BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojda Adam (Politechnika Śląska)
Tytuł
Wartości wybranych przedsiębiorstw górniczych przy zastosowaniu EVA
The Values of Selected Mining Enterprises Using Eva
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 269-278, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Górnictwo, Ekonomiczna wartość dodana, Kapitał własny, Koszt kapitału
Mining sector, Economic Value Added (EVA), Ownership capital, Capital cost
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule została przedstawiona koncepcja ekonomicznej wartości dodanej EVA. Przy obliczaniu wartości EVA kluczowe jest prawidłowe oszacowanie wartości średniego ważonego kosztu kapitału. Dla różnych założonych wariantów szacowania kosztu kapitału własnego i kosztu kapitału obcego można otrzymać różne jego wartości. W artykule pokazano, jak może się kształtować wartość EVA dla wybranych przedsiębiorstw górniczych przy różnych założeniach odnośnie do kosztu kapitału. (abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of Economic Value Added EVA. The calculation of EVA is important to properly estimate the weighted average cost of capital. For a variety of options assumed for estimating the cost of equity and cost of debt can get a variety of its value. The article shows how to confi gure the value of EVA can be for some mining companies under different assumptions regarding the cost of capital. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arkusz kalkulacyjny dostępny na stronie www.exinfm.com/free_spreadsheets.html
 2. Boulton R.E.S., Libert B.D., Samek S.M. (2001), Odczytując kod wartości. Jak firmy tworzą wartość w nowej gospodarce, WIG-Press, Warszawa.
 3. Dudycz T. (2001), Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Golawska-Witkowska G. (2009), Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa, w: Dylematy kształtowania struktury kapitału w przedsiębiorstwie, red. J. Ostaszewski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Gołębiewski G., Szczepankowski P. (2007), Analiza wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 6. Karbownik A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w projekcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, "Wiadomości Górnicze" nr 1, s. 2-7.
 7. Kopczyńska T. (1993), Wartość przedsiębiorstwa, w: Finanse firmy, red. J. Kowalczyk, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Warszawa.
 8. Maćkowiak E. (2009), Ekonomiczna wartość dodana. Miernik oceny i kondycji finansowej i wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 9. Melich M. (2004), Nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
 10. Michalak A. (2012), Dilemmas of Equity Cost Calculation in Polish Mining Enterprises, "Journal of US-China Public Administration", September vol. 9, no. 9.
 11. Pluta W. (red.) (2000), Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa.
 12. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 13. Sprawozdania finansowe KHW SA, www.khw.pl
 14. Sprawozdania finansowe KW SA, www.bip.kwsa.pl
 15. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 16. Śliwa J. (1998), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa od diagnozy do projekcji, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 17. Tabele współczynników dostępne pod adresem www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
 18. Tuczko J. (2005), Zrozumieć finanse firmy, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu