BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalczyk Leszek (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Zespoły wirtualne - analiza przypadku
Wirtual' Team - Case Analysis
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 3, s. 40-45, tab., wykr., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Zespół wirtualny, Zarządzanie, Zarządzanie projektem
Virtual team, Management, Project management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono efekt badań będący odpowiedzią na pytania: Czy istnieje istotna różnica między funkcjonowaniem i efektywnością realizowanych celów między zespołami wirtualnymi a klasycznymi strukturami przedsiębiorstwa o liniowej strukturze organizacyjnej? Czy istnieją racjonalne przesłanki uzasadniające (bądź.: podważające) celowość tworzenia zespołów wirtualnych? (fragment tekstu)

The article explores the way virtual teams function in project management. For this reason, workgroups are taken intro management. For this reason, workgroups are taken into consideration, and several types thereof are distinguished. Moreover, particular members constituting work groups are also described. The empirical part of the article compares different methods of goal realization in different organizational structures. The analysis was conducted in a company in which similar tasks tend to be assigned to particular organizational cells, as well as to regular and virtual work groups. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andruczyk B.: Budżetowanie metodą zarządzania wynikiem projektu długoterminowego. .Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński., nr 5, 2008.
 2. Bizoń-Górecka J.: W poszukiwaniu modelu zarządzania organizacją przez projekty. .Przegląd Organizacji., 2009, nr 2.
 3. Burżacka-Majcher M.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. .Zeszyty Naukowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne. 2002, t. 1.
 4. Chomiak I.: Wykorzystanie narzędzi controllingowych w zarządzaniu projektem informatycznym, .Informatyka Ekonomiczna. 2004, nr 7.
 5. Czerska M.: Zarządzanie projektami informatycznymi w dużej firmie informatycznej. .Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 2005, z. 5.
 6. Ficoń K.: Identyfikacja i zwalczanie zagrożeń i czynników ryzyka w projektach innowacyjnych. .Zeszyty Naukowe. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte., 2008, R. 49, nr 175B.
 7. Fołtyn H.: Menedżer projektu. .Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie., 2006, R. 11.
 8. Janus A.: Syndrom GVM (Global Virtual Manager). Transformacje., nr 1-4, 2000.
 9. Karbownik A.: Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. .Przegląd Organizacji. 2005, nr 1.
 10. Kasprzycki A., Knosala R.: Metoda reprezentacji wiedzy w systemie eksperckim wspomagającym planowanie produkcji jednostkowej i małoseryjnej, Zarządzanie Przedsiębiorstwem., nr 1/2005.
 11. Klein G.: Jak zapobiec śmierci projektu. .Harvard Business Review Ed. Polska. 2008, nr 1.
 12. Kozarkiewicz-Chlebowska A.: Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi. .Przegląd Organizacji. 2007, nr 12.
 13. Kozień E.: Ryzyko i jego czynniki w zarządzaniu projektem. .Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie., 2007, nr 766.
 14. Krawiec F.: Model kariery w nowej koncepcji przedsiębiorstwa. .Współczesne Zarządzanie. 2005, nr 1.
 15. Kutzenbach J., Smith D.: Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 16. Markowska M.: Modele optymalizacyjne ze zmiennymi binarnymi . problem przydziału projektów (case study). .Zeszyty Naukowe Wałrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości., 2004, nr 2.
 17. Michalczyk L.: Home-based teleworking jako system wykorzystujący Internet . analiza badań .Zarządzanie Przedsiębiorstwem. nr 2/2011.
 18. Michalczyk L.: Poszukiwanie optymalnej kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. .Pieniądze i Więź, nr 3(52)/2011.
 19. Michalczyk L.: Wykorzystanie metody AHP w definiowaniu wybranych aspektów motywacyjnych pracowników. .Ekonomia Menedżerska. 2011, nr 9.
 20. Nosal-Szczygieł E.: Ewolucja roli menedżera projektu w różnych strukturach organizacyjnych. .Organizacja i Kierowanie. 2008, nr 3.
 21. Pawlak M.: Funkcja kierownika projektu. .Przegląd Organizacji. 2005, nr 2.
 22. Pawlak M.: Ocena ryzyka projektu. .Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. 2005, R. 56, nr 2.
 23. Pleban B.: Rola i funkcja lidera w kierowaniu zespołem projektowym e-biznesu. .Zeszyty Naukowe. .Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania., 2005, nr 11.
 24. Robbins S.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004.
 25. Rogalska M.: Analiza czynników wpływu w systemie zarządzania typu Project manaement (PM). .Przegląd Organizacji. 2005, nr 2.
 26. Sałapa K.: Dobre praktyki, standardy i techniki zarządzania projektami. .Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie., 2007, nr 1.
 27. Skrzypek E.: Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie . ryzyko w projektach. .Zamojskie Studia i Materiały., 2004, R. 6, z. 3.
 28. Stabryła A.: Wybrane metody kontroli kosztów i finansowania przedsięwzięć w zarządzaniu projektami. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie., 2007, nr 1.
 29. Trompenaars F.: Hampden-Turner Ch.: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 30. Wachała M.: Budżet jako narzędzie zarządzania projektami. .Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego., 2007, z. 2.
 31. Wachała M.: Metodyczne aspekty zarządzania ryzykiem projektu, .Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie., nr 753 (2007).
 32. Wachała M.: System informacji menedżerskiej dla potrzeb zarządzania projektami, .Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie., 2008, nr 772.
 33. Walczak W.: Orientacja na cele w zarządzaniu projektami. .Master of Business Administration. 2009, nr 4.
 34. Wąsowicz M.: Wpływ technologii informacyjno-telekoomunikacyjnych na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. .Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie., 2008, nr 1, t. 2.
 35. Wiatrak A.: Rola menedżera i zakres pracy kierowniczej w zarządzaniu projektami. .Problemy Zarządzania. 2008, nr 4.
 36. Wirkus M.: Planowanie kosztów złożonych projektów w warunkach zmiennego otoczenia. .Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Uniwersytet Szczeciński., 2009, nr 17.
 37. Wiśniewski Z., Pocztowski A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 38. Wittek J.: Zarządzanie ryzykiem jako sposób na powodzenie realizacji projektów. .Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska., 2005, z. 27.
 39. Wittek J.: Zarządzanie ryzykiem w projekcie z wykorzystaniem kluczowych czynników sukcesu. .Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie. Politechnika Śląska., 2005, z. 32.
 40. Wróbel B.: Rola komunikacji w zarządzaniu projektami. .Zarządzanie Publiczne. 2007, nr 3.
 41. Wyrozębski P.: Modele kompetencji w zarządzaniu projektami. .E-Mentor. 2009, nr 2.
 42. Wyrozębski P.: Zarządzanie wiedzą projektową . techniki gromadzenia doświadczeń projektowych. .E-Mentor. 2008, nr 3.
 43. Zaskórski P.: Zarządzanie projektami w organizacjach gospodarczych. .Nowoczesne Systemy Zarządzania. nr 2 (2007).
 44. Frączkowski K., Modele zarządzania zasobami projektu informatycznego i organizacja zespołów . telepraca, dostępny w Internecie: www.e-informatyka.pl/ article/show/1072 (na dzień: 03.06.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu