BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wawiernia Arkadiusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Warunki tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie
Conditions for Value Added Creation in a Company
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 287-294, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Wartość dodana, Ekonomiczna wartość dodana, Koszt kapitału, Rentowność
Value added, Economic Value Added (EVA), Capital cost, Profitability
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Inwestowanie kapitału w przedsiębiorstwie oznacza wykorzystywanie jego podstawowej cechy, jaką jest zdolność do pomnażania. Przejawia się to w możliwości uzyskiwania wartości dodanej. Jej wielkość decyduje o możliwościach wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Identyfikacja warunków tworzenia wartości dodanej w przedsiębiorstwie stała się przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

Capital investment in a company means making use of its essentials feature i.e. the ability to increase it. It manifests itself in the possibility to obtain value added. Its extent determines the possibilities of company value increase. Identification of conditions for value addend creation in a company is the purpose of this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
  2. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  3. Duliniec A. (2007), Finansowania przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
  4. Ehrbar A. (1999), Using EVA to Measure Performance and Assess Strategy, "Strategy&Leadership" t. 27, nr 3.
  5. Melich M. (2004), Wycena wartości firmy, w: Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
  6. Sierpińska M. (1999), Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
  7. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Szyszko L., Szczepański J. (2003), Finanse przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
  9. Weston J.F., Copeland T.E. (1992), Managerial Management, Cassell.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu