BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazor Jerzy
Tytuł
Polityka rządu Edwarda Babiucha jako próba przywrócenia równowagi gospodarczej
Edward Babiuch's Government Policy as Effort to Reestablish Economic Balance
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2011, nr 3, s. 151-167, bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Polityka rządu, Równowaga gospodarcza, Polityka podatkowa
Government policy, Economic equilibrium, Tax policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Edward Babiuch był ostatnim premierem epoki Edwarda Gierka. Na stanowisku Prezesa Rady Ministrów 18 lutego 1980 r. zastąpił Piotra Jaroszewicza w wyniku decyzji VIII Zjazdu PZPR. Utrzymał swoją pozycję po wyborach do Sejmu, powołując 2 kwietnia 1980 r. drugi gabinet w nieznacznie zmienionym składzie. Sytuacja ta okazała się jednak krótkotrwała: w wyniku wydarzeń sierpniowych podał się do dymisji i został złożony z urzędu dnia 24 sierpnia 1980 r. przez Plenum KC PZPR. Zastąpił go Józef Pińkowski, co zbiegło się w czasie z ostatecznym odsunięciem od władzy Edwarda Gierka. Stąd okres objęty niniejszymi badaniami stanowi niewiele ponad 6 miesięcy: od lutego do sierpnia 1980 r. (fragment tekstu)

Edward Babiuch was the last prime minister during Gierek's reign. His government conducted incoherent economic policy which consisted of programs prepared by his predecessors and new attempts to ease the bad economic situation. Those attempts were in fact directed against increasing imbalance of the economy, their essence being limitation of funds in hands of the population, or an attempt to cope with the imbalance by decreasing the demand. These attempts led to the fall of the government in the wake of the August 1980 incidents. Other method applied to fight the imbalance was an attempt to increase the effectiveness as well as to change the structure of production by means of price policy and increased financial supervision of state enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Archiwum Akt Nowych (AAN), Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), V/157, Protokół nr 2 z 11 marca 1980 r., Załącznik nr 1: Kompleksowy program zagospodarowania i wykorzystania Wisły oraz zasobów wodnych kraju. Koncepcja generalna.
 2. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 8 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 czerwca 1980 r., Załącznik nr 2: Uchwała Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania i zmian cen zbytu podstawowych surowców, materiałów i innych środków produkcji oraz opłat za energię i przewozy towarów.
 3. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 10 z posiedzenia BP KC PZPR z dnia 1 lipca 1980 r., k. 413.
 4. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 3 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 25 marca 1980 r., Załącznik nr 1: Kierunkowy program powiększania produkcji pasz w latach 1980-1985.
 5. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 5 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 22 kwietnia 1980 r., Załącznik nr 3: Kierunkowe założenia polityki cen detalicznych w 1980 r.
 6. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 8 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 czerwca 1980 r., Załącznik nr 4: Notatka w sprawie aktualnej oceny warunków realizacji Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego na rok 1980 i wniosków wynikających z tej oceny.
 7. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 8 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 czerwca 1980 r., Załącznik nr 1: Plan rozwoju gospodarczego Wybrzeża Gdańskiego w latach 1981-1985.
 8. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 8 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 czerwca 1980 r., Załącznik nr 2: Informacja w sprawie kierunków doskonalenia i reformy cen zaopatrzeniowych w gospodarce narodowej.
 9. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 8 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 czerwca 1980 r., Załącznik nr 3.
 10. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 8 z posiedzenia Biura Politycznego w dniu 3 czerwca 1980 r., Załącznik nr 3a: Kierunki doskonalenia systemu podatkowego w latach 1980-1981.
 11. AAN, PZPR, V/158, Protokół nr 9 z posiedzenia BP KC PZPR z dnia 17 czerwca 1980 r., Załącznik nr 2.
 12. AAN, PZPR, V/159, Protokół nr 22 z posiedzenia BP KC PZPR w dniu 22 sierpnia 1980 r.
 13. Babiuch E., Exposé z 18 lutego 1980 r. w: Exposé premierów polskich 1918-2001, red. B. Sygit, Toruń 2001.
 14. Babiuch E., Exposé z 3 kwietnia 1980 r., w: Exposé premierów polskich 1918-2001, red. B. Sygit, Toruń 2001.
 15. Barcikowski K., U szczytów władzy, Warszawa 1998.
 16. Beksiak J., Libura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie, Warszawa 1972, s. 147-153, 317.
 17. Bolesta -Kukułka K., Gra o władzę, a gospodarka. Polska 1944-1991, Warszawa 1992, s. 117.
 18. Dokumenty założycielskie z sierpnia 1980 r., nr 1, 2, 4, 5, 11 w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej solidarności, t. I, red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa 2008.
 19. Hagemejer K., Analiza niezrównoważonego rynku w Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, niepublikowana rozprawa doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 1987, m -pis, s. 24.
 20. Holzer J., Solidarność 1980-1981. Geneza i historia, Warszawa 1983, s. 59.
 21. IV Plenum KC PZPR, "Nowe Drogi. Organ teoretyczny i polityczny Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej" (dalej: "Nowe Drogi") 1980, 34, 8, passim.
 22. Kaliński J., Landau Z., Gospodarka Polski w XX wieku, Warszawa 2003, s. 327.
 23. Kochański A., Polska: 1944-1991: informator historyczny, t. 3, Warszawa 2005, s. 459.
 24. Kornai J., Niedobór w gospodarce, Warszawa 1985. Oryginalny, nieocenzurowany tytuł to właśnie Economics of Shortage.
 25. Kornai J., The Socialist System. The Political Economy of Communism, Princeton 1992, s. 230-233.
 26. Kornai J., Wzrost, niedobór, efektywność, Warszawa 1986, s. 17-24.
 27. Krajewski M., Historia gospodarcza Polski do 1989 roku. Zarys problematyki, Włocławek 2000, s. 512-513.
 28. Kryzys gospodarki polskiej. Przyczynek do analizy, nr 111 w: Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej solidarności, t. I, red. J. Luszniewicz, A. Zawistowski, Warszawa 2008, s. 378-379.
 29. Łazor J.,Polityka gospodarcza rządu Edwarda Babiucha w świetle dokumentów Biura Politycznego, "Studia i Prace. Kwartalnik KES" nr 2, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 213-235.
 30. Mazurek M., Antropologia niedoboru w NRD i PRL 1971-1989, Wrocław 2010, s. 14.
 31. Rakowski M., Dzienniki polityczne 1979-1981, Warszawa 2004, s. 159.
 32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1977 r., DzU nr 3, poz. 145.
 33. Uchwała nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 marca 1972 r. o rozwoju społeczno -gospodarczym województwa szczecińskiego.
 34. Uchwała Rady Państwa z dnia 24 sierpnia 1980 r., MP nr 20, poz. 96.
 35. Uchwała RM nr 37 z 1980 r.
 36. Uchwała Sejmu PRL o zadaniach dotyczących realizacji Narodowego Planu Społeczno -Gospodarczego w 1980 r., niektórych w nim zmian i potrzebie zwiększania efektywności gospodarowania, MP nr 16, poz. 74.
 37. Uchwała Sejmu PRL z dnia 5 września 1980 r. w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów, MP nr 21, poz. 98.
 38. Uchwała XII Plenum KC PZPR z 16 czerwca 1978 r.
 39. Zieleniewski M., Przez lekko uchyloną bramę, Poznań 1989.
 40. Zieleniewski M., Przez lekko uchyloną bramę: Gierek, Jaroszewicz, Babiuch, Cyrankiewicz, Szlachcic i inni, Omnibus, Kościan 1989, s. 93.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu