BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochalski Cezary (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zerbst Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Controlling produkcji przy wykorzystaniu metody ABC XYZ: studium przypadku
Production Controlling Using ABC XYZ Method: Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 171-180, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Zarządzanie produkcją, Controlling
Management, Production management, Controlling
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W obecnych warunkach gospodarczych prowadzenie działalności produkcyjnej bez stosowania narzędzi controllingu operacyjnego może powodować znaczące problemy w uzyskiwaniu założonych celów fi nansowych oraz zapewnieniu płynności procesu produkcyjnego. Jednym z celów controllingu jest dostarczanie kierownictwu informacji o problemach mających kluczowy wpływ na badane zjawisko. Do tego celu może być wykorzystywana metoda analizy danych ABC XYZ. Autorzy prezentują oraz omawiają wyniki badań, jakie zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie AesculapChifa sp. z o.o. Analizie danych metodą ABC XYZ podlegała produkcja narzędzi medycznych w 2012 r. (abstrakt oryginalny)

In the current economic conditions managing of the production without controlling tools may result signifi cant problems in achieving of fi nancial targets and ensuring the liquidity of the production processes. One of the purposes of the production controlling is to provide management information about problems which havecrucial impact on analized issue. For this purpose ABC XYZ method can be used.The main task of ABC XYZ method is to diagnose the most important elements with the biggest impact on explored problem in terms of participation and the time factor.The authors present and discuss the results of studies that have been made in the company AesculapChifaLtd. ABC XYZ analysis is based on production of medical instruments in 2012. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Koch R. (2005), Rewolucja 80/20, Wydawnictwo Medium, Konstancin-Jeziorna.
  2. Krzyżaniak S. (2005), Podstawy zarządzania zapasami w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
  3. Volmuth H.J. (1995), Controlling - instrumenty od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu