BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiulewicz Michał (Politechnika Koszalińska), Janiszewska Dorota A. (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Potential Possibilities for the Deveopment of Biogas Plants on the Example of Zachodniopomorskie Voivodeship
Źródło
Inżynieria Rolnicza, 2013, R. 17, nr 2 (143), s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Agricultural Engineering
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Biogaz, Biomasa, Surowce energetyczne, Rozwój
Agriculture, Biogas, Biomass, Energy raw materials, Development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
W pracy przyjęto dwa cele badawcze. Pierwszym celem jest wskazanie gmin o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju biogazowni rolniczych. Drugim celem jest ocena teoretycznego potencjału biomasy wykorzystywanej jako substrat w biogazowniach rolniczych. W artykule wzięto pod uwagę gminy wiejskie oraz miejsko-wiejskie. Poziom uwarunkowań wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego. W artykule wzięto pod uwagę, takie substraty jak: nawozy organiczne, kiszonkę z kukurydzy, kiszonkę z traw, kiszonkę z liści buraków, odpady przemysłu rolno-spożywczego. Z badań wynika, że najkorzystniejsze warunki dla rozwoju biogazowni rolniczych znajdują się w północno-zachodniej części regionu. Oszacowano, iż największą ilość energii można pozyskać z nawozów organicznych oraz kiszonki kukurydzy. Natomiast łączny potencjał energetyczny zasobów znajdujących się w regionie wynosi 638,7 GWh i może zaspokoić 10% zapotrzebowania na energię elektryczną. (abstrakt oryginalny)

The article assumes two research objectives. The first research objective is to indicate communities that have the best development conditions for agricultural biogas plants. The second research objective is the theoretical evaluation of the biomass potential as a substrate in agricultural biogas plants. The research was conducted on both the rural and urban-rural municipalities. The municipalities determinants levels were determined using the synthetic indicator. The research was conducted on substrates such as: manure, corn silage, grass silage, beet leaf silage, agro - food industry wastes. The research results indicate that the best conditions for the development of agricultural biogas plants are in the north-western part of the region. It was estimated that the maximum quantities of energy can be obtained from organic fertilizers and corn silage. Whereas, the total energy resources potential in the region amounts to 638.7 GWh and can meet 10% of electricity demands. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Fugol, M.; Szlachta, J. (2010). Zasadność używania kiszonki z kukurydzy i gnojowicy świńskiej do produkcji biogazu. Inżynieria Rolnicza, 1(119), 169-174.
 2. Jasiulewicz, M. (2010). Potencjał biomasy w Polsce. Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 123.
 3. Kołodziej, B.; Matyka, M. (2012). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. Wyd. PWRiL, Poznań, 210-474.
 4. Kuczyńska, I.; Nogaj, A.; Pomyłka, R. (2011). Odpady w produkcji biogazu. Cz. II, e - Czytelnia, Recykling, 10(130).
 5. Klugmann - Radziemska, E. (2006). Odnawialne źródła energii - przykłady obliczeniowe. Wyd. Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 55.
 6. Latocha, L.; Wereszczyński, D.; Jurkiewicz, A. (2011). Innowacyjne technologie OZE w gminach wiejskich województwa mazowieckiego. WFOS i GW, Warszawa, 13-18.
 7. Rzepa, J. (2010). Potencjalne zasoby i możliwości wykorzystania energetycznego biomasy do produkcji biogazu w województwie zachodniopomorskim. (w;) Regionalny i lokalny potencjał biomasy energetycznej. Jasiulewicz, M. (red.). Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 59.
 8. Wysocki, F.; Lira, J. (2003). Statystyka opisowa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, 173-175.
 9. Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce na lata 2010-2020. Warszawa, Ministerstwo Gospodarki,(2010). Pozyskano z: www.mg.gov.pl/node/11898
 10. Program Innowacyjna Energetyka - Rolnictwo Energetyczne. Warszawa, Program przygotowany we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki, (2010). Pozyskano z: www.biogaz.com.pl/.../072_ProgramBiogazownie_MG_09072009_KM.pdf.
 11. Rolnictwo w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. Szczecin, Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2011. Pozyskano z: www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_Rolnictwo2011 (1).pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu