BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziawgo Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ czasu wygaśnięcia na własności hybrydowej opcji collar
The Influence of Time to Expiration on Properties of Hybrid Collar Options
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2013, vol. 47, nr 3, s. 143-155, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Opcje, Opcja kupna, Instrumenty finansowe, Analiza wartości
Options, Call options, Financial instruments, Value analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule opisano zagadnienia związane z hybrydową opcją typu collar: charakterystyka instrumentu, model wyceny opcji, własności greckich współczynników. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu czasu wygaśnięcia na kształtowanie się ceny oraz wartości greckich współczynników hybrydowej opcji typu collar. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji walutowych wystawionych na EUR/PLN. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to present the influence of time to maturity on the properties of hybrid collar options. The article presents: characteristic of collar options, the pay-off function, the influence of selected factors (the price of the underlying instrument and the option's time to maturity) on the price and on the value Greek coefficients (delta, gamma, vega, theta and rho) of those options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency options on EUR/PLN. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dziawgo E., Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.
 2. Finnegan J., What is Financial Engineering?, "Financial Engineering News" 2001, nr 26.
 3. Hull J.C., Options, Futures and other Derivatives, Prentice Hall International, Inc., New Jersey 2002.
 4. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Joe G., Defining Financial Engineering, "Financial Engineering News" 1999, nr 9.
 6. Miller M.H., Financial Innovation: Achievements and Prospects, "Journal of Applied Corporate Finance" 1992, nr 4.
 7. Mokrogulski M., Sepielak P., Produkty strukturyzowane w Polsce w latach 2000-2010, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 8. Piasecki K., Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Tarczyński W., Instrumenty pochodne na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 2003.
 10. Tarczyński W., Zwolankowski M., Inżynieria finansowa. Instrumentarium, strategie, zarządzanie ryzykiem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
 11. Tufano P., How financial engineering can advance corporate strategy, "Harvard Business Review" 1996, nr 1 (74).
 12. Zhang P.G., Exotic Options. A Guide to Second Generation Options, Word Scientific, Singapore 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu