BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Platta Anna (Gdynia Maritime University, Poland), Lipniacka Sandra (Gdynia Maritime University, Poland), Żyngiel Waldemar (Gdynia Maritime University, Poland), Owczarek Tomasz (Gdynia Maritime University, Poland)
Tytuł
The Expectations of Young Consumers Toward Dietary Supplements
Oczekiwania młodych konsumentów wobec suplementów diety
Źródło
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2014, nr 2, s. 35-41, tab. bibliogr. 10 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Słowa kluczowe
Konsument, Decyzje konsumenckie, Model żywienia, Chemia spożywcza, Żywność funkcjonalna, Rynek farmaceutyczny, Badania konsumenckie
Consumer, Consumer decision, Feeding model, Food chemistry, Functional food, Pharmaceutical market, Consumer research
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem badań była ocena wiedzy młodych, aktywnych zawodowo konsumentów na temat dostępnych na rynku suplementów diety oraz zagrożeń wynikających z ich spożywania. Ba danie empiryczne zostało zrealizowane w 2012 roku w grupie 100 losowo wybranych kobiet i mężczyzn w wieku od 19 do 30 lat. Wszystkie badane osoby posiadały wykształcenie wyższe lub średnie i stosowały suplementację. Do analizy statystycznej wyników badań zastosowano test zgodności χ2, porównując uzyskane rozkłady odpowiedzi z rozkładem jednostajnym. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że osoby młode aktywne zawodowo stosują suplementy diety przede wszystkim w celu zwiększenia odporności organizmu, po prawy koncentracji oraz z uwagi na dbałość o wygląd zewnętrzny i sposób żywienia. Istnienie statystycznie istotnych różnic pomiędzy pozytywnymi a negatywnymi odpowiedziami na zadawane pytania wskazuje na znaczną wiedzę badanych osób na temat dostępnych na rynku suplementów diety oraz zagrożeń wynikających z ich stosowania. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the research was to assess the knowledge of young, professionally active consumers on dietary supplements available on the market and the risks arising from their use. Empirical study has been completed in 2012 in a group of 100 randomly selected men and women aged between 19 and 30. All interviewees had university or higher education and used supplements. For statistical analysis of the research results the test compliance χ2 was applied, by comparing the obtained response distributions with uniform distribution. On the basis of the carried out research, it was found that young, professionally active people apply dietary supplements primarily to enhance immunity, improve concentration and due to care for appearance and nutrition. The existence of statistically significant differences between positive and negative answers to questions, seems to indicate a considerable knowledge of surveyed people on dietary supplements available on the market and the risks arising from their use. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. The law on food safety and nutrition from 25th August 2006. Statue Book 2006, Nr 171, Pos. 1225 with further amendments.
  2. Stoś К., Szponar L. (2006) Dietary supplements in the protection of human health. Food Industry, 5, 34-35.
  3. Kłosowicz-Latoszek L., Stoś К., Respondek W. (2008) The role of dietary supplements in the implementation of the nutrition standards, [in:] Human nutrition standards. The basis for the prevention of obesity and non-communicable diseases. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk В. (red.). Med. Ed. PZWL, Warsaw, pp. 404-408.
  4. Gertig H., Przysławski J. (2006), Food science. Outline of food science and nutrition, Med. Ed.. PZWL, Warsaw, 385.
  5. Brzozowska A., Roszkowski W., Pietruszka В., Kałuża J. (2005) Vitamins and minerals as dietary supplements. Food. Science. Technology. The Quality of Food, 4 (45), Supl., 8-14.
  6. Waszkiewicz-Robak B. (2009) Dietary supplement - food or alternative medicinal product? Agro Industry, 2, 34-37.
  7. Tyrakowska В., Świrska M., Ankiel-Homa M. (2009) Dietary supplements in consumers' buying decisions. Human Nutrition and Metabolism, 1 (XXXVI), 78-89.
  8. Sigłowa A., Bertrandt В., Conder M., Bertrandt К., Lisiecka A., Kubiak P., Urbańska A. (2009) Diet supplementation among students. Food. Science. Technology. The Quality of Food, 4 (65), 236-249.
  9. Michota-Katulska E., Zegan M., Sińska В., Miszkowska M. (2009) Dietary supplements - the popularity of use and awareness of young consumers. Human Nutrition and Metabolism, 1 (XXXVI), 85-89.
  10. Jeżewska-Zychowicz M. (2007) The use of supplements among young people with regard to their usage control. Human Nutrition and Metabolism, XXXIV, 481-485.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-747X
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu