BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podkowińska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Communication in employees' motivation and remuneration system
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 4 (22), s. 147-158, bibliogr. poz. 16
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Motywacje, Wynagrodzenia, Motywacje zawodowe
Communication, Motivation, Remuneration, Career motivation
Uwagi
summ.
Abstrakt
This article refers to the significance of the communication process for the HR management system on the example of motivating and remunerating employees. Communication combines all the HR actions, complementing and supporting the implementation of particular tasks carried out within the adopted HR policy. In the article, the author emphasises the motivating function of all the remuneration components and the way in which the employees define remuneration. The author presents the results of her own survey carried out among the students of several Warsaw universities, which help her to answer the question of what remuneration is for young people, how they perceive it and what considerations they include in the remuneration received from a company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler R.B., Rosenfeld L. B., Proctor II R. F., Interplay. The Process of Interpersonal Communication, Oxfort University Press, 2004.
 2. Bąk T., Teoretyczno-metodologiczne podstawy doradztwa, in: Społeczeństwo, kultura, wartości. Studium Społeczne "Młodzież wobec wyzwań współczesności" Warszawa, 2010.
 3. Borkowska S., Wynagradzanie, in: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Eds. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2007.
 4. Golnau W., Wynagradzanie pracowników, in: Zarządzanie zasobami ludzkimi, red. W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, CeDeWu, Warszawa 2007.
 5. Grabiec L., Business of communication. Communication in business, in: Memoria Tyrnaviae 6, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofcká fakulta Centrum komunikácie, Trnava 2010.
 6. Kardis K., Kardis M., Wartości a globalizacja na tle przemian społeczno-gospodarczych współczesnego świata, in: Społeczeństwo, kultura, wartości. Studium Społeczne "Rodzina wobec wyzwań współczesności" Warszawa 2011.
 7. Mierzwa J., Wartości w procesie komunikowania się jednostek globalnego społeczeństwa, "Seminare", 2002, no. 18.
 8. Pawlak Z., Personalna funkcja firmy, Poltext, Warszawa 2003.
 9. Podkowińska M., Ciele a funkcie socialnej komunikacie, in: Zborník Religionistických a Sociologických štúdií, 1/2011, Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolická teologická fakulta, Prešov 2011.
 10. Podkowińska M., Komunikowanie jako narzędzie skutecznej motywacji pracowników, in: Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej, Eds. K. Krzyżanowska, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 11. Podkowińska M., Listening as a basic effective communication, in: Memoria Tyrnaviae 6, Trnavská univerzita v Trnave, Filozofcká fakulta Centrum komunikácie, Trnava 2010.
 12. Podkowińska M., Procesy komunikowania w zarządzaniu zasobami ludzkimi, MAXDRUK Drukarnia medyczna, Warszawa 2009.
 13. Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Astrum, Wrocław 2006.
 14. Truszkowska J., Kształcenie zawodowe a potrzeby rynku pracy w Łomży, in: Edukacja dla bezpieczeństwa, nauki i pracy, Ed. A. Kusztelak, Poznań 2006.
 15. Truszkowska J., Rynek pracy, bezrobocie, kształcenie ustawiczne (wybrane problemy), in: Kapitał ludzki i społeczny w procesie kształcenia ustawicznego w świetle badań, Eds.. T. Popławski, J. Truszkowska, Łomża 2010.
 16. Truszkowska J., Zasoby ludzkie a potrzeby pracodawców (wybrane problemy) in: Przedsiębiorstwo wobec współczesnych wyzwań w procesie zarządzania, Tom II, red. I. Hajduk, L. Ciborowski, Wydawnictwo AP, Siedlce 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu