BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozłowska Anna
Tytuł
Wizerunek kobiety dojrzałej w reklamie prasowej kosmetyków
The Image of a Grown Woman in a Cosmetics Products Print Ads
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 2, s. 189-210, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Reklama prasowa, Kobieta, Techniki reklamy, Kosmetyki
Press advertising, Woman, Advertising technique, Cosmetics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu reklama jest traktowana zarówno jako swoisty sposób obrazowania rzeczywistości społecznej, jak i narzędzie, za pomocą którego owa rzeczywistość jest kreowana. Jako komunikat masowy trafia ona nie tylko do określonej grupy docelowej, ale do każdego odbiorcy, który miał kontakt z daną treścią reklamową. Otrzymują oni jasne komunikaty, co jest typowe dla określonej płci, co wypada robić w danym wieku, jak powinno się wyglądać w danej sytuacji. (fragment tekstu)

The paper shows the world of the elderly through the eyes of the creators' advertising messages. The author assumes that advertising leads to the formation, strengthen and reinforce the stereotypical thinking about social groups and roles. Advertising as mass communication at the moment is treated as an extension of the socialization process, aligning and strengthening the existing cultural patterns. The results of qualitative researches go beyond the current approach to the image of older people in advertising. Exploratory analysis were subjected to advertising messages, in which the woman's age has been an important promotional message. It is assumed that the age is a matter of particular importance from the point of view of shaping the identity of the conteporary woman. It's important that image of elderly people in advertising is associated not only with its perception by the individual, but also by others. Advertising has great interest and willingness to reflect on the natural process of human aging. This mass message displays, which is characteristic of a particular sex, as falls do in a given age, as one should look at the situation. Characteristics and behaviors ascribed to a particular sex or age, in@uence, either positive or negative response to a person, both by themselves and by the others. Certain image of the elderly has an impact on our level of optimism, mood and actions of people of all ages. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. [AMS, TW, PM], Target kobieta: wiele twarzy kobiety, "Media i Marketing Polska" 25-31.05.2005, nr 21 (168), s. 22.
 2. Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997, s. 658.
 3. Bator J., Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Spraw Publicznych, Warszawa, sierpień 1998, s. 30.
 4. Bojańczyk J., Namierzyć staruszka, http://www.rp.pl/artykul/486192_Namierzyc_staruszka_.html (23.08.2010).
 5. Brzezińska A., Wykluczanie (się) w późnym okresie dorosłości, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu http://www.graniczne.amu.edu.pl/PPGWiki/attach/P071106/PPG%20wyk%C5 %82ad%201.pdf (27.07.2010).
 6. Co im zawdzięczamy? Opinie w przeddzień święta babć i dziadków. Komunikat z badań, CBOS, Warszawa, styczeń 2008.
 7. Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP, Gdańsk 2003, s. 110.
 8. Gajewska-Oseła M., Milanowska J., Olchowski W., Wizerunek kobiety w kampanii Dove pro.age, http://olchowski.blogspot.com/2008/02/wizerunek-kobiety-w-kampanii-dove-pro_23.html (23.09.2010).
 9. http://andragogika.wyklady.org/wyklad/51_podstawowe-kryteria-okreslania-doroslosci-czlowieka-.html (22.12.2010).
 10. Kaschak E., Nowa psychologia kobiety. Podejście feministyczne, GWP, Gdańsk 2001, s. 46 i nast.
 11. Kasprzak A., Reklama o starości... refleksyjnie, perwersyjnie i atrakcyjnie, http://www.brief.pl/wiado-mosci/in-brief/art1455, reklama-o-starosci-refleksyjnie-perwersyjnie-i-atrakcyjnie.html (12.08.2010).
 12. Kettner A., Okresy i fazy rozwoju oraz życia ludzi dorosłych, http://www.edukacja.edux.pl/p-6722-okresy-i-fazy-rozwoju-oraz-zycia-ludzi-doroslych.php (16.09.2010).
 13. Lewiński P., Retoryka reklamy, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1999, s. 115.
 14. Łapacz A., Seniorzy i media - wizerunek nie nadąża za życiem, http://www.zycie.senior.pl/147,0, Seniorzy-i-media-wizerunek-nie-nadaza-za-zyciem,3125.html (30.05.2009).
 15. Łapacz A., Wizerunek seniora w mediach- analiza reklam prasowych, http://www.forum.senior.info.pl/out.php?f=119451353464394400&d=1&nazwa=Wizerunek%20seniora%20w%20mediach.pdf (30.05.2009).
 16. Papiernik J., Wizerunek osób starszych w mediach - stereotypy niezgodne z rzeczywistością, http://www.zycie.senior.pl/147,0, Wizerunek-osob-starszych-w-mediach-8211-stereotypyniezgodne-z-rzeczywistoscia,2915.html (30.05.2009).
 17. Pawlina A., Starość w reklamie, http://www..lantropia.org.pl.les.lestarosc_w_reklamie_anna_pawlina.pdf(30.07.2010).
 18. Podziel się swoim pięknem, http://www.nivea.pl/home (07.02.2008).
 19. Psychologia rozwoju człowieka, t. II, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2008, s. 202-203.
 20. Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005.
 21. Twardowska A., Olczyk E., Kobiety w mediach, w: Kobiety w Polsce w latach 90-tych, Raport Centrum Praw Kobiet, Warszawa 2002, s. 264.
 22. Vilar E., Starość jest piękna. Manifest przeciwko kultowi młodości, http://wyborcza.pl/1,76842,5976331,Starosc_jest_piekna__manifest_przeciwko_kultowi_mlodosci_.html?as=3&startsz=x#ixzz0x4CaYKgL (23.08.2010).
 23. Wieczorkowska M., Reklama wobec starości, w: Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, red. P. Szukalski, J. Kowalewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 78-82.
 24. Żak-Bucholc J., Ideał kobiecego ciała, http://psr.racjonalista.pl/kk.php/s,4742/q,Ideal.kobiecego.ciala(02.04.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2011.2.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu