BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudny Włodzimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Global Value Chains and Networks - who Creates and who Captures Value from Innovations
Globalne sieci i łańcuchy wartości - kto tworzy i kto zawłaszcza wartość z innowacji
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 64, T. 1, s. 609-617, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
Globalizacja, Łańcuch wartości, Innowacje
Globalization, Value chain, Innovations
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Globalne łańcuchy wartości podlegają procesom dekompozycji. Pionowo zintegrowane struktury są stopniowo zastępowane strukturami sieciowymi. Procesy kreowania i zawłaszczania wartości w sieciach przedsiębiorstw są w istotnym stopniu determinowane mechanizmami koordynacji i nadzoru (governance). Zawłaszczenie wartości z produktów innowacyjnych jest uwarunkowane stopniem zaawansowania rozwoju standardu technologicznego, reżimem zawłaszczenia, komplementarnością produktów i usług, a także siłą przetargową uczestników sieci wartości. (abstrakt oryginalny)

Global value chains undergo the process of continuous decomposition. Vertically integrated companies are gradually converted into network structures. Processes of value creation and value appriopriation within networks may be explained using the PFI or IO frameworks. Thus, the value capture position of a firm depends, on one hand, upon existence of dominant design, appropriablity regime and the need for complementary assets and on the other hand, upon the bargaining power of the firm (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Abernathy W., Utterback J. (1987), Patetrns of innovationin technology, "Technology Review" vol. 80.
  2. Dedrick J., Kraemer K., Linden G. (2009), Who profits from innovation in global value chains?: a study of the iPod and notebook PCs, "Ïndustrial and Corporate Change" vol. 19, iss. 1.
  3. Dicken P., Kelly P.F, Olds K. (2001) Chains and networks, territories and scales: towards a relational framework for analyzing the global economy, "Global Networks" vol.1, iss. 2.
  4. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon T. (2005), The governance of global value chains, "Review of International Political Economy" vol. 12, iss. 1.
  5. Jacobides M., Knudsen T., Augier M. (2006), Benefiting form innovation: value creation, value appropriation and the role of industry architectures, "Research Policy" vol. 35, iss. 8.
  6. Porter M. (1980), Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, New York 1980.
  7. Teece D. (1986), Profiting from technological innovation, "Research Policy" vol. 15.
  8. Teece D.. Pisano G., Shuen A. (1997), Dynamic capabilities and strategic management. "Strategic Management Journal" vol. 18, iss. 7.
  9. West J., Dedrick J. (2000), Innovation and control in standards architecutres: the rise and fall of Japan's PC-98, "Information Systems Research" vol. 11, iss. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu