BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Jabłoński Marek (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
System zarządzania a atrybuty modeli biznesu
Źródło
Problemy Jakości, 2014, nr 4, s. 26-30, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zarządzanie jakością, Zarządzanie strategiczne
Business models, Value Based Management (VBM), Quality management, Strategic management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę projektowania systemów zarządzania oraz modeli biznesu w aspekcie koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstw. Przedstawiono atrybuty systemu zarządzania oraz modeli biznesu. Opisano miejsce systemu zarządzania w koncepcji modelu biznesu i wzajemne relacje między oba zagadnieniami. Zwrócono uwagę na czynniki i założenia, na bazie których wdrażane są systemy zarządzania wartością przedsiębiorstw. Zaprezentowano praktyczne wytyczne dla wdrażania koncepcji modelu biznesu jako koncepcji opartej na paradygmacie systemowym. Wyszczególniono etapy projektowania modeli biznesu. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of designing management systems and business models. The attributes of the management system and business models were presented. Important are mutual relationship between the two issues. Was presented problems in design management systems based on value (Value based management concept). Was prepared practical guidelines for the implementation of the business model concept as a concept based on the paradigm of the system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Amit R., Zott C., Value creation in e-business. Strategic Management Journal, 22(6/7), (2001).
 2. Casadesus-Masanell R., Ricart J. E., From strategy to business models and onto tactics. Long Range Planning, 43(2-3), (2010).
 3. Chesbrough H., Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press (2006).
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa, 1997.
 5. Czekaj J., Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania, Wydawnictwo WNT, Warszawa 2013.
 6. Demil B., Lecocq X, Business model evolution: In search of dynamic consistency. Long Range Planning, 43(2-3), (2010).
 7. Demil B., Lecocq X., The Rise and Fall of an Open Business Model, The Business Model Community Working Paper Series, 2014-01.
 8. De Waal A., Strategie performance management, a managerial and behavioral approach, Palgrave Macmillan, New York, 2007.
 9. Gospodarek T., Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Wałbrzych 2012.
 10. Jabłoński M., Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2013.
 11. Jaki A., Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 12. Mahadevan B,. Business models for internet-based ecommerce. An anatomy. California Management Review,42(4), (2000).
 13. Osterwalder A., Pigneur Y., Tucci C.L., Clarifying business models: origins, present, and future of the concept, Communications of the Association for Information Systems, Volume 15, Article May 2005.
 14. Rummler G. A., Brache A.P., Podnoszenie efektywności organizacji, PWE, Warszawa 2000, s. 75.
 15. Stabryła A., Generalne formuły postępowania badawczego w procesie projektowania, Zeszyty naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, t. 20, nr 1, czerwiec 2012.
 16. Stabryła A. (red), Analiza i projektowanie systemów zarządzania przedsiębiorstwem, Mfiles.pl, seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2010.
 17. Teece D. J., Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2-3), (2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-8651
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu