BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ulrych Wojciech (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Employee performance management as integrated approach for Polish human resources management
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 4 (22), s. 9-24, tab., bibliogr. poz. 32
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Zarządzanie wynikami, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Performance management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Performance management approach has not been widely presented in Polish literature in the field of human resources management. There is also no domestic research in this regard, on the contrary to the English language literature. The paper concentrates on employee performance management as an integrated approach to human resources management on the basis of literature review. It presents the unfolding role of PM systems in Polish HRM trends on the background of worldwide research findings. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Armstrong's handbook of performance management. An evidencebasisd guide to delivering high performance, 4th edition, Kogan Page 2009.
 2. Armstrong M., Armstrong's handbook of human resources management practice, 11th edition, Kogan Page 2009.
 3. Baron A., Armstrong A., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Uzyskiwanie wartości dodanej dzięki ludziom, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
 4. Bernardin H. J., Human Resources Management: An Experiential Approach, Forth Edition, McGrow Hill International Edition 2010.
 5. Borkowska S., Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 6. Buchner T.W., Performance management theory: a look from the performer's perspective with implications for HRD, "Human Resources Development International" 2007, Vol. 10, Issue 1.
 7. Chartered Institute of Personnel and Development, CIPD, (2009), Performance management in action, Current trends and practice, http://www.cipd.co.uk/hr-resourcess/factsheets/performance-management-overview.aspx, 15th of December, 2011
 8. Deloitte and PSzK Report, (2011), The present and the future of HR. Report on HRM trends in Poland, http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_HRM_trends_in_Poland_ENG.pdf, 15th of December, 2011
 9. Dubois D.D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2008.
 10. Egan G., A clear path to peak performance, "People Management" 1995, Vol. 1, Issue 10.
 11. Flamholtz, E.G., Human resources accounting, human capital management and the bottom line, in: The future of human resources management, Eds. Losey M. Meisinger S., Ulrich D., Society for Human Resources Management, Aleksandria, Virginia USA, John Wiley&Sons, Inc., 2005.
 12. Fletcher C., Performance appraisal and management: the developing research agenda, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2001, Vol. 74 No. 4.
 13. Fletcher C., Williams R., Performance management, job satisfaction and organizational commitment, "British Journal of Management" 1996, Vol. 7, Issue 2.
 14. Furnham A., Performance management systems, "European Business Journal" 2004, Vol. 16(2).
 15. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999.
 16. Guest D.E., Human resources management and performance: still searching for some answers, "Human Resources Management Journal" 2011, Vol. 21, Issue 1.
 17. Guest D.E., Human resources management and performance: a review and research agenda, "The International Journal of Human Resources Management" 1997, Vol. 8, Issue 3.
 18. Lawler E.E., Current performance management practices, "WorldatWork Journal" 2003, Vol. 12, No 2.
 19. Lee C.H., Rethinking the goals of your performance-management system, "Employment Relations Today" 2005, Vol. 32 (3).
 20. Ludwiczyński A., Ocenianie pracowników, in: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji Eds. H. Król, A. Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2007.
 21. McKenna E., Beach N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i S-ka, Warszawa 1997.
 22. Miller T. E., Berger D. W., Totally integrated enterprises. A framework and methodology for business and technology improvement, Raytheon Professional Services, LLC, St. Lucie Press, Boca Raton London New York Washington, D.C. 2001
 23. Nita B., Transformation of management accounting: from management control to performance management, "Transformations in Business & Economics" 2008, Vol. 7, No. 3 (15).
 24. Pocztowski A., Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, "Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", Kraków 2005.
 25. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 2008.
 26. Pocztowski A., Buchelt B., Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, No. 1.
 27. Shantz A., Latham G., The effect of primed goals on employee performance: implications for human resources management, "Human Resources Management" 2011, Vol. 50, Issue 2.
 28. Sidor-Rządkowska M., Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 29. Stanton P., Nankervis A., Linking strategic HRM, performance management and organizational effectiveness: perceptions of managers in Singapore, "Asia Pacific Business Review" 2011, Vol. 17, No. 1.
 30. Stewart A.M., Skuteczne oceny okresowe, in: Praktyka kierowania, Ed. D.M. Steward, PWE, Warszawa 1994.
 31. Ward P., Ocena pracownicza 360 stopni, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 32. Williams, R.S., Managing Employee Performance: Design and Implementation in Organizations, "Psychology@Work", Series Editor: Professor Clive Fletcher, 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5529
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu