BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różycka Agnieszka (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zarządzanie kapitałem intelektualnym a innowacyjność przedsiębiorstwa
Managing Intellectual Capital and Innovation of Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 601-607, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Przedsiębiorstwo, Kapitał intelektualny
Innovative character, Enterprises, Intellectual capital
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest dokonanie analizy znaczenia zarządzania kapitałem intelektualnym dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstwa. Sprawne zarządzanie kapitałem intelektualnym może przynieść przedsiębiorstwu wiele korzyści, może być podstawą budowy strategii firmy, źródłem osiągania przewagi konkurencyjnej, powinno też prowadzić do zwiększenia jej innowacyjności. Praca przedstawia wyniki przeprowadzonego badania na grupie 2117 pracowników przedsiębiorstw mających wyższe wykształcenie i uczestniczących w studiach podyplomowych, magisterskich studiach uzupełniających lub szkoleniach, pod kątem analizy wpływu kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstw, w których są zatrudnieni. (abstrakt oryginalny)

This article aims to analyze the importance of the intellectual capital management for the development of innovation in enterprises. Effi cient management of intellectual capital can bring the company a number of benefi ts, it can be the basis for the construction of the company's strategy of achieving a source of competitive advantage, it should also lead to increased innovation. The paper presents the results of a study performed on a group of 2117 higher educated employees enrolled in post-graduate studies, supplementary graduate studies or participated in training programmes. Studies have been done in terms of analysis the impact of intellectual capital on innovation companies in which they are employed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amiri A.N., Jandaghi G., Ramezan M. (2011), An Investigation to the Impact of Intellectual Capital on Organizational Innovation, "European Journal of Scientific Research" vol.64, no. 3, EuroJournals Publishing.
 2. Brown J., Intellectual Capital and Innovation: Implications for New Service Development [prezentacja multimedialna], Cass Business School, London.
 3. Delgado M. (2011), The role of intellectual capital assets on the radicalness of innovation: direct and moderating effects, UAM - Accenture Working paper # 2011/05.
 4. Dewar R.D., Dutton J.E. (1986), The Adoption of Radical and Incremental Innovations: An Empirical Analysis, "Management Science" vol. 32, no. 11.
 5. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Edvinsson L., Sullivan P. (1996), Developing a model for managing intellectual capital, "European Management Journal" 14 (4).
 7. Hill C.W.L., Rothaermel F.T. (2003), The Performance of Incumbent Firms in the Face of Radical Technological Innovation, "Academy of Management Review" 28.
 8. Maddocks J., Beaney M. (2002), See the invisible and intangible, "Knowledge Management", March.
 9. Mention A.-L. (2012), Intellectual Capital, Innovation and Performance: a Systematic Review of the Literature, "Business and Economic Research", June, vol. 2, no. 1.
 10. Mitchell H.J. (2010), A Model for Managing Intellectual Capital to Generate Wealth, Massey University, Albany.
 11. Narayan D., Cassidy M.F. (2001), A Dimensional Approach to Measuring Social Capital: Development and Validation of a Social Capital Inventory, "Current Sociology", March, vol. 49 (2).
 12. Ngah R., Ibrahim A.R. (2009), The Relationship of Intellectual Capital, Innovation and Organizational Performance: a Preliminary Study in Malaysian SMEs, "International Journal of Management Innovation Systems" vol. 1, no. 1.
 13. Santos-Rodrigues H., Dorrego P.F., Jardon C.M., The Influence Of Human Capital On The Innovativeness Of Firms, "International Business & Economic Research Journal" vol. 9, no. 9.
 14. Sarenko A., Bontis N. (2004), Meta-Review of Knowledge Management and Intellectual Capital Literature, "Knowledge and Process Management" vol. 11, no. 3, 2004.
 15. Snell S.A., Dean J.W.Jr. (1992), Integrated Manufacturing and Human Resource Management: A Human Capital Perspective, "Academy of Management Journal" vol. 35, no. 3.
 16. Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital, The New Wealth of Organizations, Bantam Doubleday Publishing, New York.
 17. Subramaniam M., Youndt M.A. (2005), The infl uence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, "Academy of Management Journal" 48(3).
 18. Sveiby K.E. (1998), The intangible assets monitor, "Journal of Human Resource Costing and Accounting" vol. 2, no. 1.
 19. Tobin J. (1969), A general equilibrium approach to monetary theory, "Journal of Money, Credit and Banking" vol. 1(1).
 20. Van de Ven A. (1986), Central Problems in the Management of Innovation, "Management Science" vol. 32.
 21. Wallman S., The future of accounting and disclosure in an evolving world: the need for dramatic change, "Accounting Horizons" vol. 9, no. 3.
 22. Zerenler M., Hasiloglu S.B., Mete S. (2008), Intellectual capital and innovation performance: Empirical evidence in the Turkish automotive supplier, "Journal of Technology Management & Innovation" vol. 3, iss 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu