BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudych Lesia (Lviv National Agrarian University)
Tytuł
Lease as Form of Market Land Relations Implementation in Agrarian Sector of Ukrainian Economics
Dzierżawa jako forma wdrażania relacji na rynku ziemi w sektorze rolnym ukraińskiej gospodarki
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2014, R. 13, nr 2, s. 37-48, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Dzierżawa, Dzierżawa gruntów, Użytkowanie ziemi
Lease, Land lease, Land use
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
W pracy przeanalizowano stan i dynamikę relacji w zakresie dzierżawy ziemi rolnej jako najbardziej typowej relacji rynkowej w rolnictwie na Ukrainie. Przedstawione wybrane aspekty teoretycznych podstaw tych zależności oraz ich efektywność. Artykuł prezentuje wyniki analizy porównawczej organizacji zależności na rynku ziemi rolnej na podstawie na podstawie własności prywatnej. Wykazano, że dzierżawa jako nowoczesna forma gospodarowania gruntami ma wpływ na efektywność działalności gospodarczej przedsiębiorstw rolnych. W pracy scharakteryzowano podstawowe cechy współczesnych form gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stosowanymi w rolnictwie na Ukrainie, w tym dzierżawy, i porównano te realia z międzynarodowymi. Pozwoliło to autorce artykułu opracować wytyczne do ulepszenie formy dzierżawy do poprawy efektywności działalności gospodarstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

The state and dynamics of lease land relations as the most common manifestation of market relations in Ukraine are analyzed. Some aspects of theoretical foundations of these relations and their effectiveness are considered. The results of the comparative characteristics of land relations organization on the basis of private ownership of land and its lease are presented. The influence of the lease form of land relations on the effectiveness of agricultural enterprises functioning is shown. The basic features of modern land use on lease basis in the agrarian sector of Ukraine are pointed out. The results of the analysis of the international experience of the lease relations are provided. Steps as for the improvement of lease land relations aimed at increasing of their effectiveness are grounded. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andriichuk W., 2009. Over-concentration of agro-industrial production and land resources and its consequences. Economy of AIC 2, 3-9 (in Ukrainian).
 2. Antipova L., 2007. Attracting foreign experience of land and lease relations organization. Economy of AIC 1, 147-153 (in Ukrainian).
 3. Berezianko T., 2009. Formation of corporative relations on land market. Agriworld 11, 8-12 (in Ukrainian).
 4. Dankevych A., 2007. The development of land relation in agriculture. Economy of AIC 7, 47-50 (in Ukrainian).
 5. Duda A., 2011. Fata morgana. Ukrainian Week 12(177), 38-40 (in Ukrainian).
 6. Dudzinska M., 2010. Factors determining the market value of agricultural land and other land in the consolidation procedure. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 9(4), 19-28.
 7. Fedorov M., 2003. Organizational and economic prerequisites of forming the market of agricultural lands. Economy of AIC 1, 25-31 (in Ukrainian).
 8. Ferency T., 2005. Land markets in countries with transitional economics [E-resource] Corvinus university, Budapest. http://www.basis.wisc.edu (in Rusian).
 9. Jatciv I., 2011. Competitive relations in the system of agrarian land use. Economy of AIC 7, 15-21.
 10. Yurchenko A., Grecov L., Miroshnychenko A., Kuz'min A., 2009. Modern land policy.
 11. Larsson G., 1991. Land registration and Cadastral Systems: tools for land information and management. Longman Scientific and Technical, Esex.
 12. Makeienko M., 2001. Ownership and lease. AIC: Economy, Management, 8, 69-74 (in Rusian).
 13. Melnyk L., 2009. Conceptual basis of the determination of optimal ratio of leaseed lands use in agrarian production. Agriworld 1, 5-9 (in Ukrainian).
 14. Mychailov J., 2013. Ukraine. For sale. Propozition 8, 28-31 (in Ukrainian).
 15. Myloserdov V. 2009., The experience of forming land relations in China. Economy of AIC 5, 145-151 (in Ukrainian).
 16. Oleksiuk V., 2008. The peculiarities of lease relations in agriculture of Ukraine. Agriworld 23, 33-40 (in Ukrainian).
 17. Palash L., 2007. Price increase tendencies of agricultural land. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 6 (1), 35-41 (in Polish).
 18. Prysiazhniuk M., 2010. How will land relations develop in Ukraine tomorrow? Land Management Bulletin 2, 10-12 (in Ukrainian).
 19. Shebanina O., 2008. Lease land relations: curlease state and main directions of improvement. Economy of AIC 7, 7-12 (in Ukrainian).
 20. Tkachuk L., 2009. Consolidation of lands: efficient use and protection under land relations transformation conditions: monograph. LNAU Lviv (in Ukrainian).
 21. Tretiak A., 2009a. Anthology of land relations, land organization, land cadastre, land protection and economics of land use in Ukraine. Vol. 1. CZRU Кyiv (in Ukrainian).
 22. Tretiak A., 2009b. Strategy of reforming of land policy in Ukraine at modern stage. Land Management Bulletin 6, 12-21 (in Ukrainian).
 23. Tretiak A., Dorosh O., Tretiak N., 2011. It is formulated the new paradigm of land organization in land policy of Ukraine. Land Management Bulletin 1, 10-16 (in Ukrainian).
 24. Zajac V., 2008. The continuation of the moratorium questions the reality of market status of Ukrainian economics. Market Theory and Practice 1-2, 43-58 (in Ukrainian).
 25. Zhowniruk J., 2013. Regional peculiarities of shares lease. Agrimarket 11, 12 (in Ukrainian).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu