BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klasik Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskiej. Podstawy koncepcyjno-metodologiczne
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Aktywność przedsiębiorcza i konkurencyjność ekonomiczna miast w procesie restrukturyzacji aglomeracji miejskich, 2008, Rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność ekonomiczna, Przedsiębiorczość, Konkurencyjność, Aglomeracje miejskie, Restrukturyzacja
Economic activity, Entrepreneurship, Competitiveness, Urban agglomerations, Restructuring
Kraj/Region
Górny Śląsk
Upper Silesia
Abstrakt
Projekt badawczy dotyka współcześnie kluczowych wyzwań, przed którymi stoją biznes i gospodarka oraz miasta i aglomeracje. Jest to z jednej strony wysublimowany proces przechodzenia od "starej" gospodarki, basującej na kolejnych fazach przetwórstwa surowców przy użyciu coraz bardziej zaawansowanych technologii, do "nowej" gospodarki opartej na wiedzy, kulturze, przemysłach kreatywnych i własności intelektualnej. Proces ten przyjęto w projekcie nazywać restrukturyzacją. Z drugiej strony jest to skomplikowany proces, w trakcie którego jedne ośrodki i obszary, o dużym potencjale kreatywnym i sile przyciągania, przeżywają rozkwit i wzmacniają swoją pozycję konkurencyjną w globalizujacym się świecie, podczas gdy inne o wrażliwych, nisko konkurencyjnych rodzajach aktywności doznają wielorakich napięć strukturalnych. W projekcie postawiona została teza, iż centralną ideą i myślą przewodnią organizującą proces restrukturyzacji aglomeracji miejskich są kreatywne i atrakcyjne miasta. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Attractiveness Indicators. Montreal International, 2006.
 2. Audley P.: Cultural Industries Policy. Objectives, Formulation and Evaluation. "Canadian Journal of Communication" 1994, Vol. 19, No. 3/4.
 3. Beyond Productivity. Information Technology. Innovation and Creativity. Eds. W.J. Michell, A.S. Inouye, M.S. Blumenthal. NAT Academic Press, Washington D.C. 2006.
 4. Bradford N.: Creative Cities. Structureal Policy. Dialogue Report. "Canadian Policy Research Network" 2004.
 5. Bradford N.: Creative Cities. Structured Policy Dialogue Backgrounder. "Canadian Policy Research Network" 2004.
 6. Brecknock R.: Creative Capital; Creative Industries in the Creative City. "Brecknock Consulting" 2004.
 7. Caves R,: Creative Industries; Contracts between Art and Commerce. Harvard, London 2000.
 8. Childs C.T.: Urban Growth and the Creative Class. Boston College, Boston 2004.
 9. Competitive Cities. A New Entrepreneurial Paradigm in Spatial Development. OECD, Paris 2007.
 10. Competitive Scottish Cities? Placing Scotland's Cities in the UK and European Context. "Scottish Executive Research" 2005.
 11. Creative Industries Cluster Study. Stage one Report Department of Communications Information Technology and the Arts. Creative Industries task Force Report. DCMC, London 1998.
 12. Creative Industries. Mapping Document. DCMC, London 2001
 13. Cuminghemx S.: The Evolving Creative Industries; from Original to Contemporary Interpretation. Transcript of a Seminar. QUT. Brisban 2003
 14. Doherty I.: Dradeze Ph., Guliver S.: Exploring The Potential Benefits of City Collaboration. Urban Change and Policy Reserch Group. Discussion Paper No. 8, June 2003.
 15. Duxbury N.: Creative Cities: Principles and Practices. "Canadian Policy Research Network" 2004.
 16. Eiveida A.: Cities Alliance and City Development Strategy. World Bank (dokument bez daty).
 17. Feindt S.: Entrepreneunal City. The Impact of the Entrepreneurial City on Local and Regional Authorities. Raport. Offenbach, 2004.
 18. Firkin P.: Entrepreneurical Capital. A Resource - Based Conceptualisation of the Entre- preneurical Proces. Working Paper No, 7. Massey University, Aucland 2002.
 19. Florida R.: The Rise of the Creative Class. Basic Books, New York 2002.
 20. Gertler M.S.: Creative Cities. What Are They for, How Do They Work, and How Do We Build Them. "Canadian Policy Research Network" 2004.
 21. Global Alliance Conference and Creative Cities Workshop UNESCO. 2005.
 22. Global Alliance for Cultural Diversity. UNESCO. 2006.
 23. Graeme E., Meric S. Gertler and Others: Strategies for Creative Spaces and Cities: Lessons Learned. London Metropolitan University, University of Toronto, Toronto, London 2006.
 24. Graitson D.: Les grappes industrielles: concept at methodologie. Rapport presente lors de la Conference wallonne de l' innovation du janvier 2000.
 25. Howkins J.: The Creative Economy; How People Make Money from Ideas. Allen Lane, London 2001.
 26. Huijgh E., Segers K.: The Thin Red Line. International and European Tensions Between the Cultural and Economic Objectives and Policies Toward the Cultural Industries. Working Paper, Gent 2006.
 27. Imagine a Toronto. Strategies for a Creative City. Project Team. 2005.
 28. Kenyon P., Wills-Johnson N.: Perth as an Internationally Competitive City Future. Perth Economy Conference, 1999.
 29. Klasik A., Drobniak A., Wrana K.: Kreatywna aglomeracja miejska. Studium kreatywnych miast. AE, Katowice 2007.
 30. Klasik A.: Współpraca konkurencyjna i alianse strategiczne miast. Przypadek Aglomeracji Górnośląskiej. W: Konkurencyjność i potencjał rozwoju polskich metropolii - szanse i bariery. Red. S. Kornik i K. Szołek. Biuletyn PKZK PAN, Warszawa 2004, z. 214.
 31. Knapp W., Schmitt P.: Re-structuring Competitive Metropolitan Regions in North - West Europe: On Territory and Governance. "European Journal of Spatial Development" 2003, No. 6.
 32. Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2007
 33. Kreatywne miasta i aglomeracje. Studia przypadków. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2008 (w druku).
 34. Landry Ch.: Lineage of the Creative City. In: Creativity and the City. Netherlands Architecture Institute, 2006.
 35. Landry Ch.: Rethinking "The Creative City". Comedia. The Age of the City Conference. Osaka 2004.
 36. Landry Ch.: The Creative City; A Tookit for Urban Innovators. Earthscan, London 2000.
 37. Mapping Queensland's Creative Industries. Economic Fundamentals. Creative Industries Research and Aplications Centre. Queenslands University of Technology, 2005.
 38. Mariet G., von Woerkens C.: Tolerance, Aesthetics, Amanities of Jobs? Dutch City Attraction to the Creative Class. T.C Koopmans Research Institute. Discussion Paper Series. Utrecht University, 2005.
 39. Polityka spójności i miasta; rola miast i aglomeracji w odniesieniu do wzrostu i zatrudnienia w regionach. Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2006.
 40. Porter M.: The Competive Advantage of Regions. Indianapolis, Indiana 2003.
 41. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Red. A. Klasik. AE, Katowice 2007
 42. Regional Creative Scorcecard. Pittsburgh Region. Prepared by Catalytix, Inc. Based on the Rise of the Crative Class by Richard Florida. Pittsburgh 2002.
 43. Reseaux de villes créatrices au sein de l'alliance globale pour la diversité culturelle. UNESCO, Paris 2004.
 44. Roodhause S.: The Creative Industries; Definitions, Quantification and Practice. In: Cultrial Industries; The British Experience in International Perspective. Eds. Ch. Eisenber, R. Gerlach, Ch. Handke. Humboldt University, Berlin 2006
 45. Scott A J.: Creative Cities: Conceptual Issnes and Policy Questions. University of California, Los Angeles 2006.
 46. The Creative City: Power for the New Economy. Resource Paper. Partners for Livable Communication.
 47. The Entrepreneurial City: A.How-to Handbook for Urban Innovators. Center for Civic Innowation at The Manhattan Institute. New York.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu