BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Serafin Ryszard (Politechnika Opolska)
Tytuł
Koncepcja systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem dostaw w procesach produkcyjnych
The Concept of Adaptive Management Risks of Supply in the Production Processes
Źródło
Zarządzanie Przedsiębiorstwem / Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, 2013, nr 3, s. 46-52, wykr., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Łańcuch dostaw, Proces produkcji, Zarządzanie ryzykiem
Risk, Supply chain, Production process, Risk management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiona w pracy koncepcja pozwala na oryginalne podejście do zagadnienia zarządzania ryzykiem w procesach powtarzalnych. Bazowanie na systematycznie aktualizowanym zbiorze danych o obserwowanych zdarzeniach przyjętych do wyznaczania miary ryzyka w kolejnych realizacjach procesu pozwala zarządzanie ryzykiem w sposób dynamiczny z uwzględnieniem adaptacji do bieżących warunków. Podejście takie jest możliwe tylko z wykorzystaniem systemów informatycznych, z których pobierane są odpowiednie dane. Do prezentacji koncepcji systemu adaptacyjnego zarządzania ryzykiem użyto przykładu wyznaczenia jedynie wybranego, cząstkowego ryzyka skuteczności dostaw. Budowa docelowego systemu wymaga uwzględnienia oceny ryzyka cząstkowego dla pozostałych parametrów zaproponowanych w artykule oraz rozważenia potrzeby wprowadzania innych miar, specyficznych dla danego procesu logistycznego. Ponadto, należy opracować sposób oceny łącznego ryzyka skuteczności dostaw oraz uwzględnić w nim wariant występowania wielu dostawców tego samego asortymentu. Wreszcie należy rozważyć metodę agregowania globalnego ryzyka skuteczności dostaw uwzględniającego całość (wiele asortymentów, wielu dostawców) procesów dostaw. Kolejnym zadaniem w realizacji koncepcji proponowanego modelu zarządzania ryzykiem jest algorytmizacja oceny ryzyka oraz zastosowanie technik sztucznej inteligencji w odniesieniu do budowy rozwiązań w zakresie wspomagania decyzji o podejmowaniu działań korygujących (decyzji zarządczych). Kolejnym zagadnieniem wymagającym rozwiązania jest sposób integracji adaptacyjnego systemu zarządzania ryzykiem z istniejącym w organizacji systemem informatycznym zarządzania. (fragment tekstu)

The analyzed literature points to the important role of risk management in enterprises. ISO 31000:2009 norm .Risk management . Principles and guidelines. could be considered as an evidence. Developed in 2009 and published in polish edition in 2012 (PN-ISO 31000) presents principles and guidelines, which are recommended for the application in order to reduce uncertainty in decision-making, increase the effectiveness of achieving the objectives and improve operations. This paper proposes a new approach to risk managing in supply processes for the repetitive manufacturing, which is based on an adaptive system with iterative risk assessment employing data from the management information system as an essential element. The paper presents the concept of adaptive management system of supply risk, proposes a set of measures to evaluate the effectiveness of delivery supply, and then presents a simple numerical example of risk assessment. In this example are employed two measures of risk assessment: the probability of occurrence and an assessment of the stability of the supply process with using Shewhart control charts. The presented concept also requires the development of methodology for implementation. For this purpose it may serve a specially designed application responsible for collecting information and data needed for risk assessment. It is also possible to use existing enterprise information management systems through its integration with developed IT solution for implementing adaptive management of supply risk. In summary, the concept of the adaptive management of supply risk in manufacturing processes is important for companies, because of the nature of production which is dependent on regularity and timing of delivery, and completeness of supply. This is important and applicable idea both for smaller businesses as well as large, which cover a very wide supply and quantitatively large range. The proposed solution in the article is utilitarian and can bring tangible benefits to companies that implement a system of adaptive management risks of supply. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hamrol A.: Zarządzanie jakością z przykładami. PWN, Warszawa 2005.
  2. Kulińska E.: Metody analizy ryzyka w procesach logistycznych. .Logistyka. 2/2011.
  3. Polska Norma PN-ISO 31000: Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne. Polski Komitet Normalizacyjny, marzec 2012.
  4. Polska Norma PN-ISO 8258+AC1: Karty kontrolne Shewharta. Polski Komitet Normalizacyjny, kwiecień 1993.
  5. Sybena Consulting, Szczegółowe porównanie PMBoK, PRINCE2, CMMI. Dostępny w Internecie: http://www.sybena.pl/szczegporowaniepm.htm #_Toc167589576.
  6. Szomański B.: Znaczenie zarządzania ryzykiem. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji pn. Dobre praktyki doskonalenia zarządzania - zarządzanie ryzykiem. Warszawa 2012. Dostępny w Internecie: http://www.mg.gov.pl/node/16093.
  7. Thompson J.R., Koronacki J., Nieckuła J.: Techniki zarządzania jakością. Od Shewharta do metody .Six Sigma.. Exit 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-4773
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu