BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krukowska Monika
Tytuł
Zróżnicowanie poziomu wzrostu gospodarczego w wybranych krajach Afryki Subsaharyjskiej
The Differences in the Economic GrowthiIn Certain Countries of the Sub-Saharan African Region
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 55-91, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Inwestycje zagraniczne, Polityka fiskalna, Sektor prywatny
Economic growth, Gross domestic product (GDP), Foreign investment, Fiscal policy, Private sector
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Afryka Sub-Saharyjska
Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Na wzrost gospodarczy Afryki Subsaharyjskiej złożyły się liczne czynniki ekonomiczne oraz polityczne. Do najważniejszych czynników ekonomicznych mających wpływ na rozwój gospodarczy państw afrykańskich należą: produkt krajowy brutto, oszczędności oraz handel zagraniczny, jak również pomoc zewnętrzna w formie redukcji zadłużenia i stałego napływu inwestycji zagranicznych. Czynniki polityczne to przede wszystkim rozważna polityka makroekonomiczna wielu państw afrykańskich, obejmująca m.in. szereg reform mających na celu uproszczenie rynku wewnętrznego i wzrost przedsiębiorczości obywateli. Odrębną grupę stanowią zagrożenia dla wzrostu gospodarczego, jak powszechna korupcja, ograniczająca możliwości wzrostu słaba infrastruktura transportowa i energetyczna, czy wciąż liczne konflikty zbrojne, jednak problem ten podjęty zostanie w kolejnym opracowaniu. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to analyse the economic growth of Sub-Saharan African countriesin the last decades, with special focus on the period 2000-2009. Economic development in Africa has been mostly positive in recent years with growth pace binge moderate and steady. However, significant differences exist between specific countries, stemming from abundance of mineral resources, location, size of the population or policy of central government. Countries which managed to introduce deep structural reforms, improve the investment climate, diversify output and exports as well as actively searched for new trading partners outperformed. Countries economy which is purely based on exports of crude oil reported also good economic performance,. However influx of investments there as well as general economic development is constrained by risk of the fiscal destabilization, which sudden plunge in commodity prices could originate. In our research we focused on the following growth indicators: GDP, savings rate, FDI, foreign trade and external aid. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. African Development Indicators Banku Światowego (15.03.2010).
 2. African Economic Outlook 2010, AfDB/OECD 2010, s. 53.
 3. Angola: towards an energy strategy, International Energy Agency, OECD 2006, s. 19.
 4. Dabla-Norris E., Honda J., Lahreche A., Verdier G., FDI Flows to Low-Income Countries: Global Drivers and Growth Implications, "IMF Working Paper" June 2010, Nr 10/132, s. 15.
 5. Davies M. J., Special Economic Zones: China's Developmental Model Comes to Africa, w: China into Africa. Trade, Aid, and Influence, red. R. I. Rotberg, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 2008, s. 143-150.
 6. Doing Business 2010, The World Bank and the International Finance Corporation, Palgrave Macmillan 2010, s. 20.
 7. Doing Business 2011. Making a Difference for Entrepreneurs, The World Bank and the International Finance Corporation 2010, s. 134-143.
 8. Foreign direct investment and financing for development: trends and selected issues, UNCTAD, TD/B/COM.2/80, 7 December 2007, s. 5.
 9. International Migration 2009, Population Division, the UN Department of Economic and Social Affairs, www.un.org (25.10.2010).
 10. Lindley A., African Remittances and Progress: Opportunities and Challenges, Real Instituto Elcano, "ARI" 2008, Nr 52, s. 3.
 11. Major FDI Indicators (WIR 2010), UNCTAD, www.unctad.org (25.09.2010).
 12. Major FDI Indicators, World Investment Report 2010.
 13. Sub-Saharian Africa, Migration and Remittances Factbook, Migration and Remittances Team, Development Prospects Group, World Bank, www.worldbank.org (25.10.2010).
 14. UCDP/PRIO Armed Conflict Database.
 15. World Development Indicators Banku Światowego (28.09.2010).
 16. World Investment Prospect Survey, 2010-2012, Top Priority Host Economies for FDI for the 2010-2012 period, United Nations, New York and Geneva 2010, s. 13.
 17. World Investment Report 2010: Investing in a Low-Carbon Economy, United Nations, New York and Geneva 2010, s. 34.
 18. World Investment Report UNCTAD.
 19. World Trade Indicators Country Classification by Region and Income (July 2009 - July 2010), World Bank, www.worldbank.org (25.09.2010).
 20. www.bharti.com (16.09.2010).
 21. www.odebrecht.com (19.09.2010).
 22. www.uneca.org (25.10.2010).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu