BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golisz Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wójcik Grażyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Problemy gorzelni rolniczych i przemysłu bioetanolowego w Polsce
The Situation of Agricultural Distilleries and Bioethanol Industry in Poland
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 69-78, tab., bibliogr. 17 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Biopaliwa, Gorzelnictwo, Rolnictwo, Przedsiębiorstwo
Biofuels, Distilleries, Agriculture, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono problemy działalności gorzelni rolniczych oraz sektora bioetanolu w Polsce w oparciu o aktualne dane statystyczne, dane literaturowe oraz sprawozdania i informacje urzędowe. Przeprowadzono analizę i ocenę atrakcyjności sektora bioetanolu w Polsce w okresie 2007-2012, opierając się na metodzie wielokryterialnej, punktowej M.E. Portera. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w wyniku przyjęcia nowych celów w polityce energetycznej kraju oraz zmian legislacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej nastąpił znaczny spadek liczby inwestycji związanych z produkcją bioetanolu i - w związku z tym - spadek atrakcyjności (pozycji na rynku) sektora bioetanolu w Polsce. Liczba gorzelni rolniczych zmniejszyła się w ostatnich latach, w 2011 wynosiła około 170. (abstrakt oryginalny)

The paper presents problems of the agricultural distilleries business and the bio-ethanol sector in Poland based on current statistical data, literature data, official reports and information. The analysis and assessment of the attractiveness of the bioethanol sector in Poland in the period 2007- 2012, based on the multi-criteria, ME Porter scoring method were conducted. Analyses show that as a result of new targets for the country's energy policy and legislative changes in Poland and the European Union there has been a significant decline in the number of investments related to the production of bioethanol, and therefore, a decline in the attractiveness (market position) of the bioethanol sector in Poland occurred. A number of agricultural distilleries decreased in recent years, in 2011 it was about 170. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fudaliński, J. (2002). Analizy sektorowe w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kraków, Antykwa. ISBN: 83-87493-17-1
 2. Gierszewska, G.; Romanowska, M. (2002). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa, PWE. ISBN 83-208-1240-2
 3. Green Paper (2013). A 2030 framework for climate and energy policies, European Commission, Brussels 27.3.2013
 4. Inorowicz, J. (2012a). Związek Gorzelni Polskich, informacja bezpośrednia.
 5. Inorowicz, J. (2012b). Ogólnopolskie Forum Gorzelników - Gdy spirytus ma gorzki smak, PFiOW, 7-8.
 6. Kulczycki, A.; Dołęga, A. (2008). Biopaliwa w Polsce. Referat na Konferencji "Rynek paliw". 24-25 listopad 2008, Informedia, Marriott Hotel, Warszawa.
 7. Kupczyk, A. (2005). Development of the Biofuels Market in Poland. Part 1- Bioethanol, F.O. Licht's World Ethanol&Biofuels Report, Vol.4, 8.
 8. Kupczyk, A. Wasiak G., Madej M., Osiak J. (2011a). Biopaliwa transportowe na świecie i w Unii Europejskiej, Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 6, 16-24
 9. Kupczyk, A.; Borowski, P.; Powałka, M.; Ruciński, D. (2011b). Biopaliwa transportowe w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. Warszawa, Wydawnictwo WEMA. ISBN 978-83-933423-1-0
 10. Stecka, K.M., Milewski J.A., Miecznikowski A.H. (1996). Energooszczędna technologia produkcji spirytusu surowego, PFiOW, 10. 15-19
 11. Dyrektywa 2003/30/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2003 roku w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych.
 12. Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 140/16, 05.06.2009.
 13. Rejestr wytwórców (on-line). (2012). Pozyskano z: http://www.arr.gov.pl/data/01670/rejestr_wytworcow_bio_2012.pdf
 14. Ekspertyza (on-line). (2012). Pozyskano z: http://www.pga.org.pl/prawo/Ekspert_nt_przemyslu_urzadzen_OZE_raport_koncowy_190907.pdf
 15. www.ure.gov.pl
 16. Walka o biopaliwa... (on-line). (2012). Pozyskano z: http://www.wnp.pl/wiadomosci/firmyzapowiadaja-walke-o-biopaliwa-roslinne,180791.html
 17. Gorzelnie rolnicze... (on-line). (2012). Pozyskano z: http://www.wiescirolnicze.pl/informacje/ogolne/43-gorzelnie-rolnicze-umr-mierci-naturaln-.html
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu