BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bielicki Radosław (Uniwersytet Szczeciński, doktorant)
Tytuł
Reakcje rynku na odejście z firmy osoby kluczowej
Stock Market Reaction to the Key Person Departure
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 309-316, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Rynek kapitałowy
Stock market companies, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione powody występowania dyskonta z tytułu osoby kluczowej na rynkach kapitałowych oraz analiza wyników badań tego zjawiska na rynkach światowych i w Polsce. Badania reakcji rynku na odejście osoby kluczowej prowadzone przez różnych specjalistów wskazują na występowanie dyskonta z tytułu odejścia osoby kluczowej. Wartość dyskonta jest uzależniona od powodu odejścia. Obserwuje się również uzależnienie reakcji rynku od innych czynników, takich jak wielkość firmy czy liczba osób w zarządzie przedsiębiorstwa. Przytoczono wyniki badań zachowań inwestorów giełdowych na odejście osoby kluczowej ze spółek notowanych na warszawskiej GPW. W artykule podjęto również problem klasyfikacji powodów rezygnacji. Omówiono także metodologię badań zjawiska z wykorzystaniem analizy okna zdarzenia. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to determine the prevalence of key person discounts in capital markets, the initial literature studies in this area and the results of analysis of this phenomenon on the world markets and in Poland. Studies of market reaction to the departure of key person conducted by various researchers indicate the existence of discount for the key person leaving. The value of the discount depends on the reason of departure. There is also an addiction to reaction of the market to other factors such as size of company or number of persons on the company board. Results of studies on behavior of stock market investors on departure of a key person from companies listed on the Warsaw Stock Exchange were adduced. The article deals with the problem of classification of resignations. There was also discussed research methodology utilized in analysis of the eventwindow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beatty R.P., Zajac E.J. (1987), CEO Change and Firm Performance in Large Corporations: Succession Effects and Manager Effects, "Strategic Management Journal" vol. 8.
 2. Bolten S.E., Wang Y. (1997), The Impact of Management Depth on Valuation, Business Valuation Review", September.
 3. Furtado E., Rozeff M. (1987), The Wealth Effects of Company Initiated Management Changes, "Journal of Financial Economics" vol. 18.
 4. Gaines-Ross L. (2000), CEO Reputation: A Key Factor in Shareholder Value, "Corporate Reputation Review" vol. 3, no. 4.
 5. Gamson W.A., Scotch N.A. (1964), Scapegoating in Basketball, "American Journal of Sociology" vol. 70.
 6. Grusky O. (1963), Managerial Succesion and Organizational Effectiveness, "American Journal of Sociology" vol. 69.
 7. Gurgul H. (2006), Analiza zdarzeń na rynkach akcji. Wpływ informacji na ceny papierów wartościowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 8. Gurgul H., Majdosz P. (2007), Stock Prices and Resignation of Members of the Board: The case of Warsaw Stock Exchange, "Managing Global Transitions" vol. 5, no. 2, www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/5_179-192.pdf.
 9. Liberson S., O'Connor J. (1972), Leadership in Organizational Performance: A Study of a Large Corporation, "American Sociological Review" vol. 37.
 10. Mahajan A., Lummer S. (1993), Shareholder Wealth Effects Of Management Changes, "Journal of Business Finance & Accounting", April.
 11. Nguyen B.D., Nielsen K.M. (2010), The Value of Independent Directors: Evidence from Sudden Deaths, "Journal of Financial Economics", December vol. 98, iss. 3.
 12. Perepeczo A. (2009), Fuzje i przejęcia - efektywność finansowa. Wyniki badań zagranicznych i krajowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 13. Pratt S.P. (2009), Business Valuation Discount and Premiums, Second Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey.
 14. Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r., www.polskawue.gov.pl/fi les/Dokumenty/uklad_europejski/ue.pdf.
 15. Warner J., Watts R., Wruck K. (1988), Stock prices and top management changes, "Journal of Financial Economics" vol. 20.
 16. Weisbach M. (1988), Outside directors and CEO turnover, "Journal of Financial Economics" vol. 20.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu