BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smółka Paweł (Academy of Special Education in Warsaw), Szulawski Michał (Academy of Special Education in Warsaw)
Tytuł
Personality traits and motivational traits as predictors of social competence : implication for occupational selection process
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 4 (22), s. 111-126, tab., bibliogr. poz. 17
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kompetencje społeczne, Osobowość człowieka, Osobowość pracownika, Motywacje, Poszukiwanie pracy
Social competences, Human personality, Employee's personality, Motivation, Job search
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper presents original study and its findings concerning the possibility of using personality traits and motivational traits as predictors of social competence. According to the findings, motivational traits, including social anxiety and managerial and organisational interests, correlate highly with social competence in situations of social exposure and requiring self-assertion. Hence, motivational traits are highly useful predictors of social competence in both types of social situations. Moreover empirical findings point out that in order to increase the accuracy of estimating social competence both personality traits and motivational traits should be considered. Measurement of both traits estimates the level of social competence more accurately than the measurement of personality traits. Implication for occupational selection is discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartram D., The great eight competencies: A criterion-centric approach to validation, "Journal of Applied Psychology" 2005, No 90.
 2. Cascio W. F., Aguinis H., Applied psychology in human resource management, Pearson, London 2011.
 3. Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
 4. Furnham A., Personality and intelligence at work, Routledge, London 2008.
 5. Hayes J., Interpersonal skills at work, Routledge, London 2004.
 6. Kanfer R., Heggestad E. D., Individual differences in motivation: traits and selfregulatory skills, in: Learning and individual differences: Process, trait, and content determinants, Eds. P. L. Ackerman, P C., Kyllonen, R. D. Roberts, APA, Washington 1999.
 7. Leary M. R., Hoyle R. H. Ed., Handbook of individual differences in social behavior, The Guilford Press, London 2009.
 8. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2001.
 9. Matczak A., Ciechanowicz A., Stańczak J., Jaworowska A., Zalewska E., Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Narzędzie do pomiaru zainteresowań zawodowych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2006.
 10. McCroskey J. C., Heisel A. D., Richmond V. P., Eysenck's Big Three and communication traits: three correlational studies, "Communication Monographs".
 11. McCrae R. R., Costa P. T. Jr., The structure of interpersonal traits: Wiggins's Circumplex and the Five-Factor Model, "Journal of Personality and Social Psychology".
 12. Smółka P., Osobowościowe uwarunkowania efektywnego funkcjonowania w sytuacjach społecznej ekspozycji, non-published doctoral thesis, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2007.
 13. Smółka P., Kwestionariusze osobowości jako narzędzia pomocne w ocenie kompetencji społecznych. Implikacje dla preselekcji kandydatów na stanowiska wymagające wysokich umiejętności interpersonalnych, "Edukacja Ekonomistów i Menedżerów", 2011, 3(21).
 14. Spitzberg B. H., Cupach W. R., Interpersonal skills, in: Handbook of interpersonal communication, Eds. H. L. Knapp, J. A. Daly, Sage, Thousand Oaks 2002.
 15. U.S. Department of Labor and Training Administration, Understanding test quality concepts of reliability and validity, 1999, [Online] Available: http://www.hr-guide.com/data/G362.htm September 26, 2011
 16. Zakrzewski J., Strzałkowska A., Dyspozycyjna koncentracja na sobie: teoria i pomiar (polska adaptacja), in: Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej, Ed. R. Ł. Drwal, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1989.
 17. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5542
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu