" nr 6, 2010, s. 32-36.
 18. R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień: The concept of study of Servqual method's gaps, "Quality and Quantity, nr 4, vol. 46, 2012, p. 1239-1247.
 19. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień; Wykorzystanie metody Servqual do badania jakości usług w administracji samorządowej, monografia, Wydawnictwo Naukowe Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009.
 20. Zalewski R J., Borucki M.: Ocena satysfakcji z usług doradczych. Modele jakości usług, Przegląd Organizacji, 2003, nr 6.
 21. Załoga E., Kwarciński T.: Przewodnik do studiowania przedmiotu Rynek usług transportowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu