BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bełej Mirosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Cellmer Radosław (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
The Effect of Macroeconomic Factors on Changes in Real Estate Prices - Response and Interaction
Wpływ czynników makroekonomicznych na zmiany cen nieruchomości - reakcja i interakcja
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 5-16, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Zmienność poziomu cen, Makroekonomia, Rynek nieruchomości, Ceny nieruchomości
Price level variability, Macroeconomics, Real estate market, Real estate prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W większości krajów europejskich na rynkach nieruchomości, w ostatniej dekadzie, były obserwowane gwałtowne zmiany cen nieruchomości, zarówno wzrosty, jak i spadki. Przyczyn takich zachowań upatruje się w zmieniających czynnikach ekonomicznych i społecznych w otoczeniu rynku nieruchomości. Celem badań było określenie, w jaki sposób zmieniają się ceny nieruchomości pod wpływem czynników makroekonomicznych. W celu ilościowego ujęcia związków między przyjętymi w badaniach zmiennymi kontrolnymi a przyjętą zmienną stanu rynku zbudowano model regresji wielorakiej, który następnie ulepszono, uwzględniając obliczone w pracy wielkości opóźnień dla poszczególnych zmiennych. Dodatkowym efektem pracy jest wykazanie, że w okresach niestabilności to rynek nieruchomości staje się przyczyną zmienności otoczenia ekonomicznego i społecznego. (abstrakt oryginalny)

In most European real estate markets, in the last decade, rapid changes in property prices, both upward and downward, were observed. Those fluctuations can be attributed to changes in economic and social factors that affect the property market. The aim of this study was to determine how housing prices are changing under the influence of macroeconomic factors. A multiple regression model was developed for a quantitative analysis of correlations between control variables and the market state variable. The model was modified by accounting for lag values determined for each variable. The results of the study suggest that during periods of instability, the real estate market is a driver of social and economic changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams Z., Füss R., 2010. Macroeconomic Determinants of International Housing Markets. Journal of Housing Economics 19, 1, 38-50, DOI:10.1016/j.jhe.2009.10.005.
 2. Darrat A.F., Glascock J.L., 1993. On the Real Estate Market Efficiency. Journal of Real Estate Finance and Economics 7, 55-72.
 3. European Central Bank, 2003. Structural Factors in the European Union Housing Markets. [electronic resource] www.ecb.europa.eu/pub/.../euhousingmarketsen.pdf.
 4. Foryś I., 2011. Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 5. Gatzlaff D., Ling D., 1994. Measuring Changes In Local House Prices. Journal of Urban Economic 35, 2, 221-244, DOI: 10.1006/juec.1994.1014.
 6. Gros D., 2007. Bubbles in Real Estate? A Longer-Term Comparative Analysis of Housing Prices in Europe and the Us. CEPS Working Documents 239.
 7. Iacovello M., Minetti R., 2003. Financial Liberalization and the Sensitivity of House Prices to Monetary Policy: Theory and Evidence. The Manchester School 71, 1, 20-34.
 8. Ito T., Iwaisako T., 1995. Explaining Asset Bubbles in Japan. NBER Working Paper Series, Working Paper 5358.
 9. Kałkowski L., 2003. Rynek nieruchomości w Polsce. Twigger, Warszawa.
 10. Kasparova D., White M., 2001. The Responsiveness of House Prices to Macroeconomic Forces: a Cross-Country Comparison. European Journal of Housing Policy 1, 3, 385-416.
 11. Ott E., 1997. Chaos w układach dynamicznych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 12. Qiu Y., 2009. Econometric Analysis of the Price of Commercial Housing in China's Different Regions. Journal of Beijing Technology and Business University 11, 19-20.
 13. Quigley J.M., 1999. Real Estate Prices and Economic Cycles. International Real Estate Review 2, 1, 1-20.
 14. Sornette D., Woodard R., 2010. Financial Bubbles, Real Estate Bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis, DOI: 10.1007/978-4-431-53853-0_6.
 15. Żelazowski K., 2011. Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości 19, 3, 97-108.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu